Prieskum: Až 87 % zákazníkov minie záloh za nápojové obaly

Spoločnosť TOMRA zverejnila na nedávno uskutočnenom odbornom veľtrhu EuroShop štúdiu zvyklostí a postojov európskych spotrebiteľov v oblasti recyklovania. Aké sú jej zistenia?

 

tomra 423 v

 

Zo štúdie vyplýva, že spotrebitelia, v rámci rozhodovania kde nápojové obaly vrátia, zohľadňujú stav zálohomatov (reverzných automatov). Zaujímavým zistením je aj to, že až 87 % respondentov minie svoj záloh na nákup potravín. V niektorých krajinách bol dokonca tento podiel ešte vyšší.


Zistenia vyplývajú zo správy „Ako recyklačné návyky ovplyvňujú nákupné správanie: Zapojenie spotrebiteľov do zálohových systémov v Európe“ od spoločnosti TOMRA Collection, popredného poskytovateľa zálohomatov na zber nápojových obalov na opätovné použitie a recykláciu. Cieľom štúdie bolo spoznať kritériá pri výbere nákupných a recyklačných miest a trendy v recyklačnom správaní v rôznych krajinách.


„V prieskume, ktorý prebehol v siedmich krajinách, sme sa snažili objasniť, čo všetko spotrebitelia od recyklácie v predajni očakávajú a ako tieto zistenia maloobchodníci môžu využiť,“ vysvetlila Lenka Varchoľaková, marketingová manažérka pre strednú a východnú Európu v TOMRA Collection. „Výsledky prieskumu dokazujú, že recyklujúci zákazníci sú cennými zákazníkmi, ktorí nielenže zvyšujú návštevnosť predajní, ale aj tržby. Investícia do zálohomatov teda prináša obchodníkom významnú príležitosť.“

 

tomra 423 b

 Lenka Varchoľaková, TOMRA

 

Pri výbere predajne je rozhodujúca kvalita zálohomatu

 

Pri výbere miesta vrátenia nápojových obalov bol za tretie najdôležitejšie kritérium označený dobre fungujúci zálohomat, hneď po predajnom mieste, kde bežne spotrebitelia nakupujú alebo ktoré sa nachádza v blízkosti ich domova. Dobre fungujúci zálohomat bol dokonca považovaný za dôležitejší než jednoduché parkovanie.


Za dôležitú je však považovaná aj bezproblémová recyklácia. Až 31 % respondentov v prieskume uviedlo, že v prípade dlhého radu alebo prestojov pri zálohomate by sa rozhodli pre zmenu predajne. V jednej krajine to bola dokonca takmer polovica všetkých respondentov.


Túžba po efektívnej recyklácii sa prejavila aj v záujme respondentov o možnosť vrátiť celé vrece nápojových obalov naraz, namiesto postupného vkladania obalov jeden po druhom. Takýto systém by chcelo využiť 46 % opýtaných, pričom markantnejšie to bolo vo Švédsku, Nórsku a Nemecku, kde je takéto viacnásobné vkladanie nápojových obalov už možné.

 

tomra 423 c


Pre spotrebiteľov je dôležité životné prostredie


Hlavnou motiváciou zapojenia sa do zálohového systému je pre spotrebiteľov vyplatenie zálohu (76 % respondentov), nasledovala ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Environmentálne faktory boli pritom dôležitejšie medzi mladými respondentami.


V dnešnej dobe smerujúcej k digitalizácii a bezpapierovým procesom sa respondenti zaujímali aj o elektronické platby. Až 34 % opýtaných uviedlo, že by si želalo, aby bol depozit vrátený na ich vernostnú kartu alebo do aplikácie príslušného obchodníka, a 29 % uprednostňuje digitálne potvrdenie pred papierovým.


Štúdia tiež skúmala spokojnosť spotrebiteľov s miestom, kde sa zálohomat nachádza ako aj nápady na zlepšenie. Správa rozdeľuje zistenia pre každú zúčastnenú krajinu a porovnáva segmenty, ako sú mladí recyklátori a recyklátori s veľkým objemomprázdných nápojových obalov.


„Je pozitívne vidieť dôležitosť životného prostredia zo strany spotrebiteľov, ktorí vracajú svoje nápojové obaly,“ vysvetlila Lenka Varchoľaková. „Kvalita zariadenia na recykláciu v predajni je pre európskych spotrebiteľov dôležitá. Vytvorenie komfortného zážitku môže ovplyvniť lojalitu spotrebiteľov k predajni s potravinami.“


Štúdia sa uskutočnila v novembri 2022 prostredníctvom online panelového prieskumu v siedmich krajinách (Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko a Slovensko). Na každom trhu bolo dopytovaných 1 000 spotrebiteľov vo veku 18 – 70 rokov, ktorí vracajú nápojové obaly určené na ďalšiu recykláciu aspoň každý druhý mesiac. Spoločnosť TOMRA bola založená v roku 1972. Viac ako 50 rokov prináša riešenia Clean Loop Recycling, ktoré pomáhajú uzatvárať slučku recyklácie nápojových obalov a neustále ich premieňať na nové. So zhruba 80 000 inštaláciami na viac ako 60 trhoch sveta TOMRA Collection zaručuje, že jej zálohomaty (reverzné automaty) dokážu vyzbierať až 45 miliárd nápojových obalov ročne. Na slovenskom trhu je TOMRA aktívna od roku 2002 a aktuálne prevádzkuje viac ako 1500 zálohomatov.

 

Sledujte TOMRA Collection Slovensko na Facebooku: www.facebook.com/tomracollectionslovensko/

 

Zdroj a foto: TOMRA

 

PR

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk