Automatizácia je aj pre najmenšie prevádzky

Automatizácia sa často spája s veľkými výrobnými podnikmi či veľkokapacitnými skladovými priestormi. Ešte donedávna sa zvykla väčšina majiteľov menších prevádzok pozerať na automatizáciu ako na výsadu veľkých podnikov. Pritom automatizovať môže naozaj takmer každá jedna výrobná alebo skladová prevádzka – rozhodujúcimi faktormi sú jej procesy, výkon, kapacita a druh tovaru.


Automatizácia a robotizácia radikálne menia mnohé odvetvia vrátane intralogistiky. Každým rokom narastá počet podnikateľov z rôznych segmentov, ktorí o ňu prejavia záujem, sú si totiž vedomí, že prináša množstvo benefitov. Medzi výhody, ktoré sa bežne pripisujú automatizácii, patrí vyššia miera výroby a vyššia produktivita, efektívnejšie využívanie energií, ľudskej pracovnej sily, lepšia kvalita výrobkov či vyššia bezpečnosť a kratšie dodacie lehoty.


Niektorí majitelia menších prevádzok môžu mať mylnú predstavu, že automatizácia patrí len do väčších, prípadne naozaj veľkých výrobných či skladových hál. Prevádzky však nie je potrebné deliť na malé a veľké, ale pozrieť sa na ne z hľadiska ich procesov, výkonu, kapacity a druhu tovar a spôsob jeho skladovania.


Na takmer každú a aj tú najmenšiu prevádzku sa dajú nájsť automatické riešenia od manipulačnej techniky cez vertikálne skladové systémy až po dopravníky, sortery či baličky. Nie je nevyhnutné automatizovať komplexne celý chod prevádzky, niekedy to ani nie je možné. Podstatné je nájsť riešenia, ktoré sú naozaj užitočné a efektívne, pritom ide často o takzvanú čiastočnú automatizáciu procesov. Ich miera vychádza z mnohých predpokladov a faktorov, preto je nutné vždy vykonať detailný audit prevádzky, ktorá sa má automatizovať. Experti na intralogistiku už presne vedia, čo u zákazníka treba odsledovať, aby sme dospeli k čo najefektívnejšiemu návrhu.


Základným predpokladom pre automatizáciu je minimálne trojzmenná prevádzka, jednoduchý cyklický prevoz materiálu z bodu A do bodu B, kedy namiesto pracovníka zabezpečujúceho nepretržitý prevoz paliet po jednoduchej trase tam a späť, tento úkon veľmi efektívne vyrieši automat. Napríklad experti spoločnosti STILL pristupujú ku každému zákazníkovi naozaj veľmi individuálne a komplexne navrhnú projekt, ktorý dokáže nielen vychytať všetky nedostatky v efektívnosti danej prevádzky, ale zlepší jej celkový chod po mnohých stránkach.


Automatizácia však neznamená, ako ešte aj dnes niektorí predpokladajú, že skladovacie priestory budú fungovať úplne bez pracovnej sily. Obsluha je potrebná i naďalej. Vždy je v procese podstatný tiež ľudský faktor. Automaty síce nahradia istú časť pracovnej sily, keďže medzi ich hlavné výhody patrí aj to, že pracujú nepretržite, nepotrebujú spať, nemajú prestávky, dovolenky ani PN-ky, ale naďalej ostáva podstatný aj určitý počet pracovníkov prevádzky. V poslednej dekáde sme sa v intralogistike zaoberali často témou nedostatku kvalifikovanej kvalitnej pracovnej sily. Nástup automatizácie vo väčšom meradle je riešením aj tohto problému.


Ak chceme detailnejšie rozobrať rozdiely v automatizácii veľkej a malej prevádzky, v zásade ide vždy o typy a počty manipulačnej techniky a iných doplnkových technológií, či mieru automatizácie, kde môže nastúpiť aj najmodernejšia forma digitalizácie. Ako som už spomenul, automatizovať možno len časť procesu v prevádzke a od toho sa odvíja aj počet a nasadenie manipulačnej techniky.


Skúsenosti našich expertov s automatizáciou sú na veľmi dobrej úrovni, najmä v posledných rokoch bolo Slovensko takzvanou pilotnou krajinou aj pre zahraničné firmy, ktoré zavádzali automatické procesy najskôr vo svojich menších prevádzkach. Keďže je u nás menší trh, niektoré veľké zahraničné spoločnosti začali s pilotnými projektmi automatizácie práve u nás. Držali sa predpokladu, ktorý sa im aj potvrdil, že ak sa modernizácia osvedčí na „menšom priestore“, teda v pobočke, následne sa rozhodnú automatizovať aj vo svojich centrálnych prevádzkach.


Slovensko síce zatiaľ zaostáva v počte realizovaných projektov v porovnaní so západnými krajinami Európy. Avšak nie v kvalite prevedenia. Jedinečné projekty skladov s automatmi máme už aj u nás. Je ale potrebné vyberať si kvalitného a skúseného partnera – spoločnosť či značku, ktorá sa intralogistickým projektom venuje už dlhé roky, má bohaté skúsenosti, ponúka najmodernejšiu techniku a dokáže zabezpečiť každému klientovi projekt na mieru. Teda splniť individuálne požiadavky jeho skladových priestorov projektom, ktorý je navrhnutý precízne do detailov a aj s maximálnym ohľadom na konkrétny segment.

 

Autorom komentára je odborník na automatizáciu Andrej Korchaník zo spol. STILL SR, spol. s.r.o.

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk