Pracovné úrazy v skladoch nie sú výnimočné

Oblasť dopravy, obsluhy pojazdných strojov a skladovania patrila aj v roku 2020 medzi tie, v ktorých sa často stávali pracovné úrazy. Zo štatistík Inšpektorátu práce SR vyplýva, že z celkového množstva úrazov na pracovisku sa zhruba 10 percent udialo v odvetví dopravy a skladovania.

 still bezpecnost

 

Prečo sa stále v pomerne vysokej miere stávajú úrazy v skladovacích priestoroch, keď ich prevádzkovatelia musia dodržiavať bezpečnostné predpisy? Hovorili sme so špecialistom pre bezpečnosť zo spoločnosti STILL, ktorý sám pomáha zákazníkom so zavádzaním bezpečnostných predpisov v praxi.


Čísla Inšpektorátu práce hovoria, že za necelých 460 prípadov z celkových vyše 7-tisíc pracovných úrazov, ku ktorým prišlo v roku 2020, nesie zodpovednosť zamestnávateľ. Pri ostatných zohrala úlohu nepozornosť zamestnanca, nedostatočné predpoklady pre výkon práce či používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce. Tretia menovaná príčina je druhou najčastejšou a týka sa napríklad aj obsluhy vysokozdvižných vozíkov či iných pracovných činností v skladovacích priestoroch. Za základnú chybu pri práci v sklade, kedy dochádza k úrazom, považuje Ladislav Maťuš, špecialista na BOZP zo spoločnosti STILL, to, že sa v manipulačných uličkách pohybujú ľudia a môžu sa ocitnúť mimo zorného poľa vodiča vysokozdvižného vozíka. „Ďalej je to nesprávne stohovanie paliet alebo prekročenie nosnosti regálov či manipulačnej techniky v skladoch,“ menuje.


Rýchla jazda bez pásov


Zo skúseností vyplýva, že ak dôjde k úrazom, často to býva pre nedodržanie základných predpisov. „Vodiči ignorujú používanie bezpečnostných pásov, jazdia príliš rýchlo a častokrát dokonca so zdvihnutým bremenom. Výrobca všetky pokyny k bezpečnému používaniu techniky uvádza v podrobnom návode a obsluha je povinná sa s návodom oboznámiť. Výhovorky na techniku preto v drvivej väčšine prípadov neobstoja, ak nie sú pokyny výrobcu dodržané,“ hovorí L. Maťuš. Dohliadať na dodržiavanie bezpečnosti v skladoch majú samozrejme aj nadriadení.


Stávajú sa aj vážne úrazy


Najčastejšími typmi nehôd, ktoré sa vyskytujú pri práci s vysokozdvižnou technikou, sú prevrátenie vozíka z dôvodu preťaženia alebo nesprávnej manipulácie obsluhou. Pri takýchto typoch pracovných úrazov môže dôjsť k vážnym poraneniam dokonca aj k smrteľným. V štatistike inšpektorátu práce za rok 2020 sa uvádza jeden smrteľný úraz pri práci so zdvíhacou technikou. „Pomerne často sa stáva, že obsluha vozíka preťaží zariadenie, náklad ho preváži dopredu a niekomu napadne, že pomôže tým, že „naskočí“ na protizávažie, aby vlastnou váhou vyvážil vozík. Presne takéto situácie môžu skončiť fatálne alebo s vážnymi zdravotnými následkami,“ konštatuje L. Maťuš.


Ďalšie „nástrahy“ nedodržania bezpečnosti


Pri práci v sklade je bezpečnostných nástrah viac, treba však opäť zdôrazniť, že k úrazom dochádza vo veľkej väčšine, ak si pracovníci nedávajú pozor, nie sú psychicky vyrovnaní, sú unavení, pracovné činnosti vykonávajú nedostatočne alebo porušujú bezpečnostné predpisy. Napríklad za veľmi nebezpečný označil špecialista na BOZP náraz do nohy regálu. A ako takýmto situáciám predchádzať? „Plnohodnotné venovanie sa pracovnej činnosti, kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov, prevádzkovanie len bezpečných strojov, kvalitné zaškolenie nových vodičov vozíkov a pravidelné opätovné školenia by mali byť samozrejmosťou na každom skladovacom pracovisku,“ uzatvára L. Maťuš.


redakcia
Zdroj a foto: STILL Slovensko

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk