Mercedes PRO poskytne prepravcom systémové riešenia

prooo mercedesMercedes PRO je nová značka, pod ktorou výrobca úžitkových vozidiel a transportérov začne v Európe poskytovať komplexné systémové riešenia pre svojich podnikových zákazníkov pôsobiacich v prepravnom odvetví.


Digitálna platforma novej značky bude spustená v prvom polroku 2017. Postupne prinesie riešenia zamerané na konektivitu, mobilitu a prepravu i flotilové a celoplošné systémové riešenia.

 

Riešenia zamerané na konektivitu – Mercedes PRO connect (vhodné pre flotily vozidiel tých najmenších ale aj veľkých podnikov) prepoja dispečing vozidlového parku so všetkými vozidlami a vodičmi pomocou nástroja na správu vozidiel. Okrem riadenia zákaziek online to umožní kedykoľvek zistiť polohu, zásobu paliva, interval údržby a ďalšie informácie o vozidle v reálnom čase a komunikovať s vodičom prostredníctvom aplikácie Driver’s App (dostupná pre Android aj iOS) na mobilnom koncovom zariadení.

 

Efektívna komunikácia a interakcia medzi správcom flotily a vodičom má ambície výrazne zlepšiť procesy v podniku a teda v konečnom dôsledku spokojnosť zákazníkov. Minimalizuje oneskorenia, meškania i administratívu. Odhalí potenciál úspory nákladov, zvýši udržateľnosť a istotu ako aj dostupnosť vozidiel v dopravnom podniku.

 

Mercedes PRO connect v čase uvedenia na trh zahrnie desať rôznych služieb:
• Manažment údržby: informácie o blížiacich sa údržbách s jednoduchou rezerváciou termínu online
• Status vozidla: efektívny manažment vozového parku prostredníctvom prenosu, obnovenia a možností využitia údajov o vozidle, ako aj množstva upozornení na stav vozidla, minimalizácia výpadkov vozidiel
• Logistika vozidiel: vyvolanie polôh vozidla v reálnom čase, zobrazenie a zavedenie geografických obmedzení
• Komunikácia v rámci flotily: odosielanie správ, adries a kontaktov medzi nástrojom na správu vozidiel a aplikáciou Driver’s App
• Digitálna kniha jázd: automatické zaznamenávanie jázd, vzdialeností, východiskovej a cieľovej adresy jázd, vyhodnotenie jázd podľa služobných a súkromných účelov
• Monitor Eco: kumulovaný ukazovateľ údajov o vozidle vzťahujúcich sa na zdroje a ochranu životného prostredia na účely vyhodnotenia správania vodiča počas jazdy a efektívnosti flotily
• Eco Coach: možnosti vyhodnotenia faktorov ovplyvňujúcich spotrebu a vzťahujúcich sa na vozidlo a vodiča, využívanie herných prvkov na pozitívnu motiváciu k spôsobu jazdy, ktorý je orientovaný na úsporu zdrojov
• Správa prípadov krádeží: podpora v prípadoch hlásenia krádeže vozidiel, ako aj identifikácia krádeže paliva
• Monitor bezpečnosti: kumulovaný ukazovateľ údajov o vodičovi a vozidle, ktoré sú významné z hľadiska bezpečnosti
• Bezpečnostný poradca: možnosti vyhodnotenia faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť a vzťahujúcich sa na vozidlo aj vodiča

 

Prípad použitia Mercedes PRO connect 

 

RIGHT ON TIME. Rýchle riešenie pre dodávateľov. O 10.50 dostane správca flotily dodávateľa čerstvých potravín e-mail so súrnou zákazkou od zákazníka. Cateringová spoločnosť zo susedného mesta potrebuje čerstvú zeleninu do 12.00. Tovar podliehajúci rýchlej skaze sa musí do hodiny prepraviť zo skladu k poskytovateľovi cateringových služieb. Správca vozidlového parku prostredníctvom Mercedes PRO connect skontroluje všetkých vodičov, ktorí sú k dispozícii. Najprv si vyberie vodiča, ktorý sa práve nachádza len päť kilometrov od skladu. Potom však pomocou služieb zistí, že sa v palivovej nádrži zvoleného prepravcu nachádza príliš málo paliva.

 

Nechce riskovať žiadne oneskorenie, preto lokalizuje ďalšieho vodiča. Tento vodič sa síce nachádza sedem kilometrov od skladu, má však dostatočnú zásobu paliva. Správca flotily mu cez Mercedes PRO connect odošle informácie o objednanom tovare, termín dodávky, adresu zákazníka a meno kontaktnej osoby. Vodič cez aplikáciu Driver’s App odošle správcovi flotily správu a potvrdí zákazku. Následne prevezme adresu priamo do navigačného systému vo svojom smartfóne. Správca flotily potom ihneď zavolá svojmu zákazníkovi – cateringovej spoločnosti, a potvrdí včasné dodanie objednaného tovaru. V opísanom prípade dôležitú úlohu zohrávajú služby, ako napríklad logistika vozidiel, status vozidla a komunikácia v rámci flotily.

 

Bez služieb Mercedes PRO connect by správca vozidlového parku musel zavolať každému vodičovi, aby zistil, kde sa práve nachádza a či môže prevziať zákazku. Pravdepodobne by sa okamžite neskontaktoval so všetkými vodičmi a v závislosti od odpovede vodičov by boli nutné alternatívne riešenia a došlo by k oneskoreniam. To by ohrozilo splnenie krátkeho termínu dodávky a v závislosti od okolností aj kvalitu tovaru a nakoniec by to malo záporný vplyv aj na spokojnosť zákazníka.

 

Zdroj a foto: Mercedes PRO

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk