Andrej KorchanikAndrej Korchaník

STILL SR, spol. s.r.o.

Automatizácia je aj pre najmenšie prevádzky

Automatizácia sa často spája s veľkými výrobnými podnikmi či veľkokapacitnými skladovými priestormi. Ešte donedávna sa zvykla väčšina majiteľov menších prevádzok pozerať na automatizáciu ako na výsadu veľkých podnikov. Pritom automatizovať môže naozaj takmer každá jedna výrobná alebo skladová prevádzka – rozhodujúcimi faktormi sú jej procesy, výkon, kapacita a druh tovaru.


Automatizácia a robotizácia radikálne menia mnohé odvetvia vrátane intralogistiky. Každým rokom narastá počet podnikateľov z rôznych segmentov, ktorí o ňu prejavia záujem, sú si totiž vedomí, že prináša množstvo benefitov. Medzi výhody, ktoré sa bežne pripisujú automatizácii, patrí vyššia miera výroby a vyššia produktivita, efektívnejšie využívanie energií, ľudskej pracovnej sily, lepšia kvalita výrobkov či vyššia bezpečnosť a kratšie dodacie lehoty.


Niektorí majitelia menších prevádzok môžu mať mylnú predstavu, že automatizácia patrí len do väčších, prípadne naozaj veľkých výrobných či skladových hál. Prevádzky však nie je potrebné deliť na malé a veľké, ale pozrieť sa na ne z hľadiska ich procesov, výkonu, kapacity a druhu tovar a spôsob jeho skladovania.


Na takmer každú a aj tú najmenšiu prevádzku sa dajú nájsť automatické riešenia od manipulačnej techniky cez vertikálne skladové systémy až po dopravníky, sortery či baličky. Nie je nevyhnutné automatizovať komplexne celý chod prevádzky, niekedy to ani nie je možné. Podstatné je nájsť riešenia, ktoré sú naozaj užitočné a efektívne, pritom ide často o takzvanú čiastočnú automatizáciu procesov. Ich miera vychádza z mnohých predpokladov a faktorov, preto je nutné vždy vykonať detailný audit prevádzky, ktorá sa má automatizovať. Experti na intralogistiku už presne vedia, čo u zákazníka treba odsledovať, aby sme dospeli k čo najefektívnejšiemu návrhu.


Základným predpokladom pre automatizáciu je minimálne trojzmenná prevádzka, jednoduchý cyklický prevoz materiálu z bodu A do bodu B, kedy namiesto pracovníka zabezpečujúceho nepretržitý prevoz paliet po jednoduchej trase tam a späť, tento úkon veľmi efektívne vyrieši automat. Napríklad experti spoločnosti STILL pristupujú ku každému zákazníkovi naozaj veľmi individuálne a komplexne navrhnú projekt, ktorý dokáže nielen vychytať všetky nedostatky v efektívnosti danej prevádzky, ale zlepší jej celkový chod po mnohých stránkach.


Automatizácia však neznamená, ako ešte aj dnes niektorí predpokladajú, že skladovacie priestory budú fungovať úplne bez pracovnej sily. Obsluha je potrebná i naďalej. Vždy je v procese podstatný tiež ľudský faktor. Automaty síce nahradia istú časť pracovnej sily, keďže medzi ich hlavné výhody patrí aj to, že pracujú nepretržite, nepotrebujú spať, nemajú prestávky, dovolenky ani PN-ky, ale naďalej ostáva podstatný aj určitý počet pracovníkov prevádzky. V poslednej dekáde sme sa v intralogistike zaoberali často témou nedostatku kvalifikovanej kvalitnej pracovnej sily. Nástup automatizácie vo väčšom meradle je riešením aj tohto problému.


Ak chceme detailnejšie rozobrať rozdiely v automatizácii veľkej a malej prevádzky, v zásade ide vždy o typy a počty manipulačnej techniky a iných doplnkových technológií, či mieru automatizácie, kde môže nastúpiť aj najmodernejšia forma digitalizácie. Ako som už spomenul, automatizovať možno len časť procesu v prevádzke a od toho sa odvíja aj počet a nasadenie manipulačnej techniky.


Skúsenosti našich expertov s automatizáciou sú na veľmi dobrej úrovni, najmä v posledných rokoch bolo Slovensko takzvanou pilotnou krajinou aj pre zahraničné firmy, ktoré zavádzali automatické procesy najskôr vo svojich menších prevádzkach. Keďže je u nás menší trh, niektoré veľké zahraničné spoločnosti začali s pilotnými projektmi automatizácie práve u nás. Držali sa predpokladu, ktorý sa im aj potvrdil, že ak sa modernizácia osvedčí na „menšom priestore“, teda v pobočke, následne sa rozhodnú automatizovať aj vo svojich centrálnych prevádzkach.


Slovensko síce zatiaľ zaostáva v počte realizovaných projektov v porovnaní so západnými krajinami Európy. Avšak nie v kvalite prevedenia. Jedinečné projekty skladov s automatmi máme už aj u nás. Je ale potrebné vyberať si kvalitného a skúseného partnera – spoločnosť či značku, ktorá sa intralogistickým projektom venuje už dlhé roky, má bohaté skúsenosti, ponúka najmodernejšiu techniku a dokáže zabezpečiť každému klientovi projekt na mieru. Teda splniť individuálne požiadavky jeho skladových priestorov projektom, ktorý je navrhnutý precízne do detailov a aj s maximálnym ohľadom na konkrétny segment.

 

Autorom komentára je odborník na automatizáciu Andrej Korchaník zo spol. STILL SR, spol. s.r.o.

Čo prinesie rok 2022 v intralogistike

Veľa sa už popísalo o vplyve kovidovej pandémie na ekonomiku ako celok a aj na jednotlivé odvetvia. Zásadné zmeny nastali aj v intralogistike. Pri masívnom raste e-commerce sa stále viac tlačí do pozornosti potreba automatizácie. Môžeme už pokojne tvrdiť, že je nevyhnutná. Bez inovácií v intralogistických riešeniach a manipulačnej technike nie je možné dlhodobo zvládať nápor objednávok v internetových obchodoch, ale aj v retaili. Preto aj tohtoročné trendy v intralogistike sú najmä o automatizácii a zvyšovaní efektívnosti.


Zabezpečenie rýchleho a bezchybného vychystávania je základnou úlohou intralogistických systémov. Keďže elektronické obchody stále smerujú k väčším objemom objednávok a kratším dodacím lehotám, rýchlo rastie tlak z hľadiska času a ceny. Automatizované riešenia pomáhajú prekonať túto výzvu zrýchlením procesov vychystávania objednávok a znížením záťaže zamestnancov. Zákazníci chcú automatizovať a dianie na trhu v posledných mesiacoch nás v tom len utvrdilo. Nárast dopytu je v desiatkach percent a tento trend sa jednoznačne prenesie aj do začínajúceho roka. Automatizovať odporúčame každému s prevádzkou e-commerce, taktiež takou, ktorá má nepretržitý chod 24 hodín sedem dní v týždni, prevádzkam s veľkým materiálovým tokom a takým, kde sa transportujú bremená z bodu A do bodu B. Automatizovaný vozík je naozaj schopný poradiť si takmer so všetkým, len je nevyhnutné vopred projekt automatizácie dobre naplánovať a premyslieť.

 

Odhadujeme, že v nasledujúcom roku budú v kurze dopravníkové a prepravné systémy na prevoz tovaru medzi jednotlivými logistickými zónami v skladoch. Tieto spoľahlivé, automatické a viacsmerové systémy majú kapacitu na prepravu rôznych položiek, a to aj na veľké vzdialenosti. Dokážu výrazne zvýšiť rýchlosť, hustotu skladovania a presnosť či priepustnosť v skladoch, továrňach alebo distribučných centrách, a preto sú jedným z hlavných trendov aj pre rok 2022. Napríklad systém Multishuttle zvláda ukladať, rozdeľovať a zoraďovať produkty v hromadnom sklade spolu s vychystávaním a zostavovaním objednávok.


Ďalším trendom je urbanizácia, ktorá súvisí s takzvaným „micro fulfillmentom“, čo je veľkou výzvou pre každého v logistike. Týka sa skladových prevádzok, ktoré spracovávajú obrovské množstvo malých zásielok. Pri každej je dôležité zistiť jej presné a jasne zadefinovať požiadavky majiteľa. Pri riešení takýchto prevádzok je presné nastavenie systémov nevyhnutné, len tak si dokážu efektívne poradiť aj s „micro fulfillmentom“. Závisia od výkonu, rozmerov haly, váhy materiálov a podobne. Napríklad systém AutoStore dokáže reálne zvýšiť výkon rýchleho spracovania objednávok malých dielov. V praxi to vyzerá tak, že inteligentní roboti vyberajú objednávky z kontajnerov naskladaných priamo na seba v kompaktnej mriežke regála, čím sa výrazne rozširuje skladovacia kapacita dostupných plôch.


Absolútnym trendom nielen tohto roku, ale aj tých nasledujúcich, je digitalizácia procesov. Tá dokáže komplexne zefektívniť skladové prevádzky. Naša manipulačná technika počas celodenného chodu zbiera množstvo dát, ktoré sa dajú veľmi dobre využiť. Základom je tzv. fleet manager – systém, ktorý získava dáta z vozíkov a vďaka čomu vieme, kto a ako na stroji jazdil, ako jazda prebiehala, či boli zapnuté svetlá alebo maják, či mal vozík na vidliciach bremeno a v prípade nehody zaznamená celý jej priebeh.


V manipulačnej technike poznáme viacero typov pohonov, pričom súčasným najväčším trendom je lítiová batéria, ktorej výhodné vlastnosti ju udržia v popredí aj ďalšie roky. Pohon Fuel Cells, teda vodíkové palivové články, ktorý je najekologickejší, čaká najväčší rozmach až o pár rokov. Li-Ion batérie sú preukázateľne efektívne a rýchle sa nabíjajú, neprodukujú žiadne nebezpečné výpary pri nabíjaní, sú bezúdržbové a v neposlednom rade sa znižuje aj ich obstarávacia cena.


Jednoznačným trendom roka 2022 v intralogistike je udržateľnosť. Tá je už prakticky trendová neustále, pretože každý by sa mal snažiť rozvíjať v rámci svojho odvetvia udržateľné riešenia, ktoré prispejú k ekologickejšiemu správaniu. Naša spoločnosť neustále pracuje na výskumoch a inovuje svoje elektrické vozíky, aby sme čoraz viac prispievali k ochrane čistoty ovzdušia.

 

Autorom komentára je odborník na automatizáciu Andrej Korchaník zo spol. STILL SR, spol. s.r.o.

Automatizácia skladov zaznamenáva „boom“

Ešte v nedávnej minulosti, pár rokov dozadu, sa väčšina majiteľov väčších skladových priestorov pozerala na automatizáciu výhradne cez optiku návratnosti. Chceli vedieť, ako sa im investícia do moderného vybavenia vráti – za aký dlhý čas a koľko násobne. V súčasnosti sa už aj tí najväčší skeptici automatizácie skladov začínajú zaujímať o jej výhody, pandémia koronavírusu im ukázala, že pripraviť sa na takéto situácie znamená modernizovať.

 

V poslednom období môžeme hovoriť doslova o „boome“ v automatizácii. Stále viac a viac podnikateľov z rôznych segmentov prejavuje záujem o automatické a autonómne zariadenia. Situácia sa mení, pretože pozerajú aj na iné parametre ako na návratnosť, ktorá im v minulosti nemusela pripadať výhodná, a to najmä vzhľadom k lacnej pracovnej sile. Predovšetkým pri ľudských zdrojoch sa ukázalo, že v nečakaných situáciách, akou bola aj koronavírusová pandémia, sa nemôžu spoliehať len na ľudí, z ktorých zo dňa na deň môže aj polovica vypadnúť.

 

Automatizácia je veľmi žiadaná pri jednoduchých transportoch z bodu A do bodu B. Miesto pracovníka, ktorý musí 24 hodín denne zabezpečovať prevoz paliet po jednoduchej trase tam a späť, to veľmi efektívne vyrieši automat.

 

Tretím atribútom, prečo sa automatizácia skladov stáva čoraz žiadanejšou, je prestíž. Byť automatizovaný a mať moderné zariadenia už jednoducho patrí k dobrej povesti u zákazníkov a odberateľov.

 

Pod automatizáciou skladovacích priestorov si väčšina predstaví sklady bez pracovnej sily. Nie je to celkom tak, nejaká obsluha je potrebná naďalej. No v každom prípade istý pomer ľudskej sily automaty nahradia. Preto medzi ich hlavné výhody patrí, že pracujú bez prestávky 24 hodín denne, nepotrebujú spať, nemajú prestávky, dovolenky ani PN-ky. A v neposlednom rade významne znižujú pravdepodobnosť chýb a naopak sú presnejšie a efektívnejšie. Hoci v súčasnosti majitelia skladov zavádzajú automatizáciu najmä pri jednoduchých transportoch paliet z bodu A do bodu B, jej budúcnosť v logistike spočíva najmä v medzihalových transportoch, presunoch po verejných komunikáciách a tiež automatickom vychystávaní, ktoré budú samostatne zabezpečovať autonómne zariadenia.

 

Slovensko oproti západným krajinám v automatizácii zatiaľ zaostáva v počte realizovaných projektov. Nie v kvalite prevedenia. Jedinečné projekty skladov s automatmi máme už aj u nás. Kvalitná firma so skúsenosťami a najmodernejšou technikou dokáže zabezpečiť každému klientovi projekt na mieru, teda splniť individuálne požiadavky jeho skladovacích priestorov v tom jeho konkrétnom segmente.

 

Napriek tomu, že v západných krajinách sa automatizácii venujú už dlhší čas a firmy majú aj omnoho vyššie finančné prostriedky, Slovensko sa im vyrovná v kvalite prevedenia. Keďže je u nás menší trh, niektoré veľké zahraničné firmy začali s pilotnými projektmi automatizácie práve na Slovensku. Ak sa modernizácia osvedčí na „menšom priestore“, teda v pobočke, rozhodujú sa pre ňu aj v domácich krajinách.


Okrem toho sú slovenskí podnikatelia odvážni, neboja sa zmien. No a k rozhodnutiu modernizovať isto prispievajú aj nižšie ceny prípravných procesov a softvérov. Celkovo je projektový manažment na Slovensku o niečo lacnejší a aj vďaka tomu sa automatizovať oplatí.

 

Autorom komentára je odborník na automatizáciu Andrej Korchaník zo spol. STILL SR, spol. s.r.o.

Video

Aký bol Retail Summit 2022


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk