Bezobalové predajne postupne formujú zvyklosti zákazníkov

Ako vnímajú majitelia bezobalových predajní svoju pozíciu vo svete obchodu? Spýtali sme sa v Hlohovci a v Trenčíne.

 

bezobalis v

 

„Nikdy som sa príliš nezaujímala aký dopad majú moje každodenné rozhodnutia na životné prostredie. Zlom nastal až vtedy, keď som takmer denne vídala plný kôš odpadu, najmä jednorazových plienok môjho syna. Rozhodla som sa prejsť na látkové plienky a začala zisťovať, čo všetko nepotrebujem použiť len jedenkrát. Vďaka tomu náš rodinný rozpočet pocítil úľavu a s manželom sme sa rozhodli ušetrené peniaze investovať do motivácie pre ostatných. Jediné konanie, ktoré môžeme ovplyvniť, je podľa nás to naše, a preto na príklade našej rodiny ľuďom ukazujeme, že každý môže prispieť k zmene,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie otvoriť bezobalovú predajňu Katarína Petrovičová, majiteľka predajne Šanuj v Hlohovci.

 

Prvým impulzom pre rozhodnutie otvoriť si takýto typ predajne je veľakrát túžba po zásadnej životnej zmene. „Predajňu sme otvárali v apríli 2018. Nápad sa v našich hlavách rodil oveľa dlhšie. Pocítili sme potrebu pustiť sa do niečoho, z čoho budeme mať úžitok nielen my, ale aj naše okolie a zároveň to bude prospešné pre životné prostredie. Už dlhšiu dobu sme evidovali niektoré trendy v zahraničí a tzv. bulk shopy. Sledovali sme, ako aj na Slovensku pribúdajú prvé bezobalové predajne. Naša voľba bola jasná,“ uvádza Martina Novotová, majiteľka predajne BEZOBALiS v Trenčíne.

 

Spotrebuj len potrebné

 

V čom spočíva základná filozofia bezobalových predajní? Nepochybne sú prínosom pre spotrebiteľa, obchodníka a aj spoločnosť ako takú. Tým, že potraviny sa v týchto prevádzkach nepredávajú v typických malospotrebiteľských baleniach, dochádza k zníženiu množstva obalov a odpadov a to najmä v domácnostiach. Samozrejme je to beh na dlhú trať.

 

„Tovar predávame do papierových kompostovateľných vreciek, ktoré máme k dispozícii. Je ich možné ďalej opakovane používať a neskôr skompostovať. Tovar si zákazníci môžu uložiť aj do obalov, ktoré si prinesú so sebou na nákup. Domov si z predajne odnášajú len to, čo naozaj spotrebujú, do koša nepribúda žiaden odpad. Z tohto modelu vychádza aj náš slogan „Spotrebuj len potrebné“. Pre človeka, ktorý si uvedomuje svoju odpadovú stopu, je nakupovanie v takýchto predajniach riešením problému“, konštatuje M. Novotová.

 

„Nepokladám sa za odborníčku na fungovanie bezobalových predajní. Ich prínos pre spoločnosť spočíva podľa môjho názoru v tom, že dokážu zaujímavým spôsobom meniť pohľad zákazníkov na nakupovanie. Mnohí z nich si začali odrazu nosiť vlastné nádoby namiesto toho, aby využívali naše papierové vrecká. Zákazník u nás neabsolvuje štandardný nákup ako v hypermarkete. V našej predajni môže zvoľniť tempo a užiť si pohodlný, zážitkový výber. Vyhýbame sa tomu, aby u nás vznikal dojem tiesne alebo dokonca náhlenia sa kvôli zvýšeniu predajnosti,“ opisuje K. Petrovičová.

 

Flexibilita predaja

 

V úlohe bežných zákazníkov si mnohí často neuvedomujeme výhody nákupu výrobkov bez obalov. Je ich niekoľko. Významnou prednosťou je, že sa netreba zaťažovať tým, kam pôjde obal zo spotrebovanej potraviny. Obvykle je nakúpené len také množstvo, ktoré v aktuálnom období nakupujúcemu vyhovuje a spotrebuje ho.

 

„Množstvo ušetrených, najmä plastových obalov, je pri voľbe takého zásobovania domácnosti nemalé a na objeme odpadkového koša sa to okamžite odrazí. Každý navyše kúpi toľko, koľko chce, nie je potrebné sa prispôsobiť ponúkanej gramáži,“ zdôrazňuje M. Novotová a dodáva, že z hľadiska obchodníka sa takýto typ predaja javí ako komplikovanejší a nevýhodný, no v súčasnej dobe, vzhľadom k životnému prostrediu, je viac ako nevyhnutné robiť všetky možné kroky k lepšiemu prístupu k prírode a celej spoločnosti. Ide o zložku spoločenskej zodpovednosti, ktorá je bežnou súčasťou podnikateľského prostredia.

 

Je dôležitá veľkosť mesta?

 

Aká je súčasná pozícia bezobalových predajní na Slovensku? Súvisí ich prosperita s ekonomickou silou a veľkosťou mesta kde pôsobia?

 

„Viac ako na počte obyvateľov záleží na úrovni osvety. V tak úzkom segmente, akým bezobalový predaj je, nemusí väčšie mesto automaticky znamenať väčšiu kúpnu silu, i keď istá prepojenosť tu určite je. Napríklad Trenčín, s počtom obyvateľov 55 000 už na takýto typ predajne čakal. Je však možné, že iné mesto s rovnakým alebo väčším počtom obyvateľov by na takúto prevádzku nebolo pripravené a nefungovala by tu podľa očakávania. Odporúčam preto prvotný prieskum trhu, sledovať komunitné aktivity a tiež informácie zo strany mesta. Paradoxne sa stáva, že v menších obciach je otázka odpadov viac v popredí, následne sú k tomu smerované ďalšie aktivity. Pokiaľ si majiteľ budúcej predajne stále nie je istý, či je mesto kde chce pôsobiť pripravené, za zváženie stojí najprv zrealizovanie niekoľkomesačnej kampane, ktorá sa môže týkať osvety, vzdelávania, upozorňovania na problémy. Dôležitý je tiež výber konkrétnej lokality. Aj menšie mestá majú svoje frekventovanejšie a naopak pokojnejšie oblasti,“ analyzuje stav v oblasti bezobalového predaja M. Novotová.

 

Ženy áno, muži menej

 

Sú ženy ako zákazníčky zodpovednejšie? Alebo sú muži pohodlnejší a preto veľmi nevyhľadávajú nákup v bezobalových predajniach?

 

„Typický zákazník našej predajne je žena vo veku od 17 do 40 rokov, avšak vystriedali sa u nás snáď už úplne všetky vekové kategórie. Od detí, ktoré si cez veľkú prestávku chodia kupovať sladkosti až po dôchodcov, ktorí si prídu zaspomínať na to, ako kedysi nakupovali oni. Muži sú pre nás stále vzácnou návštevou. Je to zrejme tým, že nákupy nechávajú na svoje partnerky alebo sa ešte s týmto spôsobom nakupovania nestotožnili,“ uvádza M. Novotová.

 

Inak to nie je ani v bezobalovej drogérii, takisto tu nakupujú prevažne ženy. „Cieľovou skupinou sú síce ekologickejšie zmýšľajúci ľudia, no v rámci predajne je každý zákazník ochotný zmeniť zabehnuté zvyky a skúsiť niečo nové,“ konštatuje Marián Durdy, majiteľ bezobalovej drogérie GreenLine v Hlohovci.

 

Predávame to, čo sami používame

 

Vzhľadom na to, že epidemiologicky rizikové potraviny rýchlo podliehajú mikrobiologickej skaze a na to, že predaj potravín formou bezobalového predaja si vyžaduje vyššie hygienické štandardy, odporúča sa bezobalový predaj len nízko rizikových potravín. Ide najmä o suché potraviny, strukoviny, orechy, sušené ovocie, ryža, cestoviny a ďalšie. Ako nami oslovení obchodníci pristupovali ku skladbe sortimentu?

 

„U nás to bolo jednoduché aj preto, že v našom okolí už existovali viaceré predajne tohto zamerania. Ich majitelia boli ochotní poradiť nám, často sme sa rozhodovali na základe odporúčaní. K tvorbe ponuky pristupujeme tak, aby vyhovovala zákazníkom, ktorí hľadajú potraviny s možnosťou nákupu do vlastných obalov, kvalitné a lokálne produkty. Zákazník chce zároveň nakupovať overené produkty a tiež chce nakúpiť rýchlo. Základom je pre nás aj nami osvedčená chuť produktu a to či ho používam aj vo svojej kuchyni. Predajňu zásobujeme len takým tovarom, ktorý sami využívame alebo máme pocit, že je naozaj výborne využiteľný,“ vysvetľuje K. Petrovičová.

 

Logická cenotvorba

 

„V minulom roku vyšlo odporúčanie od Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktoré viac menej kopíruje logický prístup k tejto problematike. Ten sme použili aj pri tvorbe sortimentu. Vyskladali sme ho z trvanlivých suchých potravín, pri ktorých je zdravotné riziko minimálne. Napriek tomu kladieme dôraz na maximálne dodržiavanie všetkých hygienických náležitostí. Od odlíšenia naberačiek na rôzne typy alergénov, cez uskladnenie potravín v bareloch určených pre potraviny, až po kontrolu nádob prinesených zákazníkmi,“ zdôrazňuje M. Novotová.

 

Ako sa títo obchodníci rozhodovali na začiatku? Na základe čoho si vyberali sortiment a dodávateľov? „Sortiment sme zostavovali najmä na základe našich skúseností. Siahali sme po overených potravinách, ktorých chuť aj kvalitu dobre poznáme. Začali sme oslovovať firmy a vysvetľovať im naše požiadavky na balenie a logistiku. V čase, keď sme predajňu otvárali, bol tento typ predaja pre mnohých výrobcov a dodávateľov neznámy a s niektorými sa nám žiaľ nepodarilo nájsť ani rozumný súľad. Po tom, ako vznikli desiatky ďalších bezobalových predajní, začali sme pozorovať aj zmenu správania dodávateľov. Už sme nemuseli vysvetľovať o čo ide a dokonca začali prichádzať ponuky pre bezobalový predaj. S niektorými firmami sme systém vratných nádob dolaďovali „za pochodu“ a teší nás, že sa uchytil a fungujú podľa neho aj iné predajne. Všeobecne môžeme povedať, že pri výbere je pre nás dôležitá kvalita, lokálnosť, spôsob balenia a príbeh, ktorý sa za výrobou daného produktu skrýva,“ hovorí M. Novotová.

 

Preferujeme vlastné obaly zákazníkov

 

Vzhľadom na to, že ide o bezobalovú predajňu, zákazníci si na nákup nosia svoje vlastné nádoby, no majú zároveň možnosť nákupu do obalov, ktoré ponúka predajňa. Čo vyhovuje obchodníkom?

 

„Je lepšie, ak si zákazníci prinesú vlastné nádoby. Ponúkame však na predaj aj sklenené poháre alebo látkové vrecúška. Zákazníkom však odporúčam zadovážiť si ich len vtedy, ak ich naozaj potrebujú. Viackrát sa nám stalo, že sme zákazníkov presviedčali, aby si radšej zobrali papierové vrecko namiesto skleneného pohára, keď som zistila, že ich už má doma dosť a teraz si len zabudol. Týmto by sme ušetrili jedno papierové vrecko, ale išlo by len o prehlbovanie konzumného správania,“ vysvetľuje K. Petrovičová. Pridáva sa aj M. Novotová: „Zákazníci si u nás môžu zakúpiť vrecká aj nádoby, bezplatne dostanú papierové vrecká. Avšak z hľadiska ekologickej stopy, ktorú za sebou výrobky zanechávajú, maximálne odporúčame opakovane používať to, čo už doma nakupujúci majú.“

 

Zodpovednosť je prvoradá

 

Mnohí odborníci označujú bezobalové predajne za problematické z dôvodu hygieny. „Ak bezobalový obchod dbá na správne zásady manipulácie s predávanými potravinami a riziko krížovej kontaminácie či vystopovateľnosť pôvodu potravín, v predaji suchých trvanlivých potravín sa dá toto riziko eliminovať na minimum. Výhodou menších bezobalových obchodov je, že si dokážu nastaviť všetky procesy a mať nad nimi perfektný dohľad. Neviem si predstaviť, že by na tento systém nabehli veľké reťazce, kde by každé pochybenie malo oveľa väčšie následky a dodržiavanie postupu by sa zložitejšie kontrolovalo. Rozumieme, že menšia bezobalová predajňa s rozlohou 40m2 nemôže riskovať tým, že bude bezobalovo predávať mäso, vedľa toho cestoviny, drogériu, čapovať mlieko a predávať vajcia bez obalu. Veríme, že spoluprácou a komunikáciou so zodpovednými orgánmi sa podarí nastaviť celý systém tohto predaja tak, aby nebol ohrozený zákazník, a pritom vedeli fungovať predajne aj s konceptom bezobalovosti,“ dodáva M. Novotová.

 

„Dodávateľ nepríde a nevysype nám ryžu do stredu predajne. A samozrejme, ani my ju nenakladáme rukami do nádoby zákazníka. Dodávateľ privezie tovar v schválenom obale, ideálne vratnom. V regáloch máme produkty vo veľkých sklenených pohároch a zákazníkom navážime množstvo podľa potreby. Čistotu nádoby vždy skontrolujeme. Celé je to najmä o eliminácii jednorazových plastových obalov,“ zdôrazňuje K. Petrovičová.

 

Myslenie zákazníkov sa mení

 

Nie je jednoduché priniesť na trh niečo nové, získať si priaznivcov, vybudovať pevný systém, rozvíjať ho a udržať si verných zákazníkov. Chce to odhodlanie pre správnu vec, vytrvalosť a zanietenosť. Za úspechom je aj v tomto prípade veľa tvrdej práce.

 

„Počet zákazníkov narastá každým mesiacom. Každý deň nám do predajne vkročí niekto, kto u nás ešte nebol. Najprv opatrne nakukne, neskôr sa príde aj popýtať, následne nakúpi do našich vreciek a ďalší krát si už prinesie vlastné nádoby. Je zaujímavé pozorovať, ako sa zákazníci menia a prispôsobujú. Podoba priemerného nákupu sa prispôsobuje na aktuálnu sezónu. V lete je napríklad hodnota priemerného nákupu nižšia ako pred Vianocami, kedy mnohí chcú inšpirovať k takémuto životnému štýlu aj svojich blízkych prostredníctvom darčekov,“ uzatvára M. Novotová.

 

„Štatistiky ešte nemáme k dispozícii, stále sme na začiatku. No ľudia si zvykajú k nám chodiť a stále ich chodieva viac. Máme dokonca už aj stálych zákazníkov,“ uvádza K. Petrovičová.

 

Drogéria je špecifický sortiment a dôveru zákazníka nie je jednoduché si získať rýchlo. Kvalita ponúkaných produktov však zákazníkov neraz presvedčí. „Predajňa postupne získava nových zákazníkov a to najmä kvalitou pracích prostriedkov a aviváží, ktoré sú za prijateľnú cenu. Napredovanie je však pomalé. Ide skôr o záľubu ako o zárobkové podnikanie,“ konštatuje M. Durdy.

 

redakcia, mk
Foto: BEZOBALiS

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW