Kaufland 450x1010

Kaufland 450x1010

Kaufland

DHL spúšťa softvérovú platformu pre urýchlenie robotizácie skladu

Platforma poskytuje zákazníkom väčšiu flexibilitu vo vyberaní a integrácií nových dodávateľov robotiky do jedného riešenia.

 

dhlplatforma v

 

Nová “plug & play ” robotická platforma bola spustená v spolupráci s Microsoftom a poskytovateľom umelej inteligencie, Blue Yonder.


Vyznačuje sa tým, že významne znižuje čas integrácie a programovacie úsilie na zavedenie nových automatizačných zariadení do skladov, pričom zákazníkom DHL poskytuje väčšiu flexibilitu pri výbere vhodných robotických systémov podľa ich individuálnych potrieb. Riešenie využíva služby Microsoft Azure IoT a cloud platformy.


“Globálne nasadenie robotov a robotických systémov je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie na podporu našich zamestnancov a zlepšenie prevádzky našich zákazníkov,” povedal Markus Voss, Globálny CIO a COO v DHL Supply Chain a dodáva: “Automatizácia a kolaboratívna robotika nám umožňujú zefektívňovať prevádzkové procesy a meniť ich na flexibilné, ergonomické a viac atraktívne pre našich zamestnancov tým, že vymeníme monotónne, opakujúce a obzvlášť náročné činnosti. Našim cieľom nie je časom nahradiť zamestnancov, ale prideliť im úlohy a aktivity, ktoré sú pre nich zaujímavé.”


“Máme viac ako 2,000 prevádzok v rámci DHL Supply Chain, čiže vieme, aké komplexné, časovo náročné a nákladné je integrovať nové roboty na existujúce platformy a prepojiť ich s rôznymi skladovými systémami našich zákazníkov. Práve tu je nová platforma tak efektívna. Naša prvá implementácia platformy so spoločnosťou 6 River Systems v jednej z našich Madridských prevádzok už teraz vykazuje 60% zníženie integračných časov, ale s ďalšími nasadeniami predpokladáme zlepšenia až do výšky 90%,” uvádza M. Voss.


“Budovanie odolného a flexibilného dodávateľského reťazca je nevyhnutné, aby bolo možné reagovať na neustále sa meniace potreby zákazníkov. Digitalizáciou svojich skladových riešení DHL dramaticky zjednodušuje integráciu komplexných IoT systémov a otvára nové obchodné príležitosti pre logistický priemysel. Výsledok: väčšie pokroky v rýchlosti, globálnom meradle, znižovaní nákladov a bezpečnosti” hovorí Sam George, viceprezident spoločnosti Azure IoT v spoločnosti Microsoft.


“Použitím platformy Luminate od spoločnosti Blue Yonder, DHL dokázala ponúknuť riešenie, ktoré je možné bez problémov implementovať do všetkých svojich distribučných centier prostredníctvom cloudovej aplikácie SaaS. V dobe, kedy je počas hlavnej sezóny nedostatok pracovnej sily na trhu práce, DHL dokáže využiť toto riešenie k rýchlemu zvýšeniu kapacity zdrojov a podpore pracovnej sily,” uviedol Girish Rishi, generálny riaditeľ spoločnosti Blue Yonder.


Nová softvérová platforma je iba jednou súčasťou celofiremnej digitalizačnej stratégie DHL Supply Chain – ktorá zahŕňa použitie rôznych technológií, ako napríklad roboty, inteligentné operácie prostredníctvom nositeľných zariadení a dátových analýz – to hrá zásadnú úlohu pri uľahčovaní a urýchľovaní zavádzania nových technológií vo veľkom rozsahu.

 


Zdroj a foto: DHL

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW