Retail Summit 2020: Rekordná účasť aj otvorenosť vystúpení

Retail Summit 2020 sa do 26-ročnej histórie tohto najväčšieho stretnutia aktérov nášho maloobchodného trhu zapísal najvyššou účasťou cez 1100 manažérov a expertov. Doposiaľ nevídaná bola aj otvorenosť a konkrétnosť rady vystúpení, ktoré potvrdili, že sa „naozaj niečo deje“ a aj náš trh vstupuje do novej fázy rozvoja. Vďaka novým technológiám je všetko nielen rýchlejšie, ale aj výrazne transparentnejšie. Kľúčovým strategickým imperatívom sa preto stáva udržateľnosť a férový vzťah so všetkými partnermi aj s celkovým sociálnym a životným prostredím.

 

rs2020 v

 

Tohtoročný Retail Summit, ktorý sa uskutočnil dňoch 3.-5.2.2020 v pražskom Clarion Congress Hoteli, sa v množstve smerov odlišoval od predchádzajúcich 25 ročníkov výročného vrcholového stretnutia špičiek českého a stredoeurópskeho maloobchodného trhu. Výrazne ubudlo prednášok, ktoré sa snažili prezentovať veci na ružovo, a pribudla naopak viac otvorenosti, úprimnosti a množstvo konkrétnych vyjadrení. Niet divu – vďaka novým technológiám sa stáva všetko transparentnejšie, informácie dostupnejšie a potreba riešiť veci bez pretvárky je ešte akútnejšia. Ako v úvode Summitu uviedol Tomáš Prouza zo Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR, vzniká nový ekosystém a obchod v ňom má šancu hrať úlohu integrátora trhu a iniciátora nových pravidiel kooperácie.


Aj naďalej pritom platí to, čo na základe rozsiahleho celosvetového výskumu potvrdili Harjot Singh a Rodney Collins (McCann Worldgroup): „Základné princípy úspešného obchodu zostávajú rovnaké, mení sa však spôsob, ako ich spotrebitelia zažívajú“. Naviazali tak na diskusiu z minuloročného Summitu a pripomenuli, že v nových podmienkach trhu je potrebné venovať zásadnú pozornosť zákazníckemu zážitku.


New Retail: už naplno, tu a teraz


V súčasnosti je už zrejmé, že budúcnosť patrí vzájomne prepojeným a organicky koexistujúcim on-line a off-line kanálom. Stále viac sa teda budú objavovať termíny ako „omnichannel“, „connected“ či „seamless retail“ .... alebo ten, ktorý si Retail Summit 2020 zvolil ako súčasť svojej hlavnej témy „NEW RETAIL“.

 

retail summit 2020 a


Na množstve praktických príkladov sa aj na Summite podarilo preukázať, že neplatia 2 extrémne názory, ktoré v minulosti často zaznievali, teda že „kamenný obchod je mŕtvy“ alebo naopak že „na e-Commerce sa nedá zarobiť“. Veľmi jasne to popísali v spoločnom vystúpení Kateřina Harris a Petr Pavlík (Albert ČR): “Nejde o dva svety, ktoré sú v opozícii. Naša predstava v skupine Ahold Delhaize o novom maloobchodnom ekosystéme je taká, že sa online a off-line kanály vzájomne dopĺňajú”. Snáď najrazantnejšie sa potom k téme vyjadril pionier on-line predaja potravín Tomáš Čupr (Rohlík), ktorý okrem ziskovej bilancie svojho e-supermarketu ohlásil aj akvizíciu kamennej siete predajní Sklizeno.


Podobne situáciu vysvetlil Wijnand Jongen (Ecommerce Europe), ktorý účastníkov podujatia zoznámil s hlavnými myšlienkami svojej knihy Koniec nakupovania on-line: budúcnosť obchodu v prepojenom svete. Fakty sú v zásade prosté: „Nové generácie spotrebiteľov vyžadujú nové spôsoby nakupovania, vždy a všade. On-line a off-line im vychádzajú v ústrety a maloobchod spoločne pretavujú do podoby nového retailu“. Ide pritom o proces, ktorý už naplno prebieha aj u nás. Na výsledkoch unikátneho výskumu medzi viac ako 50 manažérmi a expertami to potvrdil Lukáš Havlásek (Shopsys). Snahou bude brať si z oboch svetov to najlepšie s cieľom maximálnej jednoduchosti a nezahltiť zákazníkov technológiami. Veľkou výzvou pre „new retail“ bude nájsť predavačov schopných ponúkať tovar v mnohokanálovom prostredí.

 

retail summit 2020 d


Technológie: teraz už naozaj

 

Retaileri aj ich dodávatelia riešia v zásade rovnaké zásadné problémy ako v minulosti. Ale ako poznamenal Richard Siebenstich (O2 Czech Republic): „To, čo je dnes iné, sú práve technológie, ktoré im pomáhajú robiť rozhodnutia kvalitnejšie, rýchlejšie a vo výsledku lacnejšie tým, že sa vyvarujú chýb“.


Technológie sú bez pochýb hnacím motorom rozvoja nového ekosystému. Spôsob ich vstupovania do reálneho obchodného biznisu je ale často tiež príčinou toho, že ich potenciál ešte zďaleka nie je využitý naplno. Inovácie sa totiž až doposiaľ objavovali „po častiach“ a nebolo vždy jednoduché ich organické začlenenie do prevádzky. Obchodníci aj dodávatelia tovaru v minulosti boli, a stále čiastočne sú, atakovaní ponukami čiastkových riešení, funkčných častí hardvéru, špecializovaným softvérom, záplavou „revolučných“ aplikácií, atď. Technologické firmy však prešli obrovský kus cesty a sú dnes už schopné – aj vďaka novým kooperáciám – ponúknuť toto všetko naraz, s jedným hot line. Zjavne je to ale stále málo a tak sa dá len tešiť, že tento rok bude zlomový. Rok 2020 by totiž mal byť rokom integrácií.

 

Nejde pritom o planý sľub – reálnu ukážku integrovaného prístupu k uplatneniu technológií na Summite predviedli Dalibor Kačmář a ďalší experti zo spoločnosti Microsoft. Tí v spolupráci s radom technologických firiem predstavili v expozícii predajne budúcnosti praktické uplatnenie vzájomne prepojených technológií. V rámci odborných diskusií potom zaznelo, akým spôsobom stavať dátovo riadený retailový ekosystém. Na ceste od vízií k realite sa ako nutný predpoklad javí zmena firemnej kultúry a zapojenie všetkých zamestnancov do chodu firiem. Neoddeliteľnou súčasťou tejto transformácie je aj zmeny podstaty IT oddelení na poskytovateľov dát pre biznis a na servisného partnera.

 

Udržateľnosť: od fráz k stratégii


Základom nového ekosystému je udržateľnosť, a to nielen v úzkom „ekologickom“ slova zmysle, ale tiež v kontexte celého podnikania a vzťahu ku všetkým zainteresovaným subjektom (stakeholders). Autor knihy o stratégii pre cirkulárnu ekonomiku New Big Circle – Alexander Meyer zum Felde (The Boston Consulting Group) – pripomenul zásadný fakt: tlak vlád, spotrebiteľov a poslednou dobou stále viac aj investorov na udržateľnosť výrazne rastie. Nejde však len o riziko pre firmy, ale v prvom rade o obrovskú obchodnú príležitosť. Na Retail Summite 2020 sa preto logicky venovalo téme udržateľnosti množstvo rečníkov od nových, veľmi zelených” hráčov ako je Econea či Tierra Verde až po veľké korporácie typu Unilever, Makro či TESCO.

 

retail summit 2020 c

 

Veľmi inšpiratívne stanoviská k tomu, ako túto ťažkú tému poňať, predniesla za obchod Alena Střížová (dm drogerie markt ČR): “Udržateľnosť je v mnohých ohľadoch prezentovaná ako niečo, kvôli čomu sa musíte vedome obmedzovať – niečo iba ako pre novodobých mučeníkov. V dm sme z udržateľnosti urobili vedomú voľbu. Ponúkame udržateľné alternatívy, nechceme nič prikazovať. Ľudia potrebujú iba občas šťuchnúť, aby zmenili svoje automatizmy.“ Nemenej zaujímavé sú aj názory význameného reprezentanta výroby – takto to vidí Jannis Samaras (Kofola): “Snažíme sa nezaujímať unáhlené stanovisko a hľadať dlhodobo udržateľné riešenia, ktoré budú najlepšie pre všetkých. Zásadné je dostať udržateľnosť do každodenného uvažovania a rozhodovania vnútri firmy.“

 

Retail Summit 2020 však cielene poukázal aj na ďalšiu dimenziu udržateľnosti, a to na jej previazanie na vlastníctvo a vzťahy s miestnymi komunitami a lokálnymi dodávateľmi. Práve v nej vidí príčinu zázračného vzkriesenia spotrebného družstva COOP Nederland jeho šéf Fred Bosch. Asi najzaujímavejší výrok, ktorý to všetko dal do kontextu vývoja celej spoločnosti, potom zaznel z úst jeho českého kolegu Milana Hlavsy (Konzum): „Sme komunitne vlastnená zdieľaná ekonomika. Nevlastnia nás žiadni akcionári, ale my zákazníci, naša komunita 5500 rodín, čo tu v kraji, pod Orlickými horami, žijeme. A všetci zarábame na spoločnom nakupovaní. Je úsmevné, že to, čo je teraz tak moderné, je vlastne staré už 176 rokov“.

 


 

new retail summit sk 2020

 Základné údaje o Retail Summite 2020

 

Retail Summit 2020 bol pripravený Zväzom obchodu a cestovného ruchu ČR, VŠE Praha a spoločnosťou Blue Events. V jeho priebehu sa okrem veľkého plenárneho zasadnutia uskutočnilo aj 14 špecializovaných paralelných sekcií, ktorých závery budú priebežne publikované na webe Retail Summitu.

 

Retail Summit bol spojený s udelením významených ocenení najúspešnejším obchodníkom – bola po prvý krát udelená cena O2 Digital Retailer. Pod patronátom spoločnosti Mastercard boli počas slávnostného večera udelené ceny Obchodník roka 2019. Rozhodnutie o víťazovi kategórie „Udržiteľný obchodník“ ovplyvnili svojim hlasovaním účastníci Summitu.

 

Tohtoročný 26. ročník bol z hľadiska účasti najúspešnejší v histórii. Na stretnutiach organizovaných v priebehu troch dní sa zúčastnilo viac než 1 100 reprezentantov firiem a inštitúcií. Retail Summitu 2020 sa zúčastnili ako veľké obchodné reťazce, tak kľúčoví hráči e-Commerce a nezávislého českého alebo aj slovenského obchodu. Výrazné bola ako už tradične tiež zastúpenie dodávateľov tovaru, služieb a technológií.

 

Summit sa uskutočnil vďaka podpore ôsmich desiatok firiem a inštitúcií, najväčšiu podporu poskytli spoločnosti Kofola, Mastercard, Microsoft, O2 a Plzeňský Prazdroj.

 

Zdroj a foto: Blue events

 

 

Video

Retail Summit 2021 v 100 sekundách

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk