Dokážu plánogramy prispieť k zvýšeniu obratu?

Ak zákazník v regáli nenájde požadovaný produkt, obchodník stráca až 4 % svojho obratu. Nie je to zanedbateľná suma. Len príjmy z trhu s potravinami na Slovensku budú za rok 2022 predstavovať podľa odhadov 12,55 mld dolárov. Ako správne vystavenie tovarov kontrolovať?

 

automatizacia merchandising2 v

 

Odborníci pre automatizáciu zo spoločnosti IBA Group, ktorí rozvíjajú IT-riešenie pre maloobchod Goods Checker, približujú tri spôsoby kontroly vystavenia tovarov.

 

Dodržiavanie plánogramu je potrebné neustále sledovať. Tovar musí byť vždy tam, kde je znázornený na obrázku. Kontrolu je možné vykonať tromi spôsobmi – na mieste manuálne, automatizovane na diaľku a automatizovane na mieste.

 

1. Manuálne. FMCG spoločnosti si najímajú merchandiserov, ktorí navštevujú predajne za účelom kontroly stavu zásob, ukladajú chýbajúce položky, kontrolujú rozloženie tovarov pomocou plánogramu a pripravujú správy pre manažérov.

 

2. Na diaľku. Niektoré veľké spoločnosti inštalujú v blízkosti regálov kamery, ktoré pravidelne fotia vystavené tovary. V prípade nedostatočného vystavenia systém odošle upozornenie merchandiserovi.

Ďalšou možnosťou je tzv. robot merchandiser. Ten vyhodnotí, či sú vystavené všetky produkty, identifikuje chýbajúce alebo nadbytočné položky, skontroluje správnosť cien a označenia a nájde aj produkty po dátume minimálnej trvanlivosti. Spoľahlivosť takéhoto robota sa blíži k 100%, človek zvláda svoje úlohy len na 65%.

 

3. Automatizovane. Ide o kombinovaný spôsob kontroly, pri ktorom merchandiseri vykonávajú svoju prácu s ohľadom na špecifiká daného odvetvia. Merchandiser príde do predajne, odfotí regál a aplikácia mu ukáže, ktoré produkty sú umiestnené správne a ktoré je naopak potrebné umiestniť inde.

 

automatizacia merchandising2

 

Podľa tohto princípu funguje aj aplikácia Goods Checker. Okrem kontroly vystavenia tovaru ponúka aj iné funkcionality.

 

Tvorba plánogramov 

Aplikácia Goods Checker pomáha manžérom jednoducho vytvárať plánogramy a udržiavať ich aktuálne. Plánogramy sa vyrábajú metódou drag&drop s použitím obrázkov, schéma je tak prehľadnejšia. Skúsený manažér dokáže vytvoriť plánogram pre 100 produktov len za 1 minútu.

 

automatizacia merchandising2 3

 

 

Práca v teréne 

Manažéri v aplikácii nastavujú úlohy a vytvárajú optimálne trasy pre merchandiserov a merchandiseri označujú splnenie úloh vo svojej aplikácii. Nie je preto potrebné používať messengery, kde sú informácie rozptýlené v rôznych chatoch, takáto komunikácia navyše nie je synchronizovaná s podnikovými systémami a môže sa ľahko stratiť. S využitím aplikácie Goods Checker sa proces stáva jasným a transparentným pre obe strany.

 

automatizacia merchandising3

 


Analytika 

Aplikácia zostavuje podrobné analytické správy v požadovaných sekciách: produkt, obchod, kategória, merchandiser atď. Správy sú generované automaticky na základe výsledkov práce počítačového videnia a dokončených úloh merchandiserov. Manažéri tak môžu stanoviť pre zamestnancov objektívne KPI.

 

automatizacia merchandising5

 

Aké sú výsledky práce s Checkerom tovaru?

Goods Checker sa v teréne stretáva s pozitívnou odozvou. Príkladom je veľká distribučná a logistická spoločnosť, multiznačkový distribútor čokolády, sladkostí, čaju, kávy, korenia a iných potravinárskych produktov. Aplikácia Goods Checker jej pomohla kontrolovať prítomnosť tovaru na pultoch predajní a znížiť náklady na merchandising. Súlad s plánogramami sa zvýšil zo 60 % na 90 %. Čas auditu v teréne v maloobchodných objektoch sa skrátil z dôvodu vysokej rýchlosti Goods Checker: jeden obrázok sa spracuje už do 30 s. Konečná presnosť rozpoznávania je 90%.

 

automatizacia merchandising2 2

Vľavo plánogram v Exceli, vpravo prehľadný plánogram v PDF

 

 

Nesprávne usporiadanie vedie k stratám

Plánogram pomáha organizovať a udržiavať poriadok v regáloch. Jeho absencia a neporiadok v usporiadaní tovaru je prvým krokom k strate zákazníkov a k zníženiu zisku. Maloobchodníci a výrobcovia od manuálnej kontroly realizácie plánogramov pomaly ustupujú a snažia sa celý proces automatizovať. Aplikácie na porovnávanie výpočtov pomocou plánogramov, CCTV kamier a dokonca aj špecializovaných robotov sú tým, na čo by sa firmy FMCG na Slovensku mali v súčasnosti zamerať.

 

Zdroj a foto: IBA Group

 

PR

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk