Podiel slovenských potravín v regáloch je opäť o niečo vyšší

Podiel slovenských potravín klesal od roku 2011, kedy dosahoval 50 %, na úroveň 37,2 % v roku 2017, pričom v roku 2019 už druhý rok rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 38,6%.

 

podielpotraviny v


Mierny nárast druhý rok po sebe síce dodáva optimizmus, že slovenské potraviny dostávajú na pultoch väčší priestor, avšak stále ide o veľmi nízke číslo v porovnaní s inými krajinami.


Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov už od roku 2011, pričom v roku 2019 ho realizovala prostredníctvom agentúry Go4insight. Agentúra je preferovaným partnerom GfK v Slovenskej republike.


Ako prebiehal prieskum?


Kvôli relevantnosti dát je každoročne používaná rovnaká metodológia. Aj v roku 2019 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal konkrétne v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.
Aby sa mohli vyhodnotiť výsledky na úrovni daného reťazca, prihliada sa na dostatočnú vzorku. Pri reťazcoch s nižším počtom prevádzok veľkosť vzorky tvorí až od 30-50% celej siete daného reťazca. Sledovaných bolo aj v tomto roku 16 kategórií a 47 podkategórií výrobkov.


Pozitívny vývoj


Podľa výsledkov tohto prieskumu dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2019 mierny nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2017. V roku 2018 bol napríklad medziročný nárast na úrovni 0,5 percentuálneho bodu.


Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal, v roku 2018 sa však tento pokles zastavil. Súčasný vývoj už naznačuje pomalý nárast podielu slovenských výrobkov v predajniach. Ide o druhý rok mierneho rastu za sebou, pričom momentálne je podiel vystavených výrobkov na úrovni z roku 2016.


„Celkový podiel je stále veľmi nízky. Rastový trend však potvrdzuje, že zvyšovanie podielu slovenských potravín dosiahneme aktívnym prístupom všetkých zainteresovaných subjektov, či už dodávateľov, obchodníkov, ale aj Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Na to, aby podiel rástol výraznejším tempom, je potrebné prijať zo strany vlády proaktívne opatrenia na podporu potravinárskeho priemyslu, najmä finančných nástrojov na technologickú obnovu a inovácie v potravinách,“ dodáva D. Poturnay.


Z výsledkov prieskumu


Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je podľa výsledkov tohto prieskumu v kategóriách mlieko (70 %), vody a minerálky (58 %), víno a pivo (51 %), liehoviny a destiláty (49 %). Pri pohľade na sumár výsledkov je evidentný nárast zastúpenia slovenskej produkcie aj v kategórii cestoviny, spracované produkty, konzervované produkty a oleje.


Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky nečokoládové (10 %), oleje a konzervované produkty (17 %) a cukrovinky čokoládové (18 %). Zo 16 sledovaných kategórií bol v roku 2019 zaznamenaný nárast v 14 kategóriách, najvýraznejší v kategórií olejov (plus 7 p.b.) a spracovaných produktov (plus 5 p.b.) Pokles zaznamenali balené mäsové výrobky (mínus 3 p.b.) a nealko nápoje (mínus 4 p.b.).


Obchodníci s najvyšším zastúpením


Najviac slovenských potravín je zastúpených už tradične na regáloch reťazcov COOP Jednota (58 %) a CBA (49 %), najmenej v reťazci Lidl (18 %). Kaufland má podľa tohto prieskumu 39% zastúpenie, Billa a Tesco zhodne na úrovni 42%.


Vo všetkých sledovaných sieťach bol zaznamenaný nárast podielu vystavených slovenských výrobkov, s výnimkou CBA, čo podľa Go4insight zrejme súvisí aj s aktuálne prebiehajúcou zmenou na formát Kačka.


Podiel vystavenia slovenských výrobkov rástol najvýraznejšie v diskontných predajniach a veľkoskladoch.

 

 

Najvýznamnejšie zastúpenie slovenských výrobkov, pokiaľ ide o formát predajne, majú podľa tohto prieskumu v súčasnosti menšie predajne a supermarkety.

 

V prieskume sa ´dalej uvádza, že najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji (42 %), vyšší podiel má aj Prešovský kraj (40%), kde je dokonca medziročný nárast. Medziročný rast vykazuje aj Košický kraj, Nitriansky a Trnavský. Najnižší podiel zastúpených slovenských výrobkov má Bratislavský kraj (34 %), pričom tento podiel mierne medziročne ešte klesol.

 

pks tabulka

 

Pripravil: dk 
Zdroj: Potravinárska komora Slovenska
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Retail Summit 2021 v 100 sekundách

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk