Biometrické potvrdzovanie platieb bude čoskoro kľúčové

Hovorí Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre Slovensko a Českú republiku. V rozhovore sme sa zamerali na problematiku bezkontaktných a mobilných platieb, naznačili niektoré silnejúce trendy a smerovania, ktoré podporila pandémia koronavírusu, zároveň sme nazreli aj do budúcnosti, do bezhotovostného fungovania.

 

mastercard

  

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou obľúbenosťou bezkontaktných platieb. V súčasnej situácii je zákazníkom navyše pri nakupovaní odporúčané, aby platby kartami uprednostňovali. Aký nárast bezhotovostných platieb evidujete za posledné obdobie?


Slováci platia bezhotovostne a najmä bezkontaktne radi a čoraz viac, podiel týchto platieb neustále rastie. Platiť kontaktne už bežní držitelia platobných kariet na Slovensku nemajú dôvod. Tejto skutočnosti výrazne pomohla aj pandémia koronavírusu. Pred jej vypuknutím sa podiel bezhotovostných platieb, u väčšiny obchodníkov na Slovensku, pohyboval na úrovni približne 50 %. Aktuálne na základe informácií od niektorých obchodníkov odhadujem, že je to až 60%, či skôr 70%.


Aktuálne dáta potvrdzujú ďalší rast, a tým aj postupné približovanie sa k bezhotovostnému fungovaniu. Pozitívny je už dokonca v tejto súvislosti aj postoj Slovákov. Pred začiatkom pandémie sa až 58% opýtaných v prieskume vyjadrilo, že by im úplné zrušenie hotovosti neprekážalo. Ak by sa takýto prieskum uskutočnil v súčasnom období, čísla by boli zrejme ešte vyššie. Otázne je, do akej miery sme na fungovanie maloobchodu bez hotovosti na Slovensku pripravení. Ak by som sa na to pozrel z pohľadu akceptácie platobných kariet, nachádzam tu stále priestor na zlepšenie.

 

V čom konkrétne vidíte rezervy?


Napríklad v akceptácii bezhotovostných platieb menšími obchodníkmi a živnostníkmi. Čo je ale podstatné, Slovensko nezaostáva a napreduje v bezkontaktných platbách. Zo všetkých platobných terminálov, ktoré na Slovensku momentálne fungujú, až 98% umožňuje bezkontaktné platenie.

 

 

 

„Slovensko sa vo využívaní bezkontaktných platieb, spolu s Českou republikou a Poľskom, dostalo na špičku Európy.“

 

 

Prvenstvo Slovenska bolo aj jedným zo silných impulzov, prečo sme veľmi rýchlo zareagovali na požiadavku, ktorá sa týkala zvýšenia limitu pre bezkontaktné platby.

 

Zvýšenie limitu pre bezkontaktné platby sa stalo, aj pod tlakom pandémie, veľmi rýchlo realitou. Čo z toho plynie pre obchodníkov?


Áno, išlo o jednoznačnú zhodu naprieč celým trhom - jednak na strane bánk, Slovenskej bankovej asociácie a tiež regulátora. Slovensko pritom nebolo jediné, kde sme takto rýchlo zareagovali. Zvýšenie limitu pre bezkontaktné platby prebehlo aj v iných štátoch, kde sa platí eurom. Okrem týchto krajín k nemu pristúpili napríklad aj v Poľsku.


Obchodníkom táto úprava prináša niekoľko pozitívnych zmien. Spomeniem najmä to, že kolobeh platieb je odteraz plynulejší a dochádza k väčšiemu počtu transakcií bez nutnosti zadávania PINov. V konečnom dôsledku – a to bol pre nás jeden z najdôležitejších faktorov – je to z hľadiska hygieny oveľa prijateľnejšia voľba. Podobne je to aj pri platení mobilnými telefónmi. Aj tento spôsob platenia banky v uplynulých týždňoch aktívne promovali a odporúčali ako hygienickejšiu alternatívu platenia.

 

Aký je momentálne podiel platobných terminálov na bezkontaktné platby na obyvateľa Slovenska?


Na Slovensku máme 14 000 platobných terminálov na 1 milión obyvateľov, čo je ale stále pod priemerom Európskej únie (EÚ). Priemer za EÚ je 23 000 terminálov na 1 miliónov obyvateľov. Kým Slovensko má ešte aj v tejto oblasti čo dobiehať, Česká republika sa k tomuto číslu rýchlo približuje.

 

Spomenuli ste naše nedostatky, ktoré sa týkajú nižšej akceptácie bezhotovostných platieb zo strany menších obchodníkov. Spôsobí súčasná pandemická situácia zásadnejšiu zmenu v ich myslení? Bude bezhotovostné platenie bežnou súčasťou fungovania väčšieho množstva menších obchodníkov?


Myslím si, že k tomu smerujeme. Aj títo obchodníci totiž budú chcieť, rovnako ako tí väčší, ponúknuť svojim zákazníkom pohodlnú možnosť platenia, a tým príjemnú užívateľskú skúsenosť. Zákazníci to zrejme budú od menších obchodníkov aj sami vyžadovať, nielen kvôli tomu, že je to bezpečnejší, ale najmä jednoduchší a rýchlejší spôsob platby. Okrem toho vstupuje do pozornosti rastúci podiel platieb mobilnými telefónmi, čo je pre menších obchodníkov ďalšia zaujímavá motivácia. Samozrejme, bez istej technickej infraštruktúry, bez akceptácie platobných kariet, nie jezapojenie do tohto trendu možné.


Menší obchodníci by preto rozhodne mali odložiť akékoľvek obavy bokom. Z výsledkov prieskumov, ktoré na Slovensku uskutočňujeme, navyše vyplýva, že zavedenie bezhotovostných platieb sa u menších a stredne veľkých obchodníkov prejavilo v dvojcifernom náraste tržieb. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti sú už aj samotné náklady na zriadenie mobilných terminálov nižšie, stávajú sa relatívne dostupnou záležitosťou. V budúcnosti sa to ešte zlepší. Momentálne sa aktívne zaujímame aj o oblasť, akou je akceptácia platobných kariet prostredníctvom mobilných telefónov. Tie totiž vlastní každý menší obchodník a živnostník, môže to byť ďalšia príležitosť ako robiť veci inak.

 

Aké novinky v oblasti podpory menších obchodníkov aktuálne pripravujete? Aké ste si v tejto oblasti stanovili ciele?


V rámci Mastercard máme oddelenie akceptácie, ktoré sa venuje práve tomu, akým spôsobom pracovať s obchodníkmi na Slovensku tak, aby platobné karty od zákazníkov prijímali. V tejto chvíli zvažujeme niekoľko zaujímavých riešení.

 

 

„Našim cieľom je čo najviac sa priblížiť európskemu priemeru, čiže počtu terminálov na počet obyvateľov.“

 

 

Nie je totiž žiaden dôvod, aby Slovensko v tejto oblasti zaostávalo za priemerom Európy. Slovensko patrí v oblasti bezhotovostných platieb medzi veľmi inovatívne európske štáty, preto dúfam, že sa aj táto záležitosť rýchlo zlepší.

 

Aktuálna situácia spôsobila vyšší záujem našincov o nakupovanie u internetových obchodníkov. Aký nárast platieb platobnými kartami evidujete u týchto obchodníkov? Aký predpokladáte ďalší vývoj?


V priebehu pandemického stavu sme, samozrejme, celú situáciu podrobne monitorovali. V niektorých segmentoch, v oblasti e-commerce, dochádzalo k nárastom na úrovni 70 - 80 %. Podpísali sa pod to hlavne online nákupy potravín, jedál, nákupy drogériového tovaru, čiastočne aj segment virtuálnej zábavy. Pomerne dynamicky rástli aj platby za doručenie objednaných tovarov a služieb z e-shopov.


Rád by som veril tomu, že nešlo len o dočasný efekt. S tým, ako sa budú uvoľňovať reštriktívne opatrenia, spotrebitelia sa začnú postupne vracať aj k nákupom v kamenných predajniach. Rastové krivky v e-shopoch síce mierne poklesnú, ale záujem o nakupovanie v e-shopoch bude naďalej pretrvávať. Pravdepodobne bude záujem nakupujúcich o niečo silnejší, než bol pred pandémiou.

 

E-commerce je oblasť, ktorá zaujímavo rástla už pred krízou. Teraz sa to ešte zlepši. Prispejú k tomu aj zákazníci, ktorí si online nakupovanie vyskúšali počas pandémie a zistili, že je to pohodlné, rýchle, v konečnom dôsledku boli spokojní. Mnohým sa dokonca už teraz nechce od takéhoto nakupovania odchádzať, zvykli si.


To, že platba kartou v internetových obchodoch je jednoduchá a bezpečná, platilo vždy. Avšak bude dôležité, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Mám na mysli celkové zjednodušenie platieb, aby sme boli schopní nahradiť zložitejšie vypĺňania overovacích kódov jednoduchou biometrickou autentifikáciou, tzn. otlačok prsta alebo tváre.


Oblasť e-commerce na stav pandémie a rôzne krízové opatrenia reagovala veľmi pružne. Všetko však naznačuje tomu, že sme z najhoršieho vonku. Ľudia sa začínajú ekonomicky “reaktivovať”. V niektorých odvetviach dokonca vnímame efekt odloženej spotreby, ktorý celkové zotavovanie urýchľuje. Nie všade prebieha štartovanie rýchlo, v oblastiach ako je hotelierstvo a cestovanie to ide pomaly. Sú oblasti, ktoré neboli zasiahnuté tak silno, napríklad predaj potravín. Tu sme boli svedkami veľmi aktívneho nákupného správania držiteľov kariet, ktoré bolo ovplyvňované prijímaním karanténnych opatrení.

 

Michal Carny generalny riaditel Mastercard

 

Aký je terajší stav, pokiaľ ide o biometrické potvrdzovanie platieb na Slovensku?


Biometrické potvrdzovanie platieb bude čoskoro na Slovensku kľúčové a samozrejmé. Všetko sa odvinie aj od toho, ako rýchlo bude rásť e-commerce. Nakupujúci budú vyžadovať jednoduché a bezpečné platby. Niektoré banky na Slovensku už na tento vývoj zareagovali, mnohé z nich dnes už biometrické overovanie aktívne ponúkajú. Ide napríklad o Poštovú banku, 365 banku, Celelem, Fio a ďalšie.

 

Pribudnú v tejto oblasti v najbližšej dobe novinky?


Nemôžem zatiaľ prezradiť podrobnosti, ale niekoľko významných slovenských bánk pripravuje spustenie biometrického overovania už počas tohtoročného leta. Našim cieľom je ponúknuť do konca tohto roku takúto možnosť všetkým držiteľom kariet na Slovensku.

 

Uviedli ste zopár zaujímavých smerovaní, pokiaľ ide o budúcnosť platieb. Zamerajme sa na ne ešte dôkladnejšie. Ako sa na Slovensku vyvíja oblasť mobilných platieb a platieb prostredníctvom nositeľných zariadení?


Táto oblasť zažila v minulom roku celkom dramatický vývoj. Už viac ako 90 percent bánk na Slovensku svojim klientom  ponúka platby prostredníctvom mobilných telefónov, prípadne iných zariadení. Z mobilného platenia sa tak postupne stáva aj tu štandard.

 

 

 

„Pandémia má pozitívny dopad na rozmach mobilných platieb, dochádza k dvojcifernému nárastu, čo sa týka reálneho počtu užívateľov mobilných platieb z mesiaca na mesiac.“

 

 

Na slovenskom trhu sú banky, ktoré svojim klientom ponúkajú veľmi širokú paletu ďalších možností ako platiť, napríklad aj s využitím mobilných peňaženiek. Najpopulárnejšie sú peňaženky Apple Pay, Google Pay, prípadne sú to vlastné mobilné peňaženky bánk. Zároveň tu máme hráčov, ktorí k týmto peňaženkám pripojili aj možnosť platiť prostredníctvom nositeľných zariadení (Poštová banka, 365 banka, mBank). Pripravenosť Slovenska je v tejto oblasti určite dobrá.


Držitelia nositeľných zariadení, ktoré umožňujú platby, majú možnosť využiť veľa zaujímavých výhod. Oceniteľná je najmä jednoduchá možnosť autentifikácie bez zadávania PINu. Platba je jednoduchšia, rýchlejšia a spĺňa ostatné výhody platby kartou. Obchodníkovi stačí mať k dispozícii štandardný platobný terminál, klienti sa pri platení správajú presne tak, ako keby platili bežnou platobnou kartou. Mnohí dokonca zmenili doterajšie zvyky a nakupujú častejšie, pretože je to pre nich jednoduchšie.

 

Vnímate u Slovákov správny zápal pre vec a dostatočný záujem využívať moderné spôsoby platieb? Koho najviac nové smerovania oslovujú?


Vnímam veľa pozitívnych zmien. Počas minulého roka, kedy mobilné platby na Slovensku začínali, by som na označenie typického užívateľa použil anglický výraz „early adopter“. Išlo prioritne o užívateľov, ktorí hľadali inovácie, boli prvými, ktorí sa o mobilné platby zaujímali. V súčasnosti je to inak, už sa z toho stáva masovejšia záležitosť. Najvyššie zastúpenie evidujeme u užívateľov stredného a nižšieho veku.


Dôležitým bodom, na ktorý sa chceme výrazne zamerať v ďalšom rozširovaní mobilných platieb, je edukácia. V súčasnosti je totiž najväčšou bariérou pre ďalší rozvoj nedostatok informácií. Mnohí ľudia nevedia, či ich mobilný telefón takúto platbu podporuje, napriek tomu, že väčšinou áno. Veľa ich nevie, ako si môžu platobnú kartu do telefónu pridať, ďalší sa obávajú bezpečnosti. Spolu s bankami by sme sa preto chceli zamerať na to, aby sme tieto otázky presne zodpovedali a odstránili akékoľvek bariéry.

 

Silnejúcou témou, ktorú ste spomenuli aj na začiatku nášho rozhovoru, je budovanie bezhotovostného fungovania a ekonomiky. Podarí sa to v blízkej budúcnosti aj na Slovensku? Je už na to správny čas?


K bezhotovostnej ekonomike sa pomalými krokmi posúvame. Je to silná a dôležitá téma, ktorú treba otvárať. Väčšine Slovákov by navyše fungovanie bez hotovosti neprekážalo. Počas pandémie si to vyskúšali aj tí zákazníci, ktorí platobné karty doteraz pri platení nevyužívali alebo ich nemali.


Ľudia viac nakupujú online, využívajú platenie mobilnými telefónmi a zvedavo objavujú a nachádzajú ďalšie možnosti. Preto si myslím, že sa k tomuto cieľu približujeme. Nemyslím si však, že uvedené vývojové črty prinesú na slovenskom trhu rýchle zrušenie hotovosti. Som presvedčený, že v relatívne nie vzdialenom časovom horizonte sa dostaneme do stavu, kedy bude podiel hotovosti výrazne minimalizovaný. Predpokladám, že dynamika bezhotovostných platieb čiastočne, po skončení toho pandemického stavu, opadne, no v strednodobom horizonte naopak táto situácia pomôže k tomu, že ľudia budú bezhotovostné fungovanie využívať viac než v minulosti.

 

Aké prekážky identifikujete v dosahovaní tohto ambiciózneho cieľa na našom trhu? Ako veľké legislatívne zmeny si to vyžiada?


Nie sme v stave, kedy by tomu na Slovensku niečo zásadné bránilo. Legislatíva je na to dobre pripravená a to sa týka aj rastu bezhotovostných platieb. Možno s jednou výnimkou. Boli by sme radi, keby obchodníci mali možnosť jasnej voľby. Konkrétne by mali byť schopní rozhodnúť sa, či chcú prijímať platby len bezhotovostne. Zatiaľ to ale nemá silnú oporu v slovenskej legislatíve. Obchodníkom by právna istota, že môžu fungovať bezhotovostne, pokiaľ sa pre to rozhodnú, veľmi pomohla. Verím, že mnohí by takéto rozhodnutie s radosťou urobili.

 

Ktoré krajiny sú k naplneniu vízie úplného bezhotovostného fungovania najbližšie?


Sú to najmä severské krajiny. Práve nimi by sme sa aj na Slovensku mohli inšpirovať. V týchto krajinách je už bežnou praxou, že obchodník sa rozhodne neprijímať hotovosť vôbec.


Škandinávske štáty sú v popredí aj pokiaľ ide o mobilné platby. Celkom priaznivá je ale v tomto smere situácia aj v Českej republike, či Poľsku, správnou cestou sa vydalo aj Slovensko. Máme na to výborne pripravenú infraštruktúru a všetky predpoklady. Pozitívny vývoj v súvislosti s mobilnými platbami vnímam momentálne aj na Ukrajine.

 

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: archív M. Čarného

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk