kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Zamestnancov oslovia finančné aj nefinančné benefity

„Klienti nie sú na prvom mieste. Prioritou sú zamestnanci. Ak sa postaráte o zamestnancov, oni sa postarajú o klientov,“ tvrdí podnikateľ Richard Branson. Vzhľadom na vývoj nezamestnanosti zostávajú aj v tomto roku vo výhode uchádzači. Ako ich získať a udržať? Motivuje ich len výška platu alebo aj iné benefity?

 

zamestnanci2019 v

 

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa miera disponibilnej nezamestnanosti dostala na Slovensku na úroveň 5,26 %. Treba dodať, že na podobnej úrovni sa pohybuje dlhodobo. Hoci je nezamestnaných ľudí približne 150 000 a počet voľných pracovných miest asi 81 000, niektoré pozície sa obsadzujú mimoriadne ťažko. Odvetviami, do ktorých sa v roku 2018 hľadalo najviac nových zamestnancov, boli podľa portálu Profesia.sk najmä obchod, výroba a doprava, špedícia, logistika.

 


„Pravdepodobne neexistuje v Slovenskej republike, ale asi ani v celej EÚ prepravná spoločnosť, ktorá by mohla povedať, že jednoducho a rýchlo obsadzuje pracovné pozície vodič s oprávnením C+E,“ uvádza Monika Švecová, HR špecialistka skupiny Geis na Slovensku. Obchod je na tom podobne. Stretli sme sa aj s prípadmi, kedy vďaka náhlej absencii kvalifikovaných zamestnancov a vedúcich pracovníkov boli niektoré maloobchodné prevádzky zatvorené. Pritom neraz stačí, ak odíde vedúca predajne a dve predavačky. Nepríjemné je to najmä v obciach, kde často ide o jediný maloobchod s potravinami.

 

top inzerovane 2018


Uchádzači vo výhode


„Počty ponúk výrazne ovplyvnila zlepšujúca sa ekonomická situácia. Pri takmer všetkých pracovných ponukách v obchode a službách sme videli za posledných päť rokov postupnú zvyšujúcu sa tendenciu,“ komentovala vývoj trhu pre odborný portál RETAIL magazin.sk Nikola Richterová, PR Manager, Profesia, spol. s r.o.

 

ponuky kategorie

 Zdroj: Profesia.sk


Vo výhode tak aj tento rok budú uchádzači. Môžu si totiž medzi pracovnými ponukami vyberať. Firmy sa prispôsobili situácii a znižujú v pracovných inzerátoch nároky na uchádzačov. Vidieť to napríklad na podiele ponúk, ktoré vyžadujú prax. Podľa Profesia.sk sa to v roku 2015 týkalo približne 73 % ponúk. V roku 2018 to už bolo len 64 %.


Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa dokonca prvýkrát zaradil medzi 10 najväčších hrozieb podnikania. S deviatimi percentami je na úrovni politických rizík, terorizmu a produktových kvalitatívnych chýb (napríklad sťahovanie chybných modelov z trhu). Rebríček, ktorému dominuje prerušenie výroby (37 %) a kybernetické hrozby (tiež 37 %) pochádza zo štúdie Allianz Risk Barometer 2019.


Kde nájsť vhodných ľudí?


Kde teda nájsť kvalitných zamestnancov alebo zamestnancov vôbec? Je potrebné najať HR agentúru alebo rovno detektívnu kanceláriu? Spoločnosti ManpowerGroup zverejnila, že 54 % zamestnávateľov v SR nevie dlhodobo nájsť vhodných kandidátov, pričom fluktuácia je na úrovni medzi 14 až 16 %.


„Znižujúca sa nezamestnanosť spôsobila, že na trhu práce je zrazu výrazne nižší počet uchádzačov, ktorí by si aktívne hľadali novú prácu. To sme pocítili na poklese priemerného počtu reakcií na jednu ponuku. Kým napríklad na jednu pracovnú ponuku na pozíciu pokladníka sme v roku 2014 evidovali v priemere takmer 63 reagujúcich uchádzačov, v roku 2018 to bolo už iba 17 ľudí,“ uvádza N. Richterová.

 

reakcie na ponuku

 Zdroj: Profesia.sk

 

Podľa analytickej spoločnosti Gallup je 8 z 10 ľudí v práci nespokojných. Firmy teda veľmi pragmaticky oslovujú už zamestnaných ľudí. Najmä v obchode a službách sú zamestnanci ochotní zmeniť pozíciu, ak majú správnu motiváciu.


Je známe, že na Slovensku je nízka mobilita pracovnej sily. Akékoľvek dochádzanie je pre uchádzačov veľkou prekážkou. Zamestnávatelia sa preto snažia oslovovať potenciálnych kolegov lokálne, v regiónoch. Hoci diskriminácia na základe veku je zakázaná, oveľa viac príležitostí ako v minulosti dostávajú zamestnanci vo vekovej kategórii 50+.

 

Otázka Age managementu bude dokonca pre retail stále dôležitejšia. Na opačnej strane vekového spektra sú študenti, potenciálni budúci zamestnanci. V tejto oblasti obchodníci tiež vyvíjajú aktivity, napríklad duálne vzdelávanie.

 

 

Významným trendom je hľadanie a nábor pracovníkov zo zahraničia, pričom nejde len o pozície s nízkou kvalifikáciou. Na Slovensku tak pracuje napríklad okolo 12-tisíc Srbov a takmer 13-tisíc Ukrajincov.


V obchode a službách sa osvedčil aj nábor nových zamestnancov súčasnými pracovníkmi za odmenu – tzv. referral programy. Podľa medializovaných informácií Kaufland získal cez odporúčania každého desiateho nového zamestnanca a IKEA dokonca takmer štvrtinu nových ľudí. Referral príspevok je približne vo výške mzdy.


Plat nie je jediný motivačný faktor


Podnadpis by mohol pokojne znieť aj „Ako si udržať zamestnancov“, lebo získať človeka je len prvá fáza pracovného vzťahu. Stáva sa, že zamestnanec zostáva počas celej skúšobnej doby troch mesiacov, nepodáva náležitý výkon, neangažuje sa a potom doslova zo dňa na deň odíde, bez predošlého upozornenia. Tento tzv. ghosting zamestnávateľom spôsobuje nemalé problémy, veď majú za to, že pozíciu obsadili a už nehľadajú uchádzača. Celý proces teda musia začať znovu, čo je časovo a finančne nákladné. Mnohé firiem aj z tohto dôvodu vypláca tzv. motivačné príspevky, ak zamestnanec odpracuje skúšobné 3 mesiace a zotrvá.


Podľa aktuálnych dát portálu Platy.sk je Priemerný hrubý mesačný plat pozície „pokladník“ pre Slovensko na úrovni 742 € a pozície „predavač“ 734 €. Pre porovnanie minimálna mzda sa v januári zvýšila z pôvodných 480 na 520 € brutto. Aktuálne za „minimálku“ pracuje približne 4 % Slovákov.


Štatistický úrad eviduje platy súhrnne - vo veľkoobchode a maloobchode. Kým v 1. Q 2017 boli na úrovni 798 €, v 1.Q 2018 už to bolo 859 €. Údaje za 4. kvartál 2018 ešte nie sú k dispozícii, ale z vývoja 1. kvartál až 3. kvartál 2018 sa dá predpokladať, že priemer prekročí sumu 900 €. Významným hýbateľom výšky miezd je Lidl. Priemerný mesačný plat na pozíciách predavačka-pokladníčka a predavač-pokladník bude od marca 2019 v Lidli bezmála 900 €. Ostatné zvyšovanie platov sa týka viac ako 90 % zamestnancov Lidla, pričom mimoriadne finančné odmeny poskytne tým pozíciám, ktorých sa netýka zvýšenie platov.


Starší prieskum spoločnosti AON, Employee Benefits and Trends Survey 2015 hovorí, že primárnym dôvodom pre poskytnutie firemného benefitu je prispôsobenie sa štandardom trhu (30 %), udržanie si kvalitných zamestnancov (24 %), zvýšenie produktivity a angažovanosti (24 %), získanie kvalitných zamestnancov a talentov (12 %) a kontrola nákladov (1 %).


Medzi finančné benefity patrí napríklad náborový príspevok (môže byť okolo 500 €), 13. a 14. plat, príspevky na životné a úrazové poistenie, aj na doplnkové dôchodkové sporenie. Spomínali sme aj motivačné príspevky po troch mesiacoch. Niektoré firmy pravidelne žrebujú z množiny kmeňových zamestnancov a výhercov odmeňujú finančnými výhrami, často v tisíckach eur.


Tri štvrtiny respondentov prieskumu Employee Benefits and Trends Survey 2015 sa domnieva, že zamestnávateľ je zodpovedný za ovplyvňovanie zdravia zamestnancov a za zmeny nezdravých návykov.


Aké benefity ponúkajú firmy?


Najčastejšie ide o poskytovanie lekárskych konzultačných služieb a služieb všeobecného lekára (52 %). Ďalej sú to rôzne výzvy a súťaženie pri prekonávaní fyzických športových výkonov (42 %). Služby zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov a služby všeobecného lekára poskytuje 32 % firiem, rovnaké percento spoločností ponúka zamestnancom pomoc pri znižovaní stresu. Odbornú pomoc s odvykaním od fajčenia ponúka 30 % zamestnávateľov, 23 % firiem poskytuje poradenstvo v oblasti výživy a 15 % pomáha zamestnancom pri úprave hmotnosti. Viac ako polovica respondentov (53 %) však tvrdí, že nemajú žiadny rozpočet na svoje zdravie a wellness programy a 19 % hovorí, že firma plánuje zaviesť pevný rozpočet v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.


Nájdu sa však aj spoločnosti s firemnými škôlkami, ktoré môžu navštevovať deti podľa zmien svojich rodičov. Pozitívne vnímaným benefitom sú darčekové, relaxačné, športové alebo dovolenkové poukazy, ktorých výhodou je univerzálnosť – zamestnanci si ich uplatnia tam, kde chcú. Nová legislatíva priniesla aj tzv. rekreačné poukazy uplatniteľné na dovolenku na Slovensku. Obľúbeným benefitom je práca z domu, čo je však na pozíciách ako pokladníčka/pokladník alebo skladníčka/skladník nerealizovateľné. Bežné nefinančné benefity sú možnosť používať mobilný telefón a automobil na súkromné účely.

 

Najčastejšie poskytované zamestnanecké benefity na Slovensku:


• dotácia stravovania nad rámec zákona (napriek trendu elektronických stravovacích kariet až 74,6 % spoločností naďalej poskytuje papierové stravné lístky),
• podpora a organizovanie spoločenských, kultúrnych alebo športových akcií,
• príspevky na poistenie a sporenie vrátane doplnkového dôchodkového sporenia,
• dovolenka a dni pracovného voľna navyše (napríklad tzv. sick days),
• poskytovanie vzdelávania, ktoré priamo nesúvisí s rozvíjaním oblasti potrebnej na výkon práce,
• poskytovanie zliav na produkty či služby spoločnosti.
Zdroj: PwC štúdia PayWell 2017

 

Školenia, vzdelávanie a kariérny rast


V súvislosti s vyššie uvedeným poklesom nárokov na prijatie do zamestnania stúpa ponuka zaškolenia, školení, vzdelávania v odbore a kariérneho rastu. Analýza Svetového ekonomického fóra ukázala, že do roku 2022 bude nutné, aby sa 54 % súčasných zamestnancov preškolilo. Viac ako tretina z nich musí absolvovať tréning v trvaní viac ako 6 mesiacov, 9 % z nich musí absolvovať školenia v dĺžke jedného roka, 10 % ľudí musí získať nové zručnosti tréningami či školeniami po dobu viac ako jedného roka. Najžiadanejšou zručnosťou na trhu práce bude v budúcich rokoch analytické myslenie a inovatívnosť.


„Trh práce si celosvetovo ale aj na Slovensku bude postupne vyžadovať viac zručností v oblasti technológií a programovania. Do popredia sa dostáva flexibilita a komplexné riešenie problémov,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.


Očakáva sa, že približne 34 % rekvalifikácií, ktoré majú byť poskytnuté priamo zamestnávateľmi, budú platné aj mimo danej firmy. Firmy tak budú čiastočne aj vzdelávacie inštitúcie. Postupne sa bude dostávať do úzadia trvalý pracovný pomer, pričom do popredia sa môže dostať najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).


Poďme však konkrétnejšie do retailu. V rámci benefitov ponúka napríklad Kaufland skrátené úväzky pre mamičky, či oteckov na materskej, ako aj pre študentov, či dôchodcov. Sústreďuje sa aj na mladých, a to prostredníctvom plateného duálneho štúdia, pri ktorom žiaci stredných škôl môžu získavať skúsenosti z praxe priamo na predajniach alebo cez platený Leadership program určený pre absolventov vysokých škôl, kde sa pripravujú na vedúcu pozíciu v spoločnosti. Veľkú pozornosť venuje aj téme Talentmanažmentu, s cieľom kariérneho rastu zamestnancov a obsadzovania vedúcich pozícií z vlastných radov.


„Zamestnanci sú u nás na prvom mieste, preto sa staráme sa nielen o ich zdravie, ale aj osobný rozvoj. Nezabúdame ani na ich rodiny, ktoré podporujeme prostredníctvom grantových programov,“ dodáva Karin Marková, riaditeľka oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovensko. Mimochodom Kaufland sa umiestnil na 1. mieste v 7. ročníku ankety Najzamestnávateľ 2018, ktorú organizuje Profesia.sk Ocenenie získal v kategórii Obchod a služby. Zároveň získal titul TOP Employer 2019 a TOP Employer Europe 2019*. M. Švecová z Geis tiež potvrdila, že za zaujímavé a motivujúce považujú úhradu odborných školení na zvýšenie alebo rozšírenie odbornej kvalifikácie, poprípade príspevok zamestnávateľa na získanie úplne novej odbornej kvalifikácie.


Budujte zamestnávateľskú značku


Z trendov je zrejmé, že už ponuka pracovnej pozície musí byť formulovaná veľmi lákavo, aby uchádzačov oslovila. Aj ocenenia ako Najzamestnávateľ a TOP Employer pomáhajú budovať zamestnávateľskú značku a prilákať kandidátov. Firmy so silným employer brandingom sú oproti konkurentom vo výhode. Platí, že dôležité je nielen navonok deklarovať, ale aj interne dodržiavať férový prístup k zamestnancom, vrátane rodovej a platovej rovnosti. Znamená to tiež, že v pracovnej zmluve už nemajú miesto napríklad rôzne právnické kľučky a formulácie s malými písmenkami.

 

* Audit medzinárodnej organizácie „Top Employers Institute“. Oceňuje zamestnávateľov, ktorí ponúkajú výborné podmienky pre zamestnancov, podporujú a rozvíjajú ich talent na všetkých úrovniach danej organizácie a snažia sa neustále optimalizovať zamestnanecké postupy.

 

Juraj Turzo
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk