Aké sú špecifiká zásobovania predajní DIY

Šikovných domácich majstrov nájdeme aj medzi mnohými Slovákmi. Príchod hobbymarketov na Slovensko tak prijali s nadšením. Záujem o hobby sortiment pritom neustále rastie. Ako funguje v tejto oblasti logistika?

 

geis sklady v

 


Zásobovanie reťazcov označovaných ako DIY (Do it yourself, alebo urob si sám) má viacero zvláštností. Pre plynulé zvládnutie zásobovania využívajú logistické spoločnosti viacero postupov. Spoločnosť Geis uplatňuje napríklad systém cross-dock, kde sa zásielky dostanú na doručujúce vozidlo už v distribučnom centre, alebo podobné riešenia, kedy sa zásielky stretnú na doručujúcom vozidle až na poslednej míle, obvykle v regionálnom depe dopravcu. 


Systém cross – dock


Zavedený bol v roku 2003, kedy Geis nadviazal spoluprácu s českou centrálou OBI na zásobovanie jej hobbymarketov. Distribučné centrum (DC) pre cross – dock je umiestnené priamo v centrálnom prekladisku Geis v Modleticiach pri Prahe. Táto spolupráca bola v roku 2016 rozšírená aj na Slovensko, kde Geis otvoril druhé DC v Senci neďaleko Bratislavy. Obidve centrá zabezpečujú prepravy v rámci Českej republiky i Slovenska, vždy s doručením do 24 hodín.


Výhodou pre dodávateľa je možnosť voľby, teda využívanie jedného DC pre obidva štáty, alebo českého aj slovenského DC, či dokonca výber podľa požiadavky priamo pri zadaní zásielky do aplikácie GClient. Môžu tak ťažiť zo svojej geografickej polohy, prípadne využiť nadväznosti na svoje ďalšie prepravy a výrazne ušetriť logistické náklady. V prípade záujmu Geis zabezpečuje aj zvozy zásielok od dodávateľov do obidvoch DC.


Menší počet vozidiel, ktoré dopravujú konsolidované objednávky tovaru na rampy hobbymarketov urýchľuje proces jeho odovzdania. Všetky takto doručované zásielky sú vybavené jednotnými dokladmi, čo prispieva k zjednodušeniu a urýchleniu dodania tovaru. Pre vozidlá sú vo všetkých marketoch nastavené časové okná, počas ktorých majú prednosť pri vykládke pred ostatnými dodávateľmi. Vďaka konceptu cross – dock sa zásadne zmenšil počet vozidiel čakajúcich na vykládku. Markety tak môžu lepšie organizovať činnosť v oddelení príjmu tovaru.


Pre všetkých sa nehodí


Všetci dodávatelia, ktorí využívajú cross – dock sú vybavení webovou aplikáciou skupiny pre odbavenie zásielok (GClient), rozšírenú o špeciálnu nadstavbu, ktorá im dokáže prideľovať časové okná pre dodanie tovaru do distribučného centra. Dodávateľ zadá cez webové rozhranie zásielku a systém pre ňu vygeneruje štítok s čiarovým kódom. Po spracovaní všetkých zásielok systém vygeneruje odovzdávací protokol, na ktorom je uvedený presný čas odbavenia a konkrétna rampa, na ktorej bude odbavenie prebiehať. Toto IT riešenie zabezpečuje aj detailné štatistické výstupy.


Cross – dock samozrejme nie je vhodný pre všetkých dodávateľov tohto segmentu. Dôvodom môže byť príliš veľa tovaru na to, aby malo zmysel ho niekde prekladať, čo sa týka hlavne stavebnín, pretože sa s nimi ťažko manipuluje. V týchto prípadoch je najvhodnejším riešením priame doručenie do predajne.


„Základným špecifikom je jej sezónnosť. Tá je odlišná od väčšiny ostatných segmentov, ktoré majú najvyššiu sezónu na konci roku. U DIY je sezóna predovšetkým v jarných mesiacoch. Ďalším špecifikom je veľmi rôznorodá povaha tovaru, s ktorým sa vo väčšej miere horšie manipuluje, napríklad rebríky, záhradný nábytok, alebo je počas jeho prepravy a dodania potrebná technika, respektíve mechanizácia, čo sa týka hlavne stavebnín a strešných krytín. Taktiež objemy prepravovaného tovaru sú veľmi variabilné – od malých zásielok až po celovozové konsolidované objednávky,“ uvádza Jiří Pravenec, projektový manažér skupiny Geis.


Čo je pre tento typ logistiky najdôležitejšie?


„Je to predovšetkým kvalita a presnosť doručenia, ktoré nie je orientované iba na konkrétny deň, ale aj do presných časových okien. Niektorý tovar je časovo distribuovaný pre predajné akcie zákazníka alebo priamo na stavbu a neskoré dodanie je neprípustné,“ uvádza J. Pravenec. Skupina Geis pri tom využíva synergie medzi svojimi produktami a dokáže teda vytvoriť potrebný a funkčný distribučný systém. V prípade priamych prepráv ide o klasické objednávky realizované na trase výrobca/veľkoobchod – hobby market/odberateľ. Pre menšie objemy využíva systémovú prepravu paletových a kusových zásielok.


„Hlavný tok segmentu DIY je ale distribuovaný prostredníctvom cross – dockového skladu, do ktorého sa zváža tovar od dodávateľov a výrobcov. Tu sa zásielky konsolidujú a podľa objednávok následne rozvážajú jednotlivým odberateľom. Dôležité pri tom sú informácie. Všetok tovar, ktorý sa v reťazci pohybuje, je neustále pod kontrolou. Minimalizujeme počet papierových dokladov. Snažíme sa, aby komunikácia prebiehala prostredníctvom elektronických dokladov, vrátane potvrdenia o doručení zásielky a dodacieho listu. Dôležité je taktiež, že cross – dock umožňuje dodanie do 24 hodín v rámci celého Slovenska a Českej republiky, alebo v požadovanom termíne s krátkodobým uskladnením, čo je práve pre tento sortiment a jeho príjemcu veľmi dôležité,“ dodáva J. Pravenec.

 

redakcia
Zdroj a foto: Geis

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk