Šesť aktuálnych trendov v logistike

Trendy v logistike, skladovaní a zasielateľstve sú v mnohom podobné trendom v retaile. Pri každom z trendov, ktoré spomíname v článku, si však môžeme položiť filozofickú otázku, či bolo skôr vajce alebo sliepka. Je teda otázne, či inováciu priniesol sektor logistiky alebo retailu. Tak či onak, výsledkom je napokon vždy niečo, z čoho najviac získava spotrebiteľ, zákazník.

 

transport logistics2023 v 

Za prehľadom toho, čo je nové a trendové v oblasti logistiky sme sa vybrali do nemeckého Mníchova, na odborný veľtrh transport logistic. V tomto roku sem podľa oficiálnych údajov zavítalo viac než 75 000 odborných návštevníkov. Desať hál s celkovou výstavnou plochou 127 000 m2 obsadilo 2 320 vystavovateľov zo 67 krajín. Podujatie potvrdilo, že logistika je kľúčová pre retail, oblasť e-commerce a je obvykle prvá pri implementácii inovácií a trendov. Bez logistiky sa teda nič nepohne ďalej.


Udržateľnosť


Hlavným motívom celého veľtrhu bola udržateľnosť. Nebola tu v podstate žiadna expozícia, ktorá by sa témy udržateľnosti alebo agendy ESG (Environmental, social and governance) aspoň čiastočne nedotýkala.


„Téma udržateľnosti bola spoločnou témou celého veľtrhu. Je to momentálne najsilnejší signál pre celé odvetvie,“ uviedol generálny riaditeľ Kuhne+Nagel Tobias Jerschke. Práve Kuehne+Nagel sa k mnohým environmentálnym cieľom zaviazala vo svoj stratégii Roadmap 2026, konkrétne v časti nazvanej „Living ESG“. Má ambíciu dosiahnuť konkurenčnú výhodu tým, že bude pomáhať zákazníkom napĺňať ich environmentálne ciele, implementovať ekonomicky životaschopné a škálovateľné riešenia dekarbonizácie. Aj na Slovensku vyprodukované emisie kompenzuje napríklad výsadbou zelene. Cielene uprednostňuje haly, ktoré majú úsporné LED osvetlenie, solárne panely, zelené strechy či nízko-emisné vykurovanie a ďalšie „zelené“ atribúty, respektíve majú niektorú s ekologických certifikácií ako DGNB a BREEAM.


„Environmentálnu agendu riešime dlhodobo. Zameriavame sa na všetky interné procesy, sledujeme uhlíkovú stopu našich budov a zariadení, inštalujeme fotovoltické panely tam, kde to dáva zmysel. Investujme do výskumu a vývoja zelených technológií a zapájame sa do viacerých projektov, ktoré si kladú za cieľ ochranu životného prostredia,“ povedal nám počas veľtrhu Burkhard Eling, CEO, DACHSER Group SE & Co. KG a dodal: „Veľtrh transport logistics drží krok s dobou, kľúčovou agendou je ochrana klímy, ale aj digitalizácia, globálne dodávateľské reťazce a ľudia v logistike.“


Na podujatí v Mníchove boli prezentované viaceré nákladné vozidlá na alternatívny pohon, napríklad na vodík (Hyundai XCIENT Fuel Cell) alebo elektrinu. Dôležité však bude vybudovať celú infraštruktúru, nielen nasadiť do terénu tento typ vozidiel. Niektoré spoločnosti dokonca už pracujú aj na vývoji vlastných ekologických palív pre leteckú a námornú dopravu.


Zelená logistika však zahŕňa aj znižovanie spotreby energie pri skladovaní. Všetci developeri industriálnych nehnuteľností už prechádzajú na úsporné LED osvetlenia a inštalujú vo svojich distribučných centrách fotovoltiku. Vzhľadom na plochy, ktoré logistické parky zaberajú, budú časom produkovať dostatok energie nielen pre vlastnú potrebu, ale časť budú dodávať aj do prenosovej sústavy.


Ďalším trendom jej znižovanie produkcie odpadu a používania nebezpečných materiálov, aby sa znížili dopady na životné prostredie. Na veľtrhu bol okrem iného uvedený aj produktový rad Circular Economy Logistics od DB Schenker, s dôrazom na dve hlavné témy veľtrhu: prvou bola udržateľnosť a druhou digitálna transformácia.


Digitalizácia na každom kroku


Logistika už dávno nie je len o preprave z bodu A do bodu B alebo o skladovaní. Realitou sa stali moderné IT nástroje či sledovanie vozidiel a zásielok. Aj počas tohto podujatia bolo možné na digitálnych obrazovkách sledovať ukážky rôznych softvérových riešení a platforiem. V spolupráci s Fraunhoferovým inštitútom pre logistiku vyvinul napríklad DACHSER tzv. „digitálne dvojča“. V takzvanom termináli @ILO sa úplne automaticky a v reálnom čase vytvára kompletný digitálny obraz všetkých zásielok, majetku a procesov tranzitného terminálu. Odpadá tak ručné skenovanie čiarových kódov a dodatočné označovanie balíkov. Digitálne dvojča urýchľuje prichádzajúce a odchádzajúce procesy a poskytuje priebežne aktualizované informácie o polohe každého balíka.


Kuehne+Nagel má v rámci spomínanej Roadmap 2026 zakotvený „Digitálny ekosystém“, ktorý si kladie za cieľ zlepšiť digitálne skúsenosti zákazníkov so službami s pridanou hodnotou. Spoločnosť bude naďalej pokračovať v implementácii automatizácie a rozvíjať cloudové technológie. „Dôležitým trendom je sledovanie zásielok v reálnom čase a kontrola uhlíkovej stopy. Naši klienti si môžu pozrieť a zohľadniť množstvo emisií, ktoré vyprodukuje preprava ich konkrétnej zásielky, a to i v rámci multimodálnej prepravy,“ povedal Radoslav Miko, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel Slovensko a doplnil: „V súčasnosti je už bežné vybavovať prepravné kontajnery smart technológiami a senzormi, ktoré dokážu zaznamenať, spracovať a odoslať množstvo informácií o nákladnom priestore, ako sú napríklad teplota, vlhkosť, koncentrácia plynov atď.“

 

Na veľtrhu transport logistics bolo niekoľko desiatok vystavovateľov, ktorí dodávajú rôzne telemetrické systémy (sledujú rôzne údaje na diaľku) a softvér pre zefektívnenie trás, nakládok a vykládok tovaru. Ako nám potvrdili zástupcovia GS1 Slovakia, zatiaľ sú takéto dodatočné informácie bežné v rámci elektronickej výmeny dát (EDI) iba v niektorých štátoch Ázie a SAE. Spoločnosť tak napríklad má prehľad o tom, kedy prepravca nedodržal predpísanú teplotu nákladu a kedy prišlo k znehodnoteniu tovaru. Ukazuje sa tu tiež potenciál aplikácie blockchain pre technológie distribuovaných účtovných kníh, najmä pre dokumenty obsahujúce citlivé informácie alebo dokonca vlastnícke nároky týkajúce sa prepravovaného tovaru. Pre digitalizáciu logistiky by bol veľký krok vpred, keby sa takéto dokumenty spravovali autonómne a mali vystopovateľnú históriu, nezávislú od konania tretích strán. Cieľom by bolo digitalizovať medzipodnikovú výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami o nebezpečnom tovare. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je elektronický transportný dokument založený na blockchaine, ktorý sa aktualizuje a dokumentuje postupne pri každom nakladaní a vykladaní prostredníctvom interakcie s blockchainom. Naskytá sa tu tiež potenciál využitia blockchainu na colné doklady alebo dodacie listy. Blockchain zabezpečí transparentnú históriu prepravy zabezpečenú proti falšovaniu aktérmi v rámci dodávateľského reťazca. Všeobecne možno tento trend nazvať aj „Supply Chain Visibility“, teda viditeľnosť, transparentnosť dodávateľského reťazca. Ak budú všetci zainteresovaní vidieť, kde a ako sa zásielka (náklad) pohybuje, môžu zefektívniť jej prepravu.

 

Novinkou je aj prienik umelej inteligencie (AI) do logistiky. Napríklad s využitím AI a nahromadených veľkých dát (Big Data) budú logistické spoločnosti schopné vykonávať presné predpovede a zlepšovať svoju výkonnosť. AI možno využiť na lepšiu prediktívnu analýzu a lepšiu automatizáciu pre riadenie strategických rozhodnutí. Špeciálnou kategóriou sú simulácie skladov a využitie rozšírenej reality. Logistickí provideri tak môžu modelovať haly a zisťovať slabé miesta ešte predtým, ako ich reálne postavia.


Ľudský rozmer logistiky


Humanocentrizmus nenájdeme len v oblasti interiérového dizajnu alebo moderných kancelárií, ale už aj v logistike. Na veľtrhu transport logistic sme si mohli vyskúšať aj ovládanie vysokozdvižného vozíka prostredníctvom trenažéra, ktorý využíval virtuálnu realitu. Tá bola aj pavilóne A6, konkrétne v podobe kabíny kamióna, čiže budúci vodiči ťahačov si mohli nacvičiť jazdu bezpečne mimo cestnej premávky. Práve prilákanie a udržanie talentov v logistike je naďalej aktuálna téma. Nedostatok zamestnancov má sektor spoločný s retailom. Logistickí provideri majú preto IT systémy v rôznych jazykoch, aby vyšli v ústrety zamestnancom z rôznych krajín. Bežná je viacjazyčná podpora pri hlasovom vychystávaní. Zaujímavé je, že pracovníci v sklade si vyberajú zamestnávateľa podľa toho, aký používa konkrétny typ skenerov alebo vysokozdvižných vozíkov.


Tam, kde to je a bude efektívne a ekonomické, kompenzuje nedostatok ľudí robotizácia a automatizácia. Nie je to nový trend, ale od pilotných futuristických projektov Amazonu, sa dostáva už aj k nám. Robotický sklad má napríklad Alza v Čechách. FM Logistic pre IKEA v Poľsku v novom sklade vo Wiskitkách tiež nasadila inovatívne asistenčné roboty od spoločnosti Locus Robotics. Operujú na ploche 16 000 m2, ktorá slúži na spracovanie objednávok z e-commerce.

 

Súčasťou projektu je tiež automatická linka Savoye. Novým trendom je širšie využitie AI, ktorá napríklad riadi skladové operácie v robotizovaných skladoch. Roboti dokážu identifikovať, presúvať, triediť a sledovať zásoby. Spoločnosť XPO Logistics Inc. dokonca tvrdí, že za určitých okolností nasadenie robotov do skladových operácií zvýšilo efektivitu až šesťkrát. Otázkou zrejme nie tak vzdialenej budúcnosti je využitie autonómnych prepravných vozidiel alebo vlakov, ktoré nebudú potrebovať vodičov.


Samostatnou kapitolou je využitie dronov. Technologické spoločnosti ako Google a Amazon už nejaký čas síce pracujú na prototypoch dronov, ktoré by zákazníkom doručovali objednávky, ale stále sa nachádzajú skôr v experimentálnej fáze. Potrebné bude doriešiť jednak legislatívu, ale aj celkové náklady na obstaranie a prevádzku, aj z toho dôvodu, že drony potrebujú vyškolený personál.


Ďalšou aplikáciou, ktorá sa už v súčasnosti uvádza do praxe, je riadenie zásob pomocou dronov. V skratke: dron letí autonómne skladom a skenuje čiarové kódy, 2D kódy alebo štítky RFID. Potom informuje logistický softvér o jednotkách (SKU) na sklade a hlási stav zásob.


Na konci dodávateľského reťazca však opäť stojí živý človek. Zákazník. Spotrebiteľ. Zákazníci si počas pandémie zvykli na doručenie ešte v deň objednávky (same-day-delivery) alebo na doručovanie v prípade potreby (just-in-case). Klienti sa spoliehajú na vysoký štandard doručenia a sledovania zásielok. Rozrastá sa počet výdajných miest, automatizovaných boxov a sledovania doručenia na poslednej míli v reálnom čase cez aplikáciu v smartfóne.


Schopnosť reagovať na trendy


Za ostatné tri roky bolo možné pozorovať, že sektor logistiky vykázal vysokú mieru reziliencie a agility, odolnosti voči prudkým výkyvom. Vysporiadal sa s distribúciou vakcín, rúšok a iných zdravotníckych pomôcok. Dokázal plynulo zásobovať obchodné reťazce potravinami aj počas lockdownu a politiky zero-covid-tolerance v ázijských, najmä čínskych prístavoch. Zareagoval na raketový rast e-commerce a zásielky zákazníkom dodával včas. Logistika rýchlo a efektívne reagovala na výkyvy v ponuke a dopyte a zároveň stále pracuje na znížení emisií CO2 a zvyšuje efektivitu. Jedno je isté: celý sektor aj naďalej bude musieť zvládať nepredvídateľné situácie. Jednou z nich bola ruská invázia na územie Ukrajiny. Viaceré spoločnosti v súlade s firemnou politikou okamžite opustili ruský trh. Ďalšie upravili logistické trasy tak, aby územie Ruskej federácie obchádzali. Znamenalo to enormný nápor na multimodálnu prepravu, vytvorenie nových prekladísk a alternatívnych trás. Logistika však musí reagovať aj na zmeny v legislatíve, napríklad aktuálne sa v branži hovorí o Import control system 2 (ICS2). Európska únia chce a bude aj takto legislatívne viac posilňovať ochranu domáceho trhu, aby ochránila spotrebiteľov pred dovozom pochybného tovaru mimo EÚ.


6 trendov v logistike


1. Zelená logistika


2. Digitálna transformácia


3. Robotizácia a automatizácia


4. Prilákanie a udržanie talentov


5. Prozákaznícke riešenia


6. Reziliencia a agilita

 

Juraj Turzo
Zdroj: transport logistic, DACHSER, Kuehne+Nagel,
https://www.mecalux.com/blog/logistics-trends-2023


Foto: transport logistic

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk