K atraktívnemu obchodnému centru patrí moderné detské ihrisko

Čas voľna. Čas prázdnin. Nie však pre detské ihriská, ktoré práve teraz zažívajú „skúškové obdobie“. Deti s obľubou využívajú preliezky, šmykľavky, domčeky, kolotoče, hojdačky a ďalšie prvky.

 

detskeihriska2020 v

 

 

Detské ihrisko môže byť pre nákupné centrum prostriedkom, ako sa odlíšiť od konkurencie a preukázateľne zvyšuje atraktivitu centra.


Už veľa rokov sa hovorí o nevyhnutnosti vytvárania a podporovania nákupných zážitkoch, o tom, ako má byť nakupovanie zábavné a prevádzky „baby friendly“, či „pet friendly“. Ide o reálne trendy, ktoré potvrdzujú viaceré štúdie. Napríklad štúdia Colliers International s názvom „exCEEding BORDERS“ z novembra 2019 (zrealizovaná v stredoeurópskom regióne, CEE) uvádza, že voľný čas je presne to, čo motivuje spotrebiteľa nenakupovať online doma, ale zdvihnúť sa a ísť von. Štúdia okrem iného uvádza, že na Slovensku pripadá na jednu detskú atrakciu v nákupnom centre až 20 000 detí vo veku od 0 do14 rokov.


Bezpečnosť na prvom mieste


Zriadiť detské ihrisko nie je úplne jednoduché. Stavba podlieha mnohým normám, nariadeniam a zákonom. Môžeme spomenúť napríklad Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež Nariadenie vlády č. NV č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia a technické normy rady STN EN 1176, 1177. Napríklad detské centrá BUPPI disponujú tiež certifikátom TÜV.


Zároveň každé detské ihrisko má prvky, ktoré je potrebné inštalovať v súlade s pokynmi výrobcu. V návode sú i postupy údržby a periodicita kontrol a opráv. Obchodné centrá patria väčšinou nadnárodným vlastníkom alebo operátorom z iných krajín, kde sa na bezpečnosť detí kladie ešte vyšší dôraz. Ide napríklad o elimináciu ostrých hrán, nebezpečných pohyblivých prvkov a inštalovanie širších doskočísk (tzv. povrch tlmiaci náraz) a väčší priestor medzi prvkami pre prípad pádu dieťaťa. Moderné ihriská sú zvyčajne vybavené povrchom, na ktorý je možné vstúpiť aj po daždi bez toho, aby boli deti ufúľané od blata. Napríklad detské ihrisko na streche OC Central v Bratislave má povrch na doskoky / dopady navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko zranení detí, zároveň prepúšťa vodu, čo umožňuje deťom hrať sa prakticky ihneď po daždi.


Rizikovejšie sa správajú deti bez dohľadu


Dodajme, že ak vlastníka detského ihriska nemožno určiť, zodpovedá za plnenie povinností vlastníka detského ihriska podľa zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom alebo v ktorej je detské ihrisko umiestnené. Problematike bezpečnosti sme sa hlbšie venovali v článku https://www.retailmagazin.sk/obchodnik/maloobchod/1564-co-musia-splnat-detske-ihriska-pri-obchodnych-centrach

Môžeme len konštatovať, že ihriská sú pre deti bezpečné, i keď v súčasnosti je nutné rešpektovať aj protipandemické hygienické opatrenia.


“Pokiaľ ide o bezpečnosť a údržbu, naše ihriská fungujú v súlade s platnou legislatívou. Pri dezinfekcii ich priestorov postupujeme podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR,“ potvrdila pre RETAIL magazin.sk Katarína Michaliaková, marketingová manažérka Avion Shopping Park v Bratislave.


Spravidla sú detské ihriska určené pre deti od 3 do 14 rokov. Napokon na detské ihrisko možno umiestniť len zariadenie detského ihriska, ktoré spĺňa všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobku podľa osobitného predpisu. Každé ihrisko by malo mať svoj prevádzkový poriadok. Mimochodom zo štatistík poisťovní vyplýva, že počas prázdnin k zvýšenej úrazovosti na ihriskách neprichádza, naopak zvýšený počet poistných udalostí musia poisťovne riešiť v septembri. Štatisticky najčastejšie uvádzajú úrazy, ktoré si deti spôsobia pádom z bicykla, korčúľ alebo skateboardov. Častejšie ako na detskom ihrisku si deti ublížia na dvore pri skákaní na trampolíne alebo pri dovádzaní pri bazéne. Rizikovejšie správanie majú deti bez dohľadu rodičov a zranenia si častejšie spôsobujú chlapci ako dievčatá.


Detské ihrisko ako prvok odlíšenia


Detské ihrisko je jedným z atribútov, ktoré odlišuje nákupné centrum od konkurencie a zvyšuje atraktivitu centra. Napokon samotné centrá musia ísť v ústrety demografii a preferenciám návštevníkov. Napríklad bratislavské centrum Bory Mall ponúka najväčšiu detskú hraciu plochu na Slovensku (interiérový a exteriérový svet BUPPI), IMAX a 12 kinosál, fitness centrum vrátane vonkajšej plochy určenej na hranie volejbalu, tenisu a tiež stenu na šplhanie. Ústredným prvkom detského sveta je 5-poschodový Megahrad a súčasťou sveta s plochou 4550 m2 je 57 hracích zostáv s viac ako 120 rôznymi atrakciami umiestnenými. Návštevníci s deťmi tu tiež nájdu Detské mestečko povolaní aj hráčsku arénu TOP FUN s virtuálnom realitou, laserovou strelnicou a ďalšími atrakciami.


„V rámci projektu nového foodcourtu sme v Avione otvorili veľmi obľúbený BUPPI Detský svet. Je jedným z najväčších dvojpodlažných interiérových ihrísk. Deti tu nájdu množstvo preliezok, šmykľaviek, guľôčkovú zónu, bobovú dráhu, obrovskú sopku s mega šmykľavkou a mnoho ďalších unikátnych atrakcií. Nedávno sme osadili úplne nový koncept interiérového detského ihriska, ktorý nájdu zákazníci v blízkosti kaviarne a obľúbených predajní s módou. Ide o unikátny projekt zahraničného dodávateľa. Architektonicky bol riešený v súlade s celou okolitou plochou a kaviarňou ako aj celého priestoru, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou,“ sumarizuje novinky v OC Avion K. Michaliaková.


Obchodné centrum Korzo Komárno je síce typický retail park, ale ihrisko má tiež. Jeho dizajn je postavený na prírodných motívoch s povrchom v tvare stromu a „zvieracími“ preliezkami. Stavbu realizovala komárňanská spoločnosť TONEX s pomocou regionálnych subdodávateľov. Samotné obchodné centrum má drevený obklad a exteriérové ihrisko tak nadväzuje na koncepciu vytvorenú komárňanským ateliérom FKF design a Ing. Arch. L. Vikartovským.


Spomínané detské ihrisko na streche OC Central navrhlo Studio 21 a má na povrchu zobrazené typické srdce s písmenom „C“ a využíva farby z dizajn manuálu centra. V súčasnosti sú už farby čiastočne vyblednuté, ale stále rozlíšiteľné. Súčasťou ihriska je aj uzavretý detský kútik s kapacitou 45 detí.

 

colliers infografika


Trendom je aj „instagramability“


Pozrime sa bližšie na niekoľko trendov súvisiacich s detskými ihriskami. Stále častejšie sa nich objavujú rôzne hracie a edukatívne prvky vyrobené na mieru (ale zároveň spĺňajúce normy). Do popredia sa dostávajú remeselne vyrobené a/alebo drevené prvky (zvyčajne agátové drevo) kombinované s nerezovými prvkami a ušľachtilými kovmi. Módne a efektívne je tiež využitie umelého trávnika. Používa sa namiesto tradičnej živej trávy, predovšetkým vďaka cenovej dostupnosti, odolnosti a nižším nákladom na údržbu. Umelý trávnik na rozdiel do tradičného je možné využívať celoročne.


Ďalším trendom v retaile, ktorý nemožno ignorovať, je „instagramability“. Detské ihrisko by malo lákať rodičov, aby vyfotili svoje deti na netradičných hracích prvkoch a zdieľali na sociálnych sieťach. I takto možno generovať povedomie a návštevnosť centra. Na detských ihriskách pri obchodných centrách by tak nemala chýbať fotostena alebo steny s postavičkami a výrezmi na tváre v rôznej výške. Navyše deti sa na pekné a neopozerané ihriská rady vracajú. To je silný argument pre rodičov, ktorí radšej navštívia za účelom nákupu centrum, v ktorom sa deti cítia dobre. Kvalitné a „fotogenické“ ihrisko môže viesť k spontánnemu Public Relations zo strany rôznych blogerov / blogeriek alebo názorových vodcov. Napríklad blog Kidstown urobil rešerš „najlepších ihrísk v Bratislave a okolí“. Vo výbere sa objavujú napríklad aj Riverparčík, ihrisko v Bory Mall a ihrisko pri Auparku. Populárny portál Sdetmi.com odporúča aj exteriérové ihrisko pred Eurovea. O návštevníkov nemajú spomenuté ihriská núdzu a nezriedka sa tu hrajú aj deti mediálne známych rodičov (bez toho, aby táto ich súkromná aktivita bola honorovaná nákupným centrom).


Homo ludens – človek hravý


Z poznatkov retailovej antropológie vyplýva, že dlhší čas strávený v obchode sa premietne do vyššej útraty. Nakupujúci rodič s dieťaťom nakupuje rýchlo a málo. Doslova platí „kto sa hrá, nehnevá“ a aspoň jeden z rodičov môže počas pobytu detí na ihrisku nakúpiť. V blízkosti exteriérových ihrísk by mala byť aj predajňa resp. bufet s občerstvením a toalety, ako je to bežné pri interiérových ihriskách a v detských svetoch. Samozrejme pre každú vekovú kategóriu musí byť na ihriskách dostatok hracích prvkov – od „bazénov“ s guľôčkami pre tých najmenších až po lezecké plochy pre starších. V súlade s trendom sa popri detských ihriskách objavujú aj fitness prvky na cvičenie pre dospelých (zvyčajne pre rodičov).


Pohybová aktivita pre deti a mládež sa neobmedzuje len na ihriská. V zahraničí sú súčasťou nákupno-zábavných centier rôzne simulátory, laser game, virtuálna realita, bowlig, vodné arény s vlnobitím, klziská, fitnesscentrá a multišportové haly s trampolínami a podobne. Mimochodom také bowlingové dráhy a bazény sú v Bratislave rezervované dlho dopredu. Nové retailové projekty takéto atrakcie zatiaľ neavizujú. Faktom zostáva, že podobne ako s parkoviskami aj s ihriskami nákupné centrá často kompenzujú absenciu tohto druhu občianskej vybavenosti v meste. Pritom nejde o malé investície: Detský svet v Bory Mall údajne stál 1,4 milióna €. Iný príklad: samospráva mesta Prešov vytipovala voľný priestor funkčne určený pre rekreačne športové vyžitie a investor EPERIE (JTRE) na ňom na vlastné náklady vybudoval outdoorové workoutové ihrisko.

 

V rokoch 2016 až 2019 postavil Lidl 40 ihrísk Žihadielok v celkovej hodnote takmer 3,5 milióna € a zostáva len smutne skonštatovať, že tento projekt v roku 2020 končí. Loptička je jednoznačne na strane municipalít. Napokon investície do ihrísk a športovísk má čiastočne pokrývať aj vysoký poplatok za rozvoj (viz. 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Avšak stavby slúžiace na športové účely, ktoré zahŕňajú detské a školské ihriská, telocvične, tenisové, bedmintonové, squashové haly, futbalové ihriská, zimné štadióny a pod. sú od poplatku za rozvoj oslobodené). Ako možno zmysluplne pretvoriť verejný priestor ma hravý areál ukazujú Areál hier Radosť Štrkovec v Ružinove alebo Park JAMA v bratislavskom Novom Meste s plochou 17 000 m2.

 


Kvality interiérového aj exteriérového detského ihriska preverí až čas. Vonku musí odolať vplyvom počasia a vonku a vnútri musí byť dostatočne odolné voči intenzívnemu používaniu. Používaniu a namáhaniu v takých uhloch a intenzite, ktoré si zrejme nevedel predstaviť ani dizajnér a konštruktér hracích prvkov. Homo sapiens je zároveň homo ludens – hrajúci sa človek, ktorý rozvíja svoje schopnosti a zručnosti prostredníctvom hrania. Najmä deti dokážu vymyslieť nekonvenčné hry a využitie hracích prvkov.

 

Juraj Turzo
Foto: Avion Shopping Park, OC Korzo Komárno, redakcia

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk