Čo prinesie rok 2022 v intralogistike

Veľa sa už popísalo o vplyve kovidovej pandémie na ekonomiku ako celok a aj na jednotlivé odvetvia. Zásadné zmeny nastali aj v intralogistike. Pri masívnom raste e-commerce sa stále viac tlačí do pozornosti potreba automatizácie. Môžeme už pokojne tvrdiť, že je nevyhnutná. Bez inovácií v intralogistických riešeniach a manipulačnej technike nie je možné dlhodobo zvládať nápor objednávok v internetových obchodoch, ale aj v retaili. Preto aj tohtoročné trendy v intralogistike sú najmä o automatizácii a zvyšovaní efektívnosti.


Zabezpečenie rýchleho a bezchybného vychystávania je základnou úlohou intralogistických systémov. Keďže elektronické obchody stále smerujú k väčším objemom objednávok a kratším dodacím lehotám, rýchlo rastie tlak z hľadiska času a ceny. Automatizované riešenia pomáhajú prekonať túto výzvu zrýchlením procesov vychystávania objednávok a znížením záťaže zamestnancov. Zákazníci chcú automatizovať a dianie na trhu v posledných mesiacoch nás v tom len utvrdilo. Nárast dopytu je v desiatkach percent a tento trend sa jednoznačne prenesie aj do začínajúceho roka. Automatizovať odporúčame každému s prevádzkou e-commerce, taktiež takou, ktorá má nepretržitý chod 24 hodín sedem dní v týždni, prevádzkam s veľkým materiálovým tokom a takým, kde sa transportujú bremená z bodu A do bodu B. Automatizovaný vozík je naozaj schopný poradiť si takmer so všetkým, len je nevyhnutné vopred projekt automatizácie dobre naplánovať a premyslieť.

 

Odhadujeme, že v nasledujúcom roku budú v kurze dopravníkové a prepravné systémy na prevoz tovaru medzi jednotlivými logistickými zónami v skladoch. Tieto spoľahlivé, automatické a viacsmerové systémy majú kapacitu na prepravu rôznych položiek, a to aj na veľké vzdialenosti. Dokážu výrazne zvýšiť rýchlosť, hustotu skladovania a presnosť či priepustnosť v skladoch, továrňach alebo distribučných centrách, a preto sú jedným z hlavných trendov aj pre rok 2022. Napríklad systém Multishuttle zvláda ukladať, rozdeľovať a zoraďovať produkty v hromadnom sklade spolu s vychystávaním a zostavovaním objednávok.


Ďalším trendom je urbanizácia, ktorá súvisí s takzvaným „micro fulfillmentom“, čo je veľkou výzvou pre každého v logistike. Týka sa skladových prevádzok, ktoré spracovávajú obrovské množstvo malých zásielok. Pri každej je dôležité zistiť jej presné a jasne zadefinovať požiadavky majiteľa. Pri riešení takýchto prevádzok je presné nastavenie systémov nevyhnutné, len tak si dokážu efektívne poradiť aj s „micro fulfillmentom“. Závisia od výkonu, rozmerov haly, váhy materiálov a podobne. Napríklad systém AutoStore dokáže reálne zvýšiť výkon rýchleho spracovania objednávok malých dielov. V praxi to vyzerá tak, že inteligentní roboti vyberajú objednávky z kontajnerov naskladaných priamo na seba v kompaktnej mriežke regála, čím sa výrazne rozširuje skladovacia kapacita dostupných plôch.


Absolútnym trendom nielen tohto roku, ale aj tých nasledujúcich, je digitalizácia procesov. Tá dokáže komplexne zefektívniť skladové prevádzky. Naša manipulačná technika počas celodenného chodu zbiera množstvo dát, ktoré sa dajú veľmi dobre využiť. Základom je tzv. fleet manager – systém, ktorý získava dáta z vozíkov a vďaka čomu vieme, kto a ako na stroji jazdil, ako jazda prebiehala, či boli zapnuté svetlá alebo maják, či mal vozík na vidliciach bremeno a v prípade nehody zaznamená celý jej priebeh.


V manipulačnej technike poznáme viacero typov pohonov, pričom súčasným najväčším trendom je lítiová batéria, ktorej výhodné vlastnosti ju udržia v popredí aj ďalšie roky. Pohon Fuel Cells, teda vodíkové palivové články, ktorý je najekologickejší, čaká najväčší rozmach až o pár rokov. Li-Ion batérie sú preukázateľne efektívne a rýchle sa nabíjajú, neprodukujú žiadne nebezpečné výpary pri nabíjaní, sú bezúdržbové a v neposlednom rade sa znižuje aj ich obstarávacia cena.


Jednoznačným trendom roka 2022 v intralogistike je udržateľnosť. Tá je už prakticky trendová neustále, pretože každý by sa mal snažiť rozvíjať v rámci svojho odvetvia udržateľné riešenia, ktoré prispejú k ekologickejšiemu správaniu. Naša spoločnosť neustále pracuje na výskumoch a inovuje svoje elektrické vozíky, aby sme čoraz viac prispievali k ochrane čistoty ovzdušia.

 

Autorom komentára je odborník na automatizáciu Andrej Korchaník zo spol. STILL SR, spol. s.r.o.

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk