Svetový deň pre fair trade pripomína problémy pestovateľov

Už od roku 2002 si každý rok druhú májovú sobotu pripomíname Svetový deň pre fair trade, ktorý je venovaný podpore spravodlivého obchodu. Jeho zmyslom je poukázať na ťaživú situáciu pestovateľov z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.

 

svft 2023 v

 

„Svetový deň pre fair trade nám dáva príležitosť upozorniť na veci, ktoré sú očiam väčšiny ľudí bežne skryté: na to, že tí, ktorí pestujú a vyrábajú tovar našej každodennej spotreby, žijú často vo veľmi núdznych, nedôstojných podmienkach. V dodávateľskom reťazci, na konci ktorého sme my, zákazníci, majú pestovatelia z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky veľmi slabú pozíciu. Snažíme sa upozorňovať na to, že ako spotrebitelia nemôžeme ignorovať riziká, ktoré sú s takým nastavením svetového obchodu spojené, ako je napríklad porušovanie ľudských práv alebo ničenie životného prostredia,“ hovorí Lubomír Kadane, riaditeľ neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko.

 


Rast nákladov


V súčasnosti sú pestovatelia z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky pod zvýšeným tlakom v dôsledku dopadov celosvetovej ekonomickej krízy po pandémii covid, ale aj kvôli aktuálnej geopolitickej situácii. Tá sa výrazne premietla do životných nákladov nielen u nás.


Údaje zhromaždené organizáciou Fairtrade International ukazujú, že náklady na pestovanie a vývoz plodín z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky od roku 2021 výrazne vzrástli: hnojivá o 70 %, pohonné hmoty o 39 % a palety a plastové obaly o viac ako 20 %. Pestovatelia sa stretávajú s infláciou, prudko rastúcimi výrobnými nákladmi a naopak s poklesom úrody v dôsledku klimatických zmien. Mnohí v dôsledku toho opúšťajú svoje farmy a hľadajú obživu inde.


„Mladí ľudia v komunitách, kde sa pestuje napríklad káva, v súčasnosti v jej pestovaní nevidia budúcnosť. Skutočnosť, že sa ľudia nedokážu v poľnohospodárstve uživiť, je pre toto odvetvie tragická a predstavuje riziko pre budúcnosť celosvetového kávového sektora,“ uvádza Monika Firl, manažérka pre kávu z Fairtrade International.


Využívanie detskej práce


Podľa dostupných údajov produkujú drobní pestovatelia 60 % svetovej produkcie kávy, avšak takmer polovica z nich žije v chudobe, takmer štvrtina v extrémnej chudobe. A hoci ceny kávy na burze v roku 2022 boli relatívne vysoké, zisky z jej predaja sa nakoniec kvôli nízkym výkupným cenám nepodarilo dostať k samotným pestovateľom. Štúdie ukázali, že pestovateľom obvykle zostáva približne 1 % z maloobchodnej ceny kávy, čo pri šálke kávy za 4 USD predstavuje približne 0,04 USD na šálku. Chudoba vedie často k využívaniu detskej práce, tá bola hlásená pri výrobe kávy v 17 krajinách. Zárobky pestovateľov kávy sa od začiatku 80. rokov reálne znížili na polovicu.


Nejde však len o kávu. V podobnej situácii sú aj drobní pestovatelia ďalších plodín ako sú napríklad banány alebo kakao. Realita je tiež taká, že celá domácnosť pestovateľa kakaa v Pobreží Slonoviny si teraz za deň zarobí priemerne len 6,8 € ,takže napríklad čokoládu by si sami mohli dopriať len veľmi ťažko“ pripomína aj L. Kadane. Chudoba je jednou z príčin toho, že celosvetovo je podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) nútených viac ako 160 miliónov detí pracovať namiesto toho, aby chodili do školy. Z tohto množstva sa v 70 % prípadoch jedná o deti pracujúce práve v poľnohospodárstve. Odhaduje sa, že na kakaových plantážach v západnej Afrike je takto nútených pracovať cez 2 milióny detí.


Podpora zodpovednej spotreby


Svetový deň pre fair trade sa vo svete oslavuje od roku 2002. Na Slovensku sa tento deň pripomínal prvýkrát v roku 2020. Od tohto roku sa vrcholom osláv v SR stal každoročný piknikový happening. Bežne má podobu komunitného pikniku, ktorý tento rok organizujú dobrovoľníci a dobrovoľníčky na viac ako 20 miestach republiky a schádza sa na ňom vyše 600 ľudí. Ide tak o najväčšiu slovenskú akciu na podporu zodpovednej spotreby.


Zdroj a foto: Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk