O päť rokov už o klasickom osvetlení hovoriť nebudeme

Pri hodnotení trendov, ktoré sa týkajú osvetľovania skladových priestorov, to zdôraznil Ing. Pavol Góra, manažér pre marketing a business development ZG Lighting Slovakia, s.r.o.

 

 

V rozhovore hodnotí aktuálny stav osvetlenia skladových priestorov, poukazuje na budúcnosť, hodnotí prínos LED technológií a radí s čím treba počítať pri riešení alebo renovácii osvetlenia skladov.

 

Na kvalitu osvetlenia vnútorných priestorov sú vo všeobecnosti kladené vysoké nároky. Inak to nie je ani v skladových priestoroch logistických spoločností. Aké požiadavky sú kladené na tieto svetelné systémy?


Do hlavných požiadaviek patrí nadštandardná úroveň intenzity osvetlenia, dlhá životnosť, vysoká energetická účinnosť a rýchla návratnosť investície. Profesionálnejšie riešenie predstavuje aj centrálne ovládanie svietidiel na diaľku. Do osvetlenia môžu byť zároveň integrované rôzne senzory, ktoré na základe intenzity denného svetla vyrovnávajú umelé osvetlenie na požadovanú úroveň alebo senzor pohybu, ktorý dá povel na zapnutie svetiel, len ak zaznamená pohyb v priestore. Tým sa zvýši svetelný komfort a minimalizuje sa spotreba.

 

Čo všetko teda musia svietidlá do skladov spĺňať?


Predovšetkým najvyššie kvalitatívne požiadavky na základe vyššie spomenutých bodov. Sú kombináciou vysokého výkonu so silnou odolnosťou proti vode, špine, usadzovaniu prachu, chemikáliám a extrémnym teplotám. Konštrukčne musia byť navrhnuté tak, aby bola inštalácia čo najrýchlejšia a údržba minimálna.

 

Aké sú prednosti novších typov svietidiel oproti tým starším?


Uplatňovaná LED technológia v porovnaní so staršími osvetľovacími riešeniami napríklad zabezpečuje väčšiu a rovnomernejšiu intenzitu osvetlenia a to pri výrazne nižšej spotrebe. Takisto aj inteligentné ovládanie, čo staré svietidlá už nespĺňajú. Pre ekologické novostavby, respektíve pre získanie zelených certifikácií, akými sú triedy LEED a BREEAM, je už LED technológia základom.

 

V súčasnej dobe je LED technológia najekologickejším riešením a má minimálny vplyv na životné prostredie. Benefity LED technológií v skladoch sú nemalé. Aká je približne miera úspory?


Inovatívne riešenie LED osvetlenia vytvára základ pre úspešnú organizáciu a poskytuje inteligentné, udržateľné a nákladovo efektívne osvetlenie. Niektoré benefity sa dajú merateľne určiť, napríklad, znížená spotreba energie pri vyššej intenzite osvetlenia. Pri kombinácii svietidiel s inteligentným riadením sa dá napríklad dosiahnuť úspora až 82 %. Je to kombinácia denného svetla, efektivity svetelného zdroja, svetelných senzorov, senzorov pohybu, časového manažmentu a možnosti nastavenia rôznych scén, ako napríklad nižšia intenzita osvetlenia na upratovacie práce alebo vypnutie svietidiel v neprítomnosti.


Ako konkrétny príklad by som uviedol halu s rozložením 2 300 m2, kde sa môže ročná spotreba znížiť z 1,2 mil. na 465 000 kilowatthodín. V rámci zníženia emisií CO2 takmer o 139 ton za rok- čo je iba 38,6 % predchádzajúcej hodnoty. Do nemerateľných benefitov môžeme zaradiť sofistikovanosť systému, vďaka ktorému sa môžu svietidlá ovládať aj cez centrálne riadenie, diaľkovo. Správne osvetlené pracovné prostredie pôsobí pozitívne aj na pracovníkov, zvyšuje ich bezpečnosť, pohodu a produktivitu. Tieto aspekty by mali byť rovnako dôležité ako tie ekonomické.


LED systémy sú už viac - menej vnímané ako bežná záležitosť. Aké sú ďalšie trendy v osvetľovaní skladovacích priestorov?


Rozvoj technológií predstavuje veľa možností aj vo vylepšení funkčnosti osvetlenia. Komplexnosť je už v súčasnosti základom. Prostredníctvom našich služieb ZUMTOBEL CONNECTIVITY alebo DIGITAL SERVICES napríklad ponúkame úplnú kontrolu nad osvetlením, komplexný prehľad o procesoch v priestore a o dátach. Inteligentné systémy zhromažďujú údaje autonómne. Vyhodnotenie zbieraných údajov umožňuje rýchlo identifikovať potenciál zníženia nákladov v skladoch, čo môžeme označiť za SMART riešenie. O päť rokov už nebudeme hovoriť o klasickom osvetlení. Bude to komplexný systém svietidiel, senzorov, kamier, všetko bude riadené centrálnou inteligenciou, s minimálnym ľudským zásahom. Osvetlenie bude prepojené s prístrojmi v skladoch, bude sledovať pohyb, dokonca náladu pracovníkov a prispôsobovať im svetelné podmienky, upozorňovať na chyby a na potenciálne nebezpečenstvá.

 

Nie všetky sklady však vymoženosti moderného vývoja uplatňujú. Aké nedostatky pri osvetľovaní skladových priestorov najčastejšie vnímate v prevádzkach na Slovensku?


Stále vo veľkom množstve skladov vidno zastaralé neúčinné osvetlenie. Priestory nie sú osvetlené v dostatočnej intenzite a nespĺňajú základné hygienické normy. Staré systémy majú neprimerane vysoké náklady, jednak spojené s neudržateľnou spotrebou, a na druhej strane pre neustálu údržbu pri vysokej poruchovosti. Tieto systémy sú samozrejme aj veľkou záťažou pre životné prostredie. Takéto priestory tvoria neadekvátne prostredie aj pre pracovníkov, pri nedostatočnom osvetlení navyše výrazne stúpa chybovosť pri práci a tiež riziko úrazov na pracovisku.

 

Skladové priestory sa často vyznačujú aj veľmi špecifickými podmienkami. S čím sa stretávate?


Požiadavky na špecifiká svietidiel určuje druh skladovaného tovaru, dôležitú úlohu zohrávajú aj priestorové proporcie. Konkrétne sú to napríklad nižšie teploty mraziarenských priestorov, vysoká prašnosť skladov obilnín alebo prísne chemické podmienky do skladov s potravinami. Do extrémnych prostredí bolo napríklad vyvinuté svietidlo SCUBA X T LED, ktoré je odolné voči vlhkosti a s funkčnosťou až do -35 °C.


Väčšie výšky stropov a umiestnenie regálov zvyšujú náročnosť prostredia. Používané sú dva typy svietidiel- líniové a bodové. Ako líniové sa dá použiť napríklad svetelný pás TECTON, ktorý bol navrhnutý aj do logistických priestorov s vysokými stropmi a regálmi. Vďaka elipsovitému lúču sú povrchy políc dobre osvetlené od najnižšej zóny až po najvyšší bod.


Pri zmene usporiadania skladu s jednoduchou výmenou optiky sa dá upraviť aj nasmerovanie svetla. Bodové svietidlo CRAFT má kompaktnú konštrukciu, ktorá umožňuje rýchlu inštaláciu, čo je v sťaženým podmienkach veľká výhoda.
Svietidlá aj napriek väčším vzdialenostiam medzi svetelnými bodmi zabezpečia jasné a rovnomerné osvetlenie. Predpisom je aj bezpečnostné osvetlenie núdzových východov, požiarnych prvkov a únikových uličiek. Ich kvalita sa neukáže len pri výpadku prúdu, ale aj pri bežnej prevádzke – vysoká energetická účinnosť, jednoduchá údržba a atraktívny dizajn. Intenzita osvetlenia je presne určená v normách, podľa ktorého v uličkách medzi regálmi musí byť 150 lx na podlahe a 200 lx na úrovni regálov.


Ako postupovať, ak sa niekto rozhodne vymeniť v sklade svietidlá?


Vždy je potrebné poradiť sa s odborníkmi. Základným krokom je analýza súčasného stavu. Vypracuje sa svetelno-technický audit, komplexne sa preverí súčasný stav a jeho efektivita. Následne sa zhotoví svetelno-technický plán, ktorý obsahuje najvhodnejší typ svietidla, optimálne umiestnenie svietidiel, hodnotu úspory energie ako aj výpočet finančnej návratnosti projektu.


Často objednávatelia spravia chybu, že z predložených ponúk si vyberú tú s najnižšou počiatočnou investíciou. Lacnejšie alternatívy však prinášajú mnoho skrytých nákladov, ako výrazne dlhšiu dobu inštalácie, väčšiu poruchovosť, horšiu kvalitu a životnosť svetla a v horizonte piatich rokov sa prepláca viacnásobok pre odstávky spôsobené odstraňovaním porúch alebo častou údržbou. Po odsúhlasení svetelného plánu dochádza k zabezpečeniu inštalačných prác, meraniu intenzity osvetlenia ako aj pozáručný servis. Sú to služby ohľadom pravidelnej údržby svietidiel, núdzového osvetlenia a kontroly riadenia.


Dôležitým predpokladom správneho fungovania a dlhej životnosti svietidiel je aj primeraná starostlivosť o tieto dôležité zariadenia. Ako prebieha ich údržba v skladoch?


V logistických halách je prístup k svietidlám obvykle zložitejší, ich údržba a časté výmeny sú preto drahou aj časovo náročnou záležitosťou. Často sú svietidlá nainštalované v extrémnych podmienkach, napríklad v mraziacich halách. V takých prípadoch sa môže chladenie odstaviť len na veľmi krátky čas a údržba sa musí uskutočniť čo najrýchlejšie. Z tohto dôvodu sú svietidlá konštruované tak, aby sa predĺžili intervaly údržby a aby sa prípadná pozáručná výmena pokazeného dielu zrealizovala čo najrýchlejšie.


Aká je približne životnosť moderných skladových osvetľovacích systémov?


Priemerná životnosť našich svietidiel je napríklad 50-tisíc hodín L 90, čo znamená, že majú zaručený výkon minimálne 90% svetelného toku počas celej tejto doby. A aj po jej uplynutí ostávajú funkčné a pri dodržanej údržbe slúžia užívateľom dlhé roky.

 

 

Pripravil: dk
Foto: Zumtobel Group – ZG Lighting Slovakia s.r.o.

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk