kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Mení rozmach e-commerce trh logistických nehnuteľností na Slovensku?

Od minulého roka je možné pozorovať zvyšujúci sa podiel e-commerce na celkovom prenájme priemyselných a logistických nehnuteľností. V Senci napríklad aktuálne vznikajú haly pre stovky slovenských a medzinárodných e-shopov.

 

karimpol 

Dokáže slovenská infraštruktúra konkurovať okolitým krajinám a prilákať tak firmy medzinárodného významu? Tretí kvartál na trhu moderných priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku priniesol podpisy nájomných zmlúv v celkovom objeme 50 000 m2 *(40 000 m2 predstavovali nové nájomné zmluvy a 10 000 m2 predĺženia existujúcich nájomných kontraktov). Aktuálne sa vo fáze výstavby nachádza 195 000 m2, z čoho zhruba tretina je už dokončená, prenajatá a čaká len na kolaudačné rozhodnutia. Približne 89 – tisíc metrov štvorcových sa stavia špekulatívne, zatiaľ bez nájomcov.


Aktuálne podpisy zmlúv


Zmluvy v treťom kvartáli podpisovali firmy z výroby (cca 18 000 m2 ) a logistické spoločnosti (32 000 m2 ). Takmer dve tretiny celkového objemu nájomných zmlúv boli podpísané na západnom Slovensku. Výnimkou bola uzatvorená zmluva v ctParku v Košiciach, kde si firma Ehlebracht prenajala cca 9 000 m2 novej plochy.


Ak by sme sa obzreli za poslednými 12 mesiacmi (Q4 2019 – Q3 2020) celkový objem uzatvorených transakcií na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností dosahuje takmer 259 460 m2. Ak sa pozrieme ešte ďalej a toto obdobie porovnáme s predošlými 12-timi mesiacmi (Q4 2018 – Q3 2019) evidujeme pokles o cca 32% (z 384 640 m2 na spomínaných 259 460 m2 ).


„Relatívne stabilní sú v tomto období distribútori drogérie a potravín v rámci veľkých maloobchodných reťazcov a vo všeobecnosti z tejto krízy najviac benefituje e-commerce, ktorý sa za pár mesiacov dostal na také objemy predajov, aké sa pôvodne očakávali v roku 2025,“ hodnotí Jakub Volner, vedúci oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností JLL.

 

 

Prehľad miery neobsadenosti podľa regiónov

 

graf 1 prehlad miery neobsadenosti

 


Neobsadené priestory rozdelené podľa regiónov (Q3/2020)

 

graf 2 neobsadene priestory Q3 2020

 

Zrýchlenie trhu


V minulom roku predstavoval podiel e-commerce na prenájme priemyselných a logistických nehnuteľností** na Slovensku približne 20% a predbežné čísla za rok 2020 ukazujú podiel na úrovni cca 25-30%.


Podľa prieskumov odborných spoločností súčasná pandemická situácia urýchlila vývoj európskeho e-commerce trhu minimálne o dva roky. Nákupy cez internet medziročne vzrástli aj na Slovensku , a to o 20 % (s obratom za rok 2019 na úrovni 1,36 mld. €, pre porovnanie v Česku išlo o 4,4 mld. €), zatiaľ čo v Európe o necelých 13%. Tieto nárasty zvyšujú krátkodobý aj dlhodobý dopyt po logistických nehnuteľnostiach, ktoré e-commerce firmám okrem relokácie do strategickejších lokalít s výbornou infraštruktúrou a napojením zároveň umožňujú optimalizovať svoje logistické procesy, investovať do automatizácie a v konečnom dôsledku rýchlejšie vybavovať objednávky svojej zákazníckej základne.


Pri téme podielu e-commerce firiem na prenájme priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku nemožno opomenúť úspešnú transakciu posledných týždňov, kedy si jeden z najinovatívnejších slovenských start-upov v oblasti e-commerce, spoločnosť isklad.eu, prenajala nové skladové priestory v Bratislava Logistics Parku developera Karimpol v strategickej lokalite v Senci s výmerou 6 500 m2 s opciou na ďalších 3 200 m2. Vďaka vlastne vyvinutému softvéru, ktorým firma isklad.eu komplexne rieši distribučné a skladové potreby akéhokoľvek e-shopu, tak už o tri mesiace doplní etablovaný logistický hub v Senci nové fulfillment centrum, ktoré svojimi parametrami dokáže konkurovať akémukoľvek fulfillment centru v regióne CEE , či v Európe.


„Táto transakcia potvrdzuje rastúci trend e-commerce na Slovensku a v budúcnosti sa očakáva expanzia aj u ďalších lokálnych e-commerce firiem. Naopak, veľké medzinárodné e-commerce spoločnosti sa vo veľkom na Slovensko nehrnú. Dôvodmi sú malý trh, neatraktívne podnikateľské prostredie a štátne incentíva, chýbajúca infraštruktúra a vysoké náklady na pracovnú silu v porovnaní s inými krajinami strednej a juhovýchodnej Európy,” vysvetľuje J. Volner, „Obzvlášť v tejto dobe je veľmi povzbudzujúce, že slovenský start-up dokáže určovať trend a svojou inovatívnosťou sa vyrovnať svetovej špičke. isklad ako technologicko-logistická firma zároveň automatizuje svoje nové distribučné centrum, čo bolo na Slovensku doteraz výsadou najmä väčších zahraničných e-commerce spoločností,“ dodáva.


Slovensko ťahá za kratší koniec


Kríza zasiahla väčšinu európskych ekonomík obdobne, avšak rozdiel je v tom, ako jednotlivé krajiny dokázali a dokážu benefitovať z rastúceho segmentu e-obchodovania a ako budú úspešné pri získavaní nových strategických investícií. V oboch prípadoch sa zdá, že Slovensko zatiaľ ťahá za kratší koniec v porovnaní s krajinami v našom regióne, akými sú napríklad Poľsko, Maďarsko, Rumunsko ale aj susedná Česká republika.


Slovenský e-commerce trh ako taký je pomerne malý. Vzhľadom na pokročilé riešenia umožňujúce okamžitú expanziu e-shopu do iných krajín sa však všetko mení.


„Slovenský e-shop už nemusí predávať len na Slovensku. Trendom je expanzia nielen v rámci EÚ, ale prakticky do celého sveta. Geografické hranice sa vďaka internetu úplne vytrácajú. Slovensko je tiež mimoriadne zaujímavé pre zahraničné e-shopy, a to nie kvôli kúpyschopnosti nášho obyvateľstva (5,4 milióna ľudí nie je veľa), ale skôr z pohľadu európskej logistiky. V isklade máme veľké množstvo zahraničných klientov, ktorým vybavujeme objednávky do viac ako 14 krajín naraz. Slovensko má okrem iného veľmi dobrú polohu, ktorá zaručuje rýchle doručenie zásielok do okolitých krajín, a pre e-shopy z Nemecka, Francúzka, Veľkej Británie či dokonca Ruska alebo USA sme stále nízkonákladovou krajinou čo sa týka pracovnej sily, skladovej plochy či logistických možností. Situácia ohľadom Covid 19 navyše všetko akceleruje. E-shopy zažívajú boom a počet nakupujúcich ľudí online stále rastie. Dokonca aj ľudia, ktorí uprednostňovali nákupy v kamenných predajniach dnes nemajú príliš na výber. Na pohodlie, ktoré pri online nákupoch vzniká, sa dá veľmi ľahko zvyknúť. Myslím, že aj po uvoľnení opatrení v spojitosti s pandémiou väčšina ľudí bude naďalej nakupovať online a teda nepredpokladám, že počet nakupujúcich online klesne, práve naopak,“ uzatvára Martin Mitošinka, CEO spoločnosti isklad.eu.


Pokles nájomného


Pozastavenie viacerých projektov malo vplyv na zvýšenie miery neobsadených priestorov v moderných logistických nehnuteľnostiach, čo malo prirodzene za následok tlak na nájomné. V závislosti od lokality kleslo nájomné v segmente priemyselných a logistických nehnuteľností cca o 5-10 %. K tomu taktiež výrazne prispieva veľký konkurenčný boj developerských spoločností. Z dlhodobého hľadiska koronakríza nemá zásadný vplyv na dĺžku nájomných vzťahov. Skôr sa kladie väčší dôraz na preverenie bonity nájomcov a s tým súvisiacich záruk pre prenajímateľa. Taktiež sa do nájomných zmlúv začali pridávať špeciálne klauzuly, ktoré do budúcna riešia situácie spojené s lockdownom, obmedzením výroby a pod.

 

redakcia
Zdroj a foto: JLL

 

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk