kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Potravinári: Štvrtina potravín na pultoch je pod privátnou značkou

Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2021 podiel 25,1 %, pričom oproti roku 2020 narástol o 0,9 p.b.. Z porovnania oproti roku 2015 vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b., pričom preferovanie privátnych značiek oproti značkovým výrobkom ovplyvňujú hodnotu značkových výrobkov a ich ďalšie inovácie.

 

privatne v 

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2021 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4Insight, prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu.


Aj v roku 2021 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec 2021. Oproti predchádzajúcim rokom boli v roku 2021 prvýkrát do prieskumu zaradené maloobchodné siete FRESH (Fresh a Fresh+) a skupina Terno (Terno, Moja Samoška, Kraj). Zároveň bola v aktuálnej vlne prieskumu z monitorovania vyradená špecializovaná sieť METRO.


Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2021 úroveň 25,1 %, čo je medziročne nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2020. Dlhodobé merania od roku 2013 ukazujú, že podiel vystavenia privátnych značiek už štvrtý rok osciluje na úrovni približne jednej štvrtiny zo všetkých vystavených výrobkov.


„Až štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Privátne značky však uberajú spotrebiteľa o možnosť voľby a spomaľujú inovácie v potravinárstve. Pokiaľ je výrobca nútený svoje potraviny predávať pod obchodnou značkou reťazca bez primeranej marže zohľadňujúcej skutočné výrobné náklady, prichádza tým o finančné prostriedky na investície do ďalších inovácií. Zároveň znehodnocuje hodnotu vlastnej značky a budovanie dôvery spotrebiteľov k jeho kvalite a dobrej povesti ako výrobcu.“


Zastúpenie podľa obchodných sietí


Najväčšie zastúpenie privátnych značiek na pultoch v maloobchode má v tohtoročnom prieskume reťazec LIDL (50,5 %), nasleduje Kaufland (22,6 %) a COOP Jednota (19,9 %), najnižší podiel privátnych značiek je v sieti predajní Terno (3,9 %). Bežne je teda v slovenských obchodoch vystavených niečo medzi šestinou a pätinou privátnych výrobkov. Z tejto obvyklej hodnoty sa veľmi výrazne odlišuje reťazec LIDL, kde je zo všetkých výrobkov na regáloch až polovina privátnych značiek.

 

podiel vystavenych privatnych vyrobkov 2021


Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (51 %) a hypermarketoch (21%). V malých predajniach a supermarketoch je podiel privátnych značiek najnižší, navyše sme v týchto formátoch zaznamenali medziročne mierny pokles.

 

Zastúpenie podľa kategórií potravín


Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov v regáloch je v kategóriách mlieko (60 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (43 %), mliečne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované produkty (38 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách pivo (9%), víno (10 %), liehoviny a destiláty (11 %) a cukrovinky nečokoládové (12%). Významnejší nárast podielu privátnych značiek bol zaznamenaný len v dvoch kategóriách – víno až 4 p.b. a vody a minerálky neochutené a ochutené. Pokles na úrovni 2 percentuálnych bodov bol zaznamenaný v kategóriách nealko nápojov a konzervovaných produktov.

 

podiel vystavenych privatnych vyrobkov kategorie 2021


Privátne značky zaznamenali rast podielu v takmer každej sledovanej kategórií (12 zo 16), pokles bol zaznamenaný len 3 kategóriách. Najvýraznejší nárast bol kategóriách mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 4 p.b.) Pokles zaznamenali kategórie spracovaných produktov a vína (mínus 3 p.b.).


„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najvyššie zastúpenie privátnych výrobky majú stabilne mlieko, mäsové a mliečne výrobky, teda kategórie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca cena. Na druhej strane výrobky s najnižším podielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre reťazca oplatí predávať pod značkou výrobcu, pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny,“ komentoval Róbert Kičina, 1. viceprezident PKS.

 

podiel vystavenych privatnych vyrobkov regiony 2021

 

Zahraničné alebo domáce?


Pri podieli 25 % privátnych značiek je podľa tohto prieskumu 17% zahraničných privátnych značiek a 8 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 41%, zvyšných 10% sú privátne značky vyrobené na Slovensku, hoci podiel slovenských privátnych značiek v tomto reťazci sa za posledných 5 rokov zdvojnásobil. Rovnako reťazec Kaufland preferuje, podľa zistení prieskumu, zahraničných výrobcov privátnych značiek, kde je podiel slovenských privátnych značiek za posledných 5 rokov stabilný, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.


„Neteší nás narastajúci podiel privátnych značiek na Slovensku. Privátne značky znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a zároveň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od veľkých obchodných reťazcov. Tolerujeme ich ako súčasť trendov v európskom maloobchode, ale s potrebou jasne pomenovať ich negatívne dopady,“ dodáva D. Poturnay.

 

redakcia
Zdroj: Potravinárska komora Slovenska


Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk