Aké trendy budú v budúcnosti formovať logistiku?

Umelá Inteligencia, Robotika, Kvantové Výpočty, Udržateľnosť a Globálna Nestabilita a ďalšie smerovania. V piatom vydaní Logistics Trend Radar-u, spoločnosť DHL odhalila 29 kľúčových trendov, ktoré ovplyvnia logistický priemysel v nasledujúcich rokoch.

 

roboty v

 


•COVID-19 zrýchlil digitálne a automatizačné programy, ako aj budúci charakter práce.


• Dynamický rast v oblasti analýzy údajov, umelá inteligencia, robotika, IoT (internet of things = internet vecí), Cloud (úložný priestor na internete, ku ktorému sa môžete dostať prakticky z akéhokoľvek zariadenia), API (Application Programming Interface = rozhranie pre programovanie aplikácií). Ide o niektoré z technológií, ktoré sa stávajú bežným štandardom v rámci logistiky.


• Prelomy v oblasti kvantovej výpočtovej techniky, blockchainu (špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy) a vesmírnej logistiky signalizujú nové medzery na trhu a rozsiahlu problematiku , ktorú musia poskytovatelia logistických služieb vyriešiť a pre ktorú musia vytvoriť nové služby.


•Udržateľnosť sa stáva požiadavkou vo všetkých odvetviach, čo urýchľuje potrebu inovácií v oblasti balenia, plánovania, optimalizácie a vytváranie nových riadiacich riešení s cieľom obmedziť emisie.


Report je výsledkom rozsiahlej analýzy makro a mikro trendov, ako aj poznatkov pochádzajúcich od veľkej siete partnerov vrátane výskumných ústavov, technologických hráčov, startupov a zákazníkov.


Nevyhnutnosť predvídania


„Pre nás ako odborníkov na logistiku je dôležité predvídať budúce výzvy a mať víziu o možných riešeniach, aby sme mohli našim zákazníkom čo najlepšie poradiť. Výrazné trendy, s ktorými sa budeme i naďalej zaoberať, nie sú pre nás neznáme: nové technológie, rastúci elektronický obchod a udržateľnosť,“ povedala Katja Busch, obchodná riaditeľka spoločnosti DHL. „Niektoré oblasti sa však budú vyvíjať rýchlejšie, ako ostatné, takže je potrebné pochopiť trendy, ktoré nimi hýbu a ich vplyv na logistiku – v neposlednom rade z dôvodu vplyvu COVID-19 na globálny obchod a celkovú pracovnú silu. Ako svetový líder v logistike máme poznatky a odborné skúsenosti, vďaka ktorým dokážeme danú situáciu vyhodnotiť správne.“


Očami odborníkov


Za posledné dva roky sa pri návšteve inovačných centier spoločnosti DHL podelilo o svoje pohľady na budúcnosť v tomto odvetví viac než 20 000 odborníkov pracujúcich v oblasti logistiky a technológií. Zistenia sú skonsolidované a premietnuté v štúdii Logistics Trend Radar, ktorá funguje ako dynamický a strategický nástroj prognózy, ktorý sleduje vývoj trendov zaznamenaných v minulých vydaniach a pri každej ďalšej aktualizácii identifikuje súčasné a budúce trendy.


"Ďalšou veľkou výzvou bude v budúcnosti vyškolenie logistickej pracovnej sily a zvyšovanie kvalifikácie v technologicky čoraz sofistikovanejších operáciách. Toto sa v nasledujúcich rokoch dostane do centra strategických programov v organizáciách dodávateľského reťazca,“ povedal Matthias Heutger, Senior Viceprezident, globálny riaditeľ pre inovácie a komerčný rozvoj v spoločnosti DHL.


„Logistics Trend Radar slúži ako seizmograf pre budúce trendy. Na základe údajov z posledných siedmich rokov, môžeme robiť dlhodobejšie predpovede, a tým poskytnúť podporu našim partnerom a zákazníkom pri vytváraní strategických plánov pre ich podnikanie, ako aj štruktúrovať tieto informácie a byť katalyzátorom ďalších popredných výskumov a inovácií. V aktuálnom vydaní už môžeme vidieť, že vplyv COVID-19 urýchľuje trendy, ktoré už aj tak boli rozbehnuté v plnom prúde – analýza veľkých dát, robotika a automatizácia, a IoT. Všetky tieto sú založené na neustálom pokroku vývoja umelej inteligencie.“

 

trendradar v


Urýchlenie transformačných procesov


Piate vydanie Logistics Trend Radar-u naznačuje, že zažívame celkovú stabilizáciu trendov z posledných štyroch rokov. Avšak v súvislosti s tým, že logistický priemysel je aktuálne vystavený globálnej pandémii, urýchlili sa transformačné procesy. COVID-19 vo veľkej miere ovplyvňoval zmeny týkajúce sa nedávnych inovácií v oblasti logistiky, automatizácie a digitálnej práce a zrýchlil digitalizáciu odvetvia o roky. Naopak, mnohé trendy, ktoré sa pôvodne vnímali ako rušivé faktory majúce značný vplyv na fungovanie logistiky musia ešte naplniť svoj rušivý potenciál. Samo riadiace vozidlá a drony sú naďalej brzdené legislatívnymi a technickými výzvami, ako aj obmedzeným prijatím v spoločenských kruhoch.

 

Logistické trhy sa sústreďujú na niekoľkých popredných platformách a etablovaní prepravcovia vstupujú do hry so svojimi vlastnými digitálnymi ponukami podchytenými robustnými globálnymi logistickými sieťami. Od cloud computingu po kolaboratívnu robotiku, analýzu veľkých dát, umelú inteligenciu a Internet Vecí, logistickí odborníci musia nájsť rozumné využitie týchto početných nových technológií na trhu.


Modernizácia všetkých kontaktných bodov dodávateľských reťazcov, počnúc elegantným digitálnym riešením pre zákazníka, cez prepravu a dodanie do koncového bodu je novou nevyhnutnosťou pre dlhodobý úspech. Tí, ktorí si najrýchlejšie osvoja a rozmiestnia nové technológie vrátane zlepšenia kvalifikácie pracovnej sily, budú mať na trhu konkurenčnú výhodu.


Rast elektronického obchodu napreduje


Odvetvie elektronického obchodu i naďalej rýchlo rastie, napriek tomu však stále predstavuje iba zlomok spotrebiteľských výdavkov v rámci maloobchodu. Očakáva sa, že elektronický obchod medzi spoločnosťami bude rásť podobne rýchlo a prevýši spotrebiteľský trh o trojnásobok. Pandémia koronavírusu neslúžila iba na urýchlenie rastu elektronického obchodu a inovačných programov dodávateľských reťazcov. Kľúčové kroky k rozšíreniu a prijatiu nových technológií akým je napríklad inteligentná fyzická automatizácia, nástroje dohľadu založené na IoT a prediktívne schopnosti umelej inteligencie nakoniec určia hranicu schopnosti splniť zvýšené požiadavky zákazníkov a zabezpečiť v budúcnosti vedúce pozície v rámci odvetví priemyslu.


Keďže vlády, mestá a poskytovatelia riešení sa zaviazali znižovať emisie CO2 a odpad, udržateľnosť je v súčasnosti pre logistický priemysel nevyhnutnosťou. Keďže sa zvyšuje dopyt po udržateľných riešeniach a znižovaní množstva odpadu, využití nových pohonných techník a optimalizácii zariadení, tieto výzvy sú tiež v popredí programov dodávateľských reťazcov.


Aktuálne existuje vo viac ako 90 štátoch zákaz jednorazového použitia plastov a objemných obalov, ktoré majú za následok až do 40 percent prázdneho priestoru obalov, takže je nevyhnutné si znovu premyslieť problematiku obalov. Trvalo udržateľná logistika – optimalizácia procesov, materiálov, nových pohonných techník a inteligentných zariadení – poskytuje obrovský potenciál pre ekologizáciu logistiky. Inteligentná kontajnerizácia v doprave bude tiež dôležitým aspektom pri vývoji ekologických spôsobov pre doručovanie v preľudnených mestách.

 

Piate vydanie DHL Logistics Trend Radar-u, vrátane podrobných informácií a projektov, je k dispozícií na bezplatné stiahnutie na stránke www.dhl.com/trendradar

 

 

Zdroj: DHL Logistics Trend Radar
Ilustračné foto: DHL

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk