Čo prinesie zálohovanie PET fliaš v praxi?

Koncom mája schválila vláda zákon o zálohovaní nápojových obalov, ktorého cieľom je zásadným spôsobom znížiť množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov.

 

PET2019 v

 

Zaviesť zálohovanie podľa novej legislatívy bude povinné pre obchodné prevádzky s rozlohou väčšou ako 300 m2. Ako bude zálohovanie fungovať?


Právna norma počíta s výškou zálohy 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za plechovku. Legislatívu musí ešte schváliť parlament a po podpise Prezidentom SR by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Zálohovanie by sa reálne spustilo v roku 2022, po nastavení celého systému zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky. Ministerstvo životného prostredia SR zároveň spustilo na sociálnej sieti kampaň #zazalohovanie. Prostredníctvom nej môže aj verejnosť vyjadriť svoju podporu zákonu o zálohovaní.

 

Sme zodpovední spotrebitelia?

 

Či bude systém zálohovania v praxi fungovať závisí aj od prístupu každého spotrebiteľa. Podľa vedeckých odhadov trvá úplné rozloženie plastovej fľaše vo voľnej prírode viac ako 450 rokov. Väčšina spotrebiteľov si však myslí, že táto doba je výrazne kratšia. Ako vnímajú plasty a zálohovanie PET fliaš obyvatelia Slovenska a aká výška zálohy by ich motivovala vracať použité plasty späť predajní? Na tieto otázky sa zamerala vo svojom prieskume agentúra Ipsos. Až takmer polovica respondentov tohto prieskumu odhaduje rozloženie PET fľaše v prírode na menej ako 100 rokov. Správny odhad uviedol iba približne 1 z 10 Slovákov. Väčšinu ľudí by zálohovanie PET fliaš dokázalo motivovať k tomu, aby použité plastové obaly vracali do obchodov. Až 90 % respondentov súhlasilo s tým, že zálohovanie by pre nich bolo motivujúcim faktorom.

 

Kreatívnou cestou k zodpovednosti

 

Jednou z možností ako rozvíjať environmentálne povedomie u spotrebiteľov je začať u detí a mladých ľudí. Ideálnou cestou by bolo nasmerovať ich k ekologickému mysleniu kreatívnou formou. „Práve takouto formou je ekologický muzikál Odpad je surovina. Základom vzdelávacieho muzikálu sú songy podporené textami, ktoré vysvetľujú, prečo je potrebné zodpovedné správanie voči prírode. Podstatou zmeny myslenia je, uvedomiť si, že odpad je vzácna surovina. Zmyslom projektu a tiež muzikálu Odpad je surovina je, aby sa ekologické presvedčenie šírilo prostredníctvom mládeže do celej spoločnosti,“ vysvetľuje Bohumila Tauchmannová, autorka projektu Odpad je surovina.

 

Koľko centov bude motivovať?


Je 10 či 12 centov dostatočná motivácia pre slovenského spotrebiteľa? Závisí od toho ako sa k tomu daný jednotlivec postaví. Podľa prieskumu agentúry Ipsos záloha vo výške do 10 centov by bola dostatočne vysoká, aby motivovala 30% ľudí, zatiaľ čo výška zálohy do 20 centov by postačovala pre podnietenie vracania fliaš do maloobchodnej siete u ďalších 18 % Slovákov. Iba necelých 7% uviedlo, že by aj napriek zálohovaniu žiadne PET fľaše po použití nevracali späť.

 

Z výskumníckeho hľadiska je potrebné dodať, že proklamované hodnoty ochoty vracať zálohované PET fľaše do obchodov môžu byť oproti reálnemu stavu mierne nadhodnotené,“ uvádza zástupca spoločnosti Ipsos. Akí majú názor obchodníci? Podľa slov prvého viceprezidenta ZO SR Pavla Konštiaka je správanie spotrebiteľa otázne. „Napriek vysokej miere deklarovanej ochoty prijať systém zálohovania obalov na nápoje, spotrebiteľ nie je zatiaľ dostatočne informovaný o tom, čo takýto systém bude vyžadovať a koľko to bude stáť“, upozorňuje P. Konštiak.

 

Obchodníci nie sú nadšení

 

Zväz obchodu SR (ZO SR) sa k otázke zálohovania obalov na nápoje stavia zodpovedne, i keď podľa názoru ZO SR existujúci návrh zákona nerieši skutočné problémy odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia na Slovensku. ZO SR naďalej zastáva názor, že prijímané riešenia majú využívať doterajšie pozitívne skúsenosti, majú byť efektívne, finančne únosné a predovšetkým natoľko domyslené, aby sa nemuseli znovu meniť o niekoľko rokov.


„O našej dobrej vôli a snahe pozitívne prispievať k riešeniu nakladania s jednorazovými obalmi, či už to budú PET fľaše alebo plechovky, svedčí aj aktívna účasť ZO SR pri príprave správcovskej organizácie, ktorá bude poverená dohľadom pri nakladaní s nápojovými obalmi“, informoval prezident ZO SR, Martin Katriak. Obchodníci kritizujú zároveň aj hygienické aspekty tejto právnej úpravy.


Novelou sa otvárajú viaceré otázky

 

Otvorenou otázkou je tiež vplyv zálohovania PET fliaš a plechoviek na existujúci systém triedeného zberu, ktorý je od roku 2001 budovaný z prostriedkov výrobcov a dovozcov. „Zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote 4 mil. € ročne. To samozrejme budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov, čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov,” pripomína Michal Sebíň, predseda Environmentálnej sekcie ZO SR.

 

Reťazce musia byť spoločensky zodpovedné


„V rámci stratégie spoločenskej zodpovednosti sa snažíme vzdelávať našich zákazníkov v separácii odpadu a preto im ponúkame možnosť separovať nielen papier, ale aj fólie a iný odpad v každej našej prevádzke. Spoločnosť Kaufland je otvorená každej možnosti, ktorá by prispela k ochrane životného prostredia a sama sa už napríklad zaviazala znížiť vo všetkých krajinách, kde pôsobí, do roku 2025 spotrebu plastov minimálne o 20% a zabezpečiť 100% recyklovateľnosť umelých obalov svojich privátnych značiek. Od 30.05.2019 nenájdete v našich predajniach jednorazový plastový riad, príbor a slamky, ktoré sme nahradili ich trvalo udržateľnými alternatívami ako sú papier a drevo,“ uvádza Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Podobné opatrenia chystajú aj obchodné spoločnosti, ktoré sú členmi Zväzu obchodu SR.

 

Najväčší slovenský obchodný reťazec COOP Jednota už nahrádza vo svojich predajniach plastové slamky, tyčinky do uší a plastový riad vlastných značiek výrobkami, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Už dávnejšie vyradili klasické „igelitky“ a nahradili ich taškami z rozložiteľných materiálov. Ďalší slovenský reťazec, skupina CBA, ukončil nákup celého radu jednorazových plastových výrobkov a plánuje len ich dopredaj.

 

Výber správcu


Aby mohol systém zálohovania PET fliaš fungovať, musí byť stanovený správca. Správca bude centrálne riadiť celý systém zálohovania, a preto je výber tohto subjektu kľúčový. K vyhláseniu výberového konania by malo dôjsť čo najskôr po prijatí zákona, aby mohol správca začať v dostatočnom predstihu zálohovanie pripravovať. Ministerstvo životného prostredia vyhlási výberové konanie, do ktorého sa budú môcť prihlásiť len združenia a asociácie výrobcov nápojových obalov. Z prihlásených záujemcov odborná komisia vyberie jedného, ktorý by mal byť poverený vytvorením správcu.

 

„Keďže nastavenie celého systému zálohovania je náročná úloha, správca bude potrebovať maximum času, aby mohol systém v roku 2022 spustiť. Dôležité tak je, aby výrobcovia začali s hľadaním partnerov, diskusiami o systéme zálohovania a prípravou projektu čo najskôr. Nájdenie širšej zhody medzi výrobcami bude pri výbere zakladateľa správcu obrovskou výhodou,“ vysvetlil Filip Hloušek, právnik zo spoločnosti Deloitte Legal. Podľa návrhu zákona ministerstvo zverejní výzvu na zapojenie sa do výberu správcu najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením, pričom záujemca sa musí prihlásiť najneskôr 30 dní pred výberom aj s vypracovaným projektom zálohovania.

 

Slováci a plastové fľaše

 

Počet predaných kusov plastových fliaš vo vybraných nápojových kategóriách (pozn. minerálne a stolové vody, malinovky, pivo a radlery, džúsy, ľadové čaje, sirupy a energetické nápoje) dosiahol v maloobchode, vrátane čerpacích staníc (t.j. bez pohostinských zariadení), za obdobie apríl 2018 až marec 2019, 570 miliónov kusov.

 

„Spotreba plastových fliaš v týchto nápojových kategóriách sa na jedného Slováka dostala cez hranicu 100 kusov ročne. Celkový počet predaných kusov nápojov v maloobchode medziročne narástol o viac ako 5 %, plastové balenia rástli trochu pomalším tempom - o necelé 3 %. Rýchlejšie ako plastové fľaše rástli plechovky, ktoré posilnili svoje postavenie vo všetkých kategóriách, najvýraznejšie je to viditeľné pri pivách, radleroch a energetických nápojoch,“ uvádza Jana Magicová, Client Service Manager, Nielsen. Dôležitosť plastových fliaš je na slovenskom trhu najväčšia v kategórii minerálnych a stolových vôd, kde je podiel plastových balení takmer 100 %.

 

Sklo na ústupe

 

Trend vývoja predaja balení v skle je v tomto období stagnujúci. „Celkový predaj balení v skle stagnuje. Ich počet medziročne poklesol v najväčšej kategórii piva a radlerov, kde tvorí v rámci typov balenia sklo viac ako štvrtinu predaných kusov. Naopak, mierny nárast zaznamenalo sklo v džúsoch a sirupoch, kde je však podiel sklenených balení oveľa nižší ako pri pive,“ upresňuje J. Magicová.

 

Jana Kuklová
Ilustračné foto: Pixabay

 


Poznámka:

Prieskum agentúry Ipsos bol realizovaný vo februári 2019 prostredníctvom IPSOS online panelu populacia.sk na vzorke 1045 respondentov vo veku 18 – 65 rokov a bol súčasťou Voľnopredajnej štúdie CSR & Reputation 2019. Vzorka bola reprezentatívna s ohľadom na vek, región, veľkosť miesta bydliska, vzdelanie a pohlavie.

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW