Matt Simister: Chceme akcelerovať pozitívnu zmenu

S rozvojom obchodu sa do spoločnosti prinieslo aj veľa plastových materiálov. Spoločenská zodpovednosť vedie podnikateľské subjekty k zmene a redukcii odpadov z plastov.

 

mattsimister2019 v

 

O stratégii v oblasti spoločenskej zodpovednosti na slovenskom trhu hovorí v exkluzívnom rozhovore pre RETAIL magazin.sk, na konferencii Retail Summit 2019 v Prahe, Matt Simister, generálny riaditeľ spoločnosti TESCO pre strednú Európu.

 


Spoločenská zodpovednosť (CSR) je v súčasnosti prirodzenou súčasťou podnikania v každej oblasti. Spoločnosť TESCO je známa aktivitami v oblasti znižovania objemu plytvania potravinami. Na konferencii Retail Summit v Prahe ste predstavili nový smer spoločnosti v oblasti CSR a to stratégiu znižovania odpadov z plastových obalov. Môžete nám prezradiť viac? Bude postup a implementovanie stratégie rovnaký vo všetkých krajinách strednej Európy, v ktorých pôsobíte?


Všetko sa odvíja od našich cieľov v rámci skupinovej stratégie. V prvom rade máme samozrejme vyšpecifikovanú stratégiu v strednej Európe, kde zohľadňujeme aj špecifiká jednotlivých krajín. Produkty vlastnej značky Tesco navrhujeme a rozvíjame pre všetky krajiny strednej Európy jednotne. Exekúciu budeme viesť vo všetkých krajinách súčasne, pretože vo všetkých krajinách máme totožné produkty vlastnej značky. Už sme informovali dodávateľov výrobkov našich privátnych značiek v jednotlivých krajinách a rokujeme s nimi o redizajne obalov a zmene obalových materiálov.


Klasifikačný systém pri obalových materiáloch je nastavený na základe stupňa recyklovateľnosti a rozložiteľnosti. V systéme máme červené, oranžové a zelené obaly. Červené sú tie, ktoré sú ťažko recyklovateľné, resp. nerecyklovateľné. S tými nechceme do budúcna pokračovať, chceme ich nahradiť. Oranžové sú tie, ktoré majú potenciál byť recyklovateľné, ale možno v súčasnosti ešte nie sú. Tie budeme postupne prehodnocovať, podľa aktuálnych recyklačných možností. A zelené sú tie, ktoré už spĺňajú všetky podmienky pre dobre recyklovateľné obaly. Našou snahou je zmena obalových materiálov, aby čo možno najmenej zaťažovali životné prostredie.


Akú odozvu ste dostali od dodávateľov? Pristupujú k tejto, aj pre nich strategickej zmene, pozitívne?

 

Dodávatelia chápu potrebu doby a potrebu trvalej zmeny, o ktorú nám ide. Chcú sa s nami spolupodieľať na tejto zmene, pretože si uvedomujú jej nevyhnutnosť. A chápu fakt, že takýto strategický a rozhodujúci krok môžeme urobiť len spoločne.


Kto bude túto radikálnu zmenu financovať? Ako sa budú rozdeľovať náklady?


Veríme, že redukcia množstva obalov bude viesť k redukcii celkových nákladov na obaly, i keď to budú nové ekologickejšie verzie obalov.


Ako ďaleko ste vo Veľkej Británii s projektmi CSR v oblasti ekológie? Čo všetko ste už zaviedli v materskej krajine?


Vo Veľkej Británii sme lídrom v oblasti boja proti plytvaniu potravinami. A rovnako ako v strednej Európe sme aj v našej materskej krajine oznámili stratégiu v boji proti odpadom z plastových obalov. Ak by som mal hodnotiť vývoj nových obalov pre produkty našej vlastnej značky, vo Veľkej Británii sme v tejto sfére určite ďalej.


Ako funguje vývoj nových obalov v spoločnosti TESCO?


Ako som spomenul, pre vlastné značky vyvíjame obaly vo Veľkej Británii. Exekúcia však prebieha a bude prebiehať v jednotlivých krajinách rôzne. Zohľadňujeme pritom lokálne špecifiká ako je systém odpadového hospodárstva, recyklácia či úroveň systému v rámci zberu odpadu.


Aké konkrétne kroky bude stratégia znižovania odpadov z plastových obalov predstavovať na slovenskom trhu pre slovenského zákazníka?

 

Vo všeobecnosti bude prístup k implementácii rovnaký vo všetkých krajinách strednej Európy, v ktorých pôsobíme. Avšak, na Slovensku sme lídri na trhu, preto veríme, že ostatní hráči nás budú nasledovať. Konkrétnym príkladom, ktorý bude dostatočne citeľný a viditeľný je, že nebudeme ďalej používať polystyrénové tácky na balenie napríklad pri syroch, či ovocí a zelenine. Rovnako sa pozeráme na obaly, ktoré sa používajú na balenie pečiva a pekárenských výrobkov. Radi by sme tieto obalové materiály nahradili papierovou verziou.


Alternatívne nákupné tašky sú nesporne jedným z dôležitých momentov stratégie znižovania odpadov z plastových obalov. Ako pristupujete k nákupným taškám v systéme?


Stratégia v oblasti nákupných tašiek je taká istá ako stratégia v oblasti obalov. Vzťahuje sa na ňu stratégia boja proti plastom, to znamená, že rovnaké materiály budú používané aj pri taškách. Našim cieľom je, aby sa redukoval počet tašiek použitých v jednotlivých predajniach. Preto sme už v roku 2013 predstavili poplatok za najtenšie tašky 5 centov. Neskôr sme poplatok navýšili na 9 centov. Znížili sme tým spotrebu tašiek o 80%. Ak by sme chceli hovoriť o alternatívnych taškách, už v súčasnosti máme takéto tašky v ponuke. Naďalej sa však budeme zaoberať novými možnosťami a rozvíjať ponuku tašiek, aby boli ešte viac priateľské k životnému prostrediu.


Oceňujú zákazníci vaše projekty CSR? Máte od nich spätnú väzbu?


So zákazníkmi komunikujeme a dávame do popredia hlavne moment, ako oni sami môžu pomôcť v boji pri znižovaní plastového odpadu. Našu stratégiu vidíme ako príležitosť, pri ktorej môžeme spolupracovať so slovenskou vládou, dodávateľmi a ďalšími maloobchodníkmi tak, aby sme spoločne dokázali vytvoriť systém uzatvorenej recyklovateľnej slučky. Zámerom v tomto smere je, aby celý systém fungoval lepšie. Nechceme z toho vyťažiť konkurenčnú výhodu, chceme byť zodpovedným občanom. Chceme byť tí, ktorí budú akcelerovať pozitívnu zmenu v spoločnosti.


Ak tomu správne rozumiem, kooperácia, zdieľanie informácií a osveta sú vašim cieľom...


Áno. Určite áno. Veľmi pekným príkladom je, ako sme zdieľali dáta o potravinovom odpade v našom biznise pri projekte znižovania objemu plytvania potravinami. Takéto zdieľanie informácií realizujeme pravidelne. Dáta sú auditované medzinárodnou spoločnosťou a robíme to ako jediný maloobchodník v strednej Európe.


Vnímajú túto snahu aj zákazníci?


Nie, zákazníci toto veľmi nevnímajú. Táto stratégia však nie je primárne zameraná a cielená na zákazníkov. Chceme robiť správnu vec pre Slovensko ako krajinu. S vládou, dodávateľmi a maloobchodom. Ako som povedal, našou snahou je byť príkladným občanom.


Pýtam sa preto, lebo aj samotný zákazník môže svojim zodpovedným správaním prispieť v boji proti plytvaniu potravinami a v boji proti plastovým odpadom...


Áno súhlasím. Určite. Zákazníci môžu prispieť tým, že recyklujú a sami sa stanú súčasťou uzatvorenej slučky. A samozrejme, všeobecné povedomie o tejto problematike je určite dôležité. Sme presvedčení, že zákazníci veria, že sme dobrým občanom, tak to ocenia tým, že u nás budú naďalej nakupovať. Pomáha to budovať lojálnosť voči spoločnosti.


Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva v oblasti zálohovania PET fliaš. Ako sa stotožňujete s touto zákonnou úpravou? Ako to rieši Veľká Británia?

 

V každej krajine sú systémy rozdielne. Vo Veľkej Británii majú dokonca v rámci krajov rozdielne prístupy. Neexistuje národný systém alebo mechanizmus vracania PET fliaš. Vieme však, že tieto schémy už fungujú a pracujú na národných úrovniach niektorých krajín v Európe a osvedčili sa. Rozumieme, že niektorí obchodníci na Slovensku tento systém považujú za problematický. Radšej, akoby som však komentoval konkrétny model, ako to na Slovensku má podľa novej legislatívy fungovať, by som rád povedal, že určite chceme byť súčasťou diskusie o budúcom možnom systéme.


Budete teda súčasťou rokovaní?


Na Slovensku bude výkonný riaditeľ TESCO STORES SR Martin Kuruc a Veronika Bush veľmi blízko tomuto procesu.


Spoločnosť TESCO pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov. Aké sú vaše plány v najbližšom období?

 

Už 20 rokov investujeme na Slovensku a sme pyšní na úroveň nášho biznisu, ktorý sme si v tejto krajine vybudovali. V súčasnosti disponujeme na Slovensku sieťou 150 maloobchodných predajní. Vo viacerých lokálnych komunitách sme najväčším maloobchodníkom, a zároveň si užívame vysokú lojálnosť našich zákazníkov. Vždy mi to pripomenie obdobie, keď pred Vianocami cestujem po prevádzkach na Slovensku. Tesco je veľmi dobre integrované vo všetkých lokálnych komunitách, kde pôsobí. A preto odolné. Maloobchod je o ľuďoch, kde ľudia prinášajú služby iným ľuďom. Veľkým prínosom našej práce sú práve tímy ľudí, ktoré na Slovensku máme. Okrem siete predajní máme silné zázemie i v oblasti distribúcie. Distribučné centrum zo Slovenska, situované v Galante, nezásobuje len tunajšiu sieť predajní, ale aj širší región, teda všetky predajne v rámci strednej Európy.


Celým priebehom konferencie Retail Summit sa niesla myšlienka "od skúseností k zážitkom". Ako sa vám darí  napĺňať túto ideu? Čo robíte pre svojich zákazníkov, aby mali radosť z nakupovania u vás a tešili sa na ďalšiu návštevu?


Už sme spomínali kvalitné produkty našej vlastnej značky, ktoré budeme postupne prinášať v nových ekologických obaloch. Kladieme veľký dôraz na čerstvé potraviny a práve tu chceme poraziť našu konkurenciu tým, že budeme prinášať kvalitnejšie a čerstvejšie potraviny. Na konferencii Retail Summit zaznelo aj veľa o lojalite zákazníkov. Klub card Tesco je niečo, čo nás odlišuje od konkurencie. Naši zákazníci s obľubou využívajú náš lojalitný systém a my ho chcem ešte zlepšiť. Vnímame to ako spôsob ako môžeme poďakovať našim zákazníkom.


Ako vnímate zákazníka zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska? Je to pre vás Stredoeurópan? Alebo sú isté špecifiká, ktoré má každý národ a ktorým prispôsobujete napríklad tovarovú skladbu v predajniach, či špeciálne ponuky?


Každý zákazník je iný. Neexistuje jeden európsky zákazník, ani jeden britský zákazník. Každý je iný, avšak každý chce to isté. Za svoje peniaze chcú zákazníci hodnotu a pohodlie pri nákupe. Je jasné, že každý máme iné predstavy. Čo je hodnota pre mňa, nemusí byť hodnota pre vás. A prirodzený je aj vývoj. Hodnoty sa menia. Ľudia na Slovensku a v strednej Európe stále viac prihliadajú na kvalitu a čerstvosť. Takto vnímame ich spätnú väzbu aj keď vyvíjame produkty našej vlastnej značky.


Ktorá krajina v rámci strednej Európy je pre vás najzaujímavejšia?


Všetky sú zaujímavé. Sú rozdielne a preto zaujímavé.


Jana Kuklová
Foto: archív M. Simistera/TESCO

 

 

Súvisiace články 

 

 

 

Video

Pozvánka na Retail Summit 2021

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk