Ktoré z bratislavských obchodných centier je najobľúbenejšie?

Ponuka nákupných centier sa v Bratislave v posledných rokoch výrazne zväčšila a v stredoeurópskom regióne patrí Bratislava medzi mestá s ich najväčšou ponukou. Ako často a kým sú navštevované?

 

ba centra najoblubenejsie v

 

Spoločnosť Go4insight realizovala v novembri 2022 zaujímavý reprezentatívny prieskum na tému vnímania a návštevnosti bratislavských nákupných centier. Cieľovou skupinou prieskumu boli obyvatelia Bratislavy a okolitých okresov (spádová oblasť Bratislavy). Prieskum priniesol viaceré zaujímavé zistenia.


Návštevnosť


Nákupné centrá sa za dve desaťročia na Slovensku a špeciálne v Bratislave stali bežnou súčasťou našich životov. Nie sú len cieľom nakupujúcich, ale aj miestami stretnutí, zábavy, oddychu alebo len „lenivého“ trávenia voľného času. Ak sa zameriame na širšie okolie Bratislavy, nákupné centrá v Bratislave navštívi aspoň raz do mesiaca viac ako dve tretiny (68%) dospelej populácie. Po náročnom pandemickom období nastal medziročný nárast jednak v celkovej návštevnosti nákupných centier, ako aj v intenzite resp. frekvencii návštev. Viac ako štvrtina obyvateľov (27%) navštívi niektoré z bratislavských nákupných centier aspoň raz za týždeň.


Ak sa pozrieme na návštevnosť na mesačnej báze, nákupné centrá využíva viac ako dve tretiny populácie (68%). Pár krát za rok navštívi nákupné centrá dodatočných 20% populácie žijúcej v spádovej oblasti. Z celkového hľadiska to značí, že nákupné centrá v Bratislave aspoň raz za rok navštívi 96% populácie. Prieskum potvrdil, že medziročný nárast nastal vo všetkých meraných parametroch, či už v množstve návštevníkov alebo intenzite návštev.

 

 

Kto navštevuje bratislavské nákupné centrá?


Zrejme nie je prekvapením, že nákupné centrá radšej a častejšie navštevujú ženy než muži. No rozdiel nie je až tak zásadný, ako by sa mohlo zdať. Aspoň raz za mesiac navštívi niektoré z bratislavských nákupných centier 74% žien a 61% mužov zo spádovej oblasti.


Významné rozdiely však možno pozorovať medzi ľuďmi v jednotlivých vekových kategóriách. Pre najmladšie vekové kategórie je návšteva nákupných centier vyjadrením ich životného štýlu. Aspoň niekoľko krát za rok navštívia bratislavské nákupné centrá prakticky všetci mladí ľudia z regiónu (94% mladých ľudí vo veku do 24 rokov).


S rastúcim vekom sa návštevnosť postupne znižuje. Nejde ani tak o pokles celkovej návštevnosti, ako skôr o pokles frekvencie a intenzity návštev. Stále však platí, že aj medzi najstaršími vekovými skupinami je aspoň 60% ľudí, ktorí navštevujú nákupné centrá aspoň raz mesačne. Nie je tak možné tvrdiť, že by nákupné centrá navštevovali výlučne mladší ľudia. Mladí ľudia však navštevujú nákupné centrá častejšie a intenzívnejšie.

 


Vek a pohlavie nie sú jedinými faktormi, ktoré determinujú frekvenciu návštevnosti nákupných centier. Sú aj ďalšie dôležité parametre, napríklad životná fáza, finančná situácia (vyjadrená vo výške čistého príjmu na jedného člena domácnosti) ale aj vzdialenosť od nákupného centra.


Z prieskumu napríklad vyplynulo, že nákupné centrá navštevujú výrazne častejšie ľudia, ktorí žijú v domácnostiach s vyšším priemerným príjmom. Vyššiu frekvenciu návštev nákupných centier majú tiež ľudia, ktorí sú v „skorších“ životných fázach. Stretnúť na týchto miestach možno častejšie ľudí s mladšími ako staršími deťmi alebo ľudí v strednom veku ako v dôchodcovskom.


Vzdialenosť od obchodného centra


Dôležitým faktorom návštevnosti je aj fyzická vzdialenosť od nákupných centier. Medzi obyvateľmi mesta Bratislava bolo v novembri 2022 až 90% takých, ktorí navštívili niektoré z nákupných centier aspoň raz do mesiaca.


Ak by sme sa pozreli na obyvateľov vonkajších okresov Bratislavského regiónu, potom mesačná návštevnosť nákupných centier klesá na úroveň dvoch tretín populácie (65%). V okrajových častiach bratislavskej spádovej oblasti (mimo Bratislavského kraja) sa podiel tých, ktorí navštívia bratislavské nákupné centrum, dostáva na úroveň približne jednej tretiny obyvateľstva (39%).

 

 


V medziročnom porovnaní, medzi novembrom 2022 a 2021, sa však frekvencia návštevnosti nákupných centier zvýšila vo všetkých sledovaných cieľových skupinách. Po pandémii sa tak návštevníci pomaly vracajú späť aj do nákupných centier.


Veľká konkurencia medzi nákupnými centrami


Ponuka nákupných centier je v Bratislave veľmi široká. Každý obyvateľ alebo návštevník Bratislavy si tak môže vybrať nákupné centrum nielen podľa vzdialenosti k bydlisku alebo pracovisku, ale aj podľa skladby predajní, ponuky obľúbených značiek, možností oddychu a relaxu, či atmosféry, ktoré dané nákupné centrum ponúka.


Prieskum odhalil, že najviac návštevníkov z bratislavskej spádovej oblasti navštívi aspoň raz do roka nákupné centrum Eurovea. Druhý najväčší podiel obyvateľstva uviedlo, že navštevuje petržalský Aupark.


Za vedúcou dvojicou len mierne zaostáva nákupné centrum Avion, ktoré „tesne“ obsadilo pomyselnú tretiu priečku. Tieto tri nákupné centrá sú v špecifickej situácii, že počas roka ich aspoň raz navštívi 80-90% z celej spádovej oblasti. Medzi najnavštevovanejšie bratislavské nákupné centrá sa však rýchlo dostalo aj nové nákupné centrum Nivy.

 


O niečo nižšiu, hoci stále pomerne vysokú návštevnosť zaznamenávajú aj nákupné centrá Central a Bory Mall. Každé z nich pritom benefituje z niečoho iného. Silnou stránkou centra Central je strategická poloha priamo v centre mesta, centrum Bory Mall si získava zákazníkov vďaka rozvíjajúcej sa lokalite v západnej časti mesta, kde nemusí čeliť konkurencii ostatných nákupných centier.


Ak sa však pozrieme na návštevnosť na mesačnej báze, najväčší podiel obyvateľov spádovej oblasti navštívi nákupné centrum Nivy, nasleduje Eurovea, Aupark a Avion.


Zaujímavé je aj to, že priemerný obyvateľ uvedenej spádovej oblasti navštívi počas mesiaca 2 až tri rôzne nákupné centrá, no a na ročnej báze navštívi každý priemerne viac ako 5 rôznych nákupných centier.


Návštevnosť všetkých sledovaných bratislavských nákupných centier sa podľa záverov prieskumu v novembri 2022 v porovnaní s novembrom 2021 zvýšila. Najvyšší medziročný nárast zaznamenalo nákupné centrum Nivy, ktoré sa v roku 2021 otváralo.


Jednotlivé nákupné centrá dokážu pritiahnuť celé spektrum návštevníkov. Nákupné centrá Eurovea a Aupark majú veľmi podobnú štruktúru návštevníkov. Navštevuje ich veľa mladých ľudí , ale sú zároveň atraktívne aj pre ďalšie vekové kategórie.


Nákupné centrum Nivy je najviac populárne medzi mladými ľuďmi, ale zástupcov spomedzi návštevníkov vo všetkých vekových kategóriách dokáže prilákať rovnaký podiel ako ostatné nákupné centrá. OC Central má štruktúru svojich návštevníkov pomerne vyrovnanú a v centre Avion, podobne ako v Bory Mall, prevažujú ľudia v strednom veku.

 

 

Konkurenčný boj nákupných centier bude pokračovať


Šesť najväčších bratislavských centier je medzi obyvateľmi spádovej oblasti veľmi dobre známych. Viac ako 90% znalosť značky vykazujú podľa tohto prieskumu nákupné centrá Aupark, Eurovea a Avion. Znalosť nad 80% majú centrá Bory Mall a Nivy, tesne pod hranicou 80% je znalosť obchodného centra Central.

 

 


Súboj o najobľúbenejšie bratislavské nákupné centrum pritom stále prebieha, no má ďaleko od jednoznačného rozuzlenia. Preferencie obyvateľov bratislavského regiónu (Bratislava + spádová oblasť) sú totiž výrazne fragmentované a nemajú jednoznačného favorita.


Prieskum potvrdzuje, že štyri najobľúbenejšie nákupné centrá (Eurovea, Aupark, Nivy a Avion) majú podobné preferencie návštevnosti. Len tesne najväčší potenciál návštevnosti má Eurovea, hoci najčastejšou prvou voľbou obyvateľov spádovej oblasti je Avion. Solídnu pozíciu si za prvé roku existencie získalo aj nákupné centrum Nivy.


Každé z nákupných centier ponúka návštevníkom iné, často špecifické benefity a odlišný mix obchodov a služieb. To, že jednotlivé nákupné centrá ponúkajú aj jedinečné benefity (okolie, exkluzívne značky, zážitok pre návštevníkov), spôsobuje, že návštevníci preferujú viacero nákupných centier a aj tie, ktoré nie sú úplne najbližšie k ich bydlisku.

 

 

Navyše, štyrom najpreferovanejším nákupným centrám veľmi dobre konkurujú ďalšie centrá, ktoré sa snažia svojim návštevníkom ponúkať špecifické výhody. Bory Mall ani nákupné centrum Central v preferenciách návštevníkov výrazne nezaostávajú za vedúcou štvorkou. Jeden obyvateľ spádovej oblasti zvažuje navštevovať v priemere 3 až 4 rôzne nákupné centrá.


Počas pracovného dňa alebo cez víkend?


Medzi jednotlivými centrami existujú rôzne preferencie, či dané centrum navštíviť počas pracovného dňa alebo počas víkendu. Typickými „víkendovými“ nákupnými centrami sú najmä Avion a Eurovea. Návštevu týchto nákupných centier preferujú návštevníci nadpriemerne počas víkendových dní. Naopak, návštevu centier Aupark, Nivy, ale najmä Centrál ľudia uprednostňujú viac počas pracovných dní. Pozícia centra Bory Mall je skôr vyrovnaná, toto centrum je približne rovnako navštevované počas víkendov aj pracovných dní.


Poznámka:
Prieskum bol realizovaný online metodikou v novembri 2022 na reprezentatívnej vzorke obyvateľov vo veku 16-69 rokov žijúci v spádovej oblasti Bratislavy, pracujúcich alebo študujúci v Bratislave. Veľkosť vzorky 700 respondentov. Údaje v sú z marketingového prieskumu realizovaného pre nákupné centrum Nivy zverejnené s ich súhlasom.


Zdroj: Go4insight
Ilustračné foto: archív redakcie

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk