Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Priemysel 4.0 je revolúciou aj v intralogistike

Priemysel 4.0 predstavuje unikátnu koncepciu, ktorá zahŕňa fyzické, informačné a dátové komponenty nielen v prostredí výroby. Môžeme pri ňom hovoriť o štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorá nás nasmerovala k masívnej automatizácii vo väčšine odvetví i v logistike, kde je to priam nevyhnutné.

 

still revolucia04 v

 

V priemysle 4.0 sú v jednom celku prepojené inteligentné stroje, úložné a logistické systémy a ďalšie technologické zariadenia. „Ideálny potenciál využitia tejto koncepcie smeruje k automatizovaným logistickým systémom, v ktorých sú obrovské nároky na optimalizáciu procesov, výmenu dát a prepojení. So súčasnou technikou má už potenciál pre automatizáciu každý sklad – buď niektoré jeho časti alebo komplexne jeho celé priestory,“ hovorí Rhea Langkammer zo spoločnosti STILL v Hamburgu.


Nástup Priemyslu 4.0 do intralogistiky je mimoriadne výrazný. „Pretrvávajúca pandémia ukázala nevyhnutnosť automatizácie a transformácie dodávateľských reťazcov a logistiky. Dlhý čas bola stredobodom pozornosti digitalizácia výrobných procesov a strojov, no rovnako dôležitý sa javí aj moderný flexibilný a rozšíriteľný logistický reťazec,“ približuje R. Langkammer. Dodáva, že takmer žiadne iné riešenie neponúka taký potenciál pre optimalizáciu procesov, výmenu dát a prepojenia ako automatizované intralogistické systémy.


Automatizácia = efektívnosť


Podľa odborníkov značky STILL má koncepcia 4.0 obrovský vplyv na materiálový tok. „Ľudia, stroje, softvérové nástroje a produkty majú pracovať v neustálom prepojení, čím sa umožní plynulá komunikácia medzi jednotlivými súčasťami systému a generovanie komplexnej databázy. Cieľom v intralogistike je využívanie a kombinovanie týchto dát pre vylepšenie výkonnosti a efektivity,“ uvádza R. Langkammer. Pritom už v súčasnosti môžeme pozorovať trend odklonu od štandardných vysokozdvižných vozíkov, ktorý smeruje k automatizovaným modelom. Tie obsluhu pri práci podporujú v efektivite aj spoľahlivosti.


Dokonca sú už riešenia, kedy stroj dokáže pracovať autonómne. Spolu s cloudovými riešeniami a analýzami dát, ktoré sa opierajú o umelú inteligenciu, ponúkajú zákazníkom obrovskú pridanú hodnotu v ešte výraznejšej efektivite procesov.


Dáta, ktoré sa vždy využijú


Spoločnosť STILL koncepciu 4.0. podporuje vývojom nových technológií. Jednou z nich je napríklad štandardné rozhranie pre prepravné systémy bez vodiča (AGV), ktorého cieľom je zjednodušiť napojenie nových vozíkov do už existujúcich riadiacich centier. Univerzálne rozhranie by totiž umožňovalo súbežný chod automatizovanej manipulačnej techniky rôznych výrobcov a integráciu s viacerými systémami. Vďaka tomu sa docieli výmena vozíkov v rámci intralogistických procesov, zvýšenie transparentnosti a predovšetkým sa odstránia prekážky na ceste k automatizácii. Rozhranie AGV podporí tiež cloudové riešenie spoločnosti STILL pri vyhodnocovaní iGo Insights. Sú to informácie, ktoré sa dajú efektívne využiť pri strojovom učení – z obrovského množstva nazhromaždených dát sa vyfiltrujú súvislosti a generujú odporúčania, ako by bolo možné optimalizovať disponibilitu a výkon systému. Všetky informácie sa následne dajú vygenerovať online cez webový portál. Softvér navyše umožňuje proaktívne plánovať údržby alebo opravy a podobne.


Vlastné riešenia


„V spoločnosti STILL máme snahu inovovať aj v rámci koncepcie Priemysel 4.0. a celkovo v automatizácii cez výskumné projekty a vlastným vývojom. Usilujeme sa, aby riešenia automatizácie prinášali maximálny úžitok. Preto musí byť každá inovácia pre požiadavky našich zákazníkov prínosná a zároveň musí prinášať väčší zisk,“ vysvetľuje R. Langkammer.


Všeobecne delíme automatizáciu na stacionárnu a mobilnú. Prvky, ktoré v spoločnosti STILL patria k mobilnej automatizácii, napríklad automatizované a autonómne vozíky, sú zákazníkom stále k dispozícii. Avšak pre prvky stacionárnej automatizácie, kam sa radia prepravné systémy, zariadenia pre obsluhu regálov alebo paletovacie zariadenia, funguje efektívna spolupráca so sesterskou firmou Dematic. „Dematic je jedným z popredných svetových dodávateľov integrovaných technológií automatizácie, softvéru a služieb pre optimalizáciu dodávateľských reťazcov. Vďaka tomuto partnerstvu dokážeme ponúknuť zákazníkom zaujímavé portfólio pre vnútropodnikové riešenia automatizácie,“ uzatvára R. Langkammer.


Zdroj a foto: STILL


PR

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk