Česko je európskou hračkárskou veľmocou, vo výrobe hračiek sa nestratí ani Slovensko

Vianoce sa nezadržateľne blížia. Ich čaro, najmä v rodinách s deťmi, pomáhajú dotvárať aj hračky. Tie pritom nie sú len darčekom, ktorý dokáže vyčarovať úsmev na nejednej detskej tvári, ale aj výrobným a vývozným artiklom.

 

hrackypixabay v

 

Najväčším exportérom hračiek v EÚ je v súčasnosti Česká republika, ktorá s ich vývozmi v hodnote cez 2,0 mld. € ročne predstihla aj Nemecko. Medzi európskymi vývozcami hračiek sa však úplne nestratí ani Slovensko, ktoré je s vývozmi v hodnote viac ako 170 mil. € ročne dvanástym najväčším exportérom hračiek v EÚ.


Najväčší exportéri


Zo Slovenska do sveta pritom mieri viac hračiek ako z nepomerne väčších európskych krajín ako Rumunsko, Grécko, Portugalsko, Švédsko, či Rakúsko. V rebríčku v prepočte na jedného obyvateľa patrí Slovensku siedma pozícia v rámci EÚ, Českej republike pozícia číslo 2. Najväčším exportérom hračiek v prepočte na obyvateľa v EÚ je Malta, vzhľadom na veľkosť krajiny vykazujú nadpriemerné vývozy aj Belgicko, Holandsko, Dánsko, či Maďarsko.


Česká republika spolu so Slovenskom sú v období po rozšírení EÚ v roku 2004 najrýchlejšie rastúcimi exportérmi hračiek v Európe. Hodnota exportov hračiek sa v oboch krajinách v porovnaní s rokom 2005 zvýšila viac ako 10-násobne. Pozíciu európskeho lídra si Česká republika vydobyla v roku 2012, keď na tróne vystriedala Nemecko. Okrem Slovenska a Českej republiky zaznamenali v spomínanom období výrazný nárast exportov aj Estónsko, Grécko a Poľsko. Silnejúci a globalizujúci sa trh s hračkami v Európe potvrdzuje i fakt, že všetky krajiny EÚ v súčasnosti vyvážajú viac hračiek ako v roku 2005, najmenší prírastok, menej ako 5%, pritom vykázalo Taliansko. V priemere sa vývozy hračiek oproti roku 2005 v krajinách EÚ zvýšili o 150%.


Podiel dovozov z krajín mimo EU klesá


Len niečo viac ako polovičný prírastok pritom v rovnakom období zaznamenali dovozy hračiek do krajín EÚ (85%). Deficitná bilancia sa tak síce zmiernila, krajiny EÚ však naďalej ostávajú čistými dovozcami hračiek. Takmer polovica dovozov hračiek v krajinách EÚ pochádza z mimoeurópskych krajín, ostatok tvoria vzájomné dovozy medzi krajinami EÚ. Podiel dovozov z krajín mimo EÚ pritom v posledných rokoch pozvoľna klesá, naopak vzájomný obchod s hračkami vo vnútri EÚ medzi jej členskými krajinami sa zintenzívňuje. Aj napriek tomu, až 40% dovozených hračiek do krajín EÚ má stále pôvod v Číne. V porovnaní s rokom 2005 sa zastúpenie Číny znížilo o takmer 10 pb.


Zastúpenie Číny


Na slovenských dovozoch hračiek sa Čína podieľa 23% a po Česku (40%) je druhým najvýznamnejším dovozcom hračiek na Slovensko. Na českých dovozoch hračiek je jej podiel len 16% a je tretím najvýznamnejším dovozcom hračiek do Česka po Nemecku (26%) a Maďarsku (20%). Zastúpenie Číny na dovozoch hračiek na Slovensko a do Česka je v rámci Európy vysoko podpriemerné. V realite je však na oboch trhoch pravdepodobne predsa len o niečo viac čínskych hračiek ako by naznačovali čísla zahraničného obchodu. Časť čínskych hračiek sa totiž na miestne trhy môže dostávať v podobe reexportov z ostatných krajín EÚ. Práve hračky ďalej reexportované do ostatných krajín EÚ cez miestne prístavy pravdepodobne navyšujú dovozy hračiek i zastúpenie Číny v Holandsku, Veľkej Británii, Dánsku, či Belgicku (vo všetkých krajinách ma Čína na dovozoch hračiek viac ako polovičný podiel). 10% podiel Holandska na dovozoch hračiek na Slovensko pritom dáva tušiť, že podiel čínskych hračiek na Slovensku by mohol byť vyšší ako oficiálne čísla zahraničného obchodu.


Presun výroby do Česka


Za svoju pozíciu európskej hračkárskej superveľmoci vďačia Česi najmä postupnému presunu výroby stavebníc Lego do Čiech. Práve stavebnice z plastu totiž tvoria viac ako dve tretiny českých vývozov hračiek. Nie je to však len logo Lego, čo robí z Českej republiky hračkársku veľmoc. Aj po očistení o tento efekt by Česká republika stále patrila medzi významných európskych exportérov hračiek. Ak by jej vývozy plastových stavebníc v prepočte na obyvateľa dosahovali „len“ úroveň priemeru EÚ, stále by si tesne udržala pozíciu druhého najväčšieho európskeho exportéra hračiek v prepočte na obyvateľa (68 € na obyvateľa). V absolútnom vyjadrení by klesla na tretie miesto (cca 700 mil. €) za Nemecko a Holandsko. Silnú pozíciu majú českí „hračkári“ totiž aj vo vývozoch hračiek tvoriacich sady a zbierky, bábik, či miniatúrnych modeloch. Spoločnosť Lego ťahá nahor vývozy hračiek aj v ďalšej stredoeurópskej krajine, v Maďarsku, kde má postavený svoj jediný závod na výrobu stavebníc Duplo.


Made in Slovakia?


Ak by ste chceli hľadať v zahraničných obchodoch hračky so známkou Made in Slovakia, mali by ste sa najskôr vybrať do obchodov s elektrickými vláčikmi. Podobne ako vo väčšine krajín EÚ majú síce najväčšie zastúpenie na vývoze hračiek zo Slovenska platové stavebnice (17%), najsilnejšiu pozíciu na parciálnom trhu má však Slovensko pri elektrických vláčikoch, ktoré tvoria 16% slovenských vývozov hračiek. Slovensko je ich štvrtým najväčším európskym exportérom (po Nemecku, Maďarsku a Česku), v prepočte na obyvateľa vyváža Slovensko dokonca najviac elektrických vláčikov spomedzi všetkých krajín EÚ (5,2 € na obyvateľa pred druhým Maďarsko s 4,4 € na obyvateľa). Relatívne silnú pozíciu má Slovensko aj na európskom vývoze hračiek a modelov s motorčekom iných ako vláčiky (druhý najväčší exportér v prepočte na obyvateľa), drevených skladačiek (tretí najväčší exportér v prepočte na obyvateľa), či plastových stavebníc (štvrtý najväčší exportér v prepočte na obyvateľa).


Výdavky na hračky


Len štyri krajiny EÚ viac hračiek vyvážajú ako dovážajú, sú nimi Malta a 3 stredoeurópske krajiny - Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Vyššie výdavky na hračky pritom stále vykazujú najmä domácnosti v bohatších západoeurópskych krajinách, a to aj po očistení o rozdielnu cenovú hladinu. Výnimku tu tvorí len Portugalsko, ktoré vykazuje absolútne najnižšie výdavky na hračky spomedzi všetkých krajín EÚ, len na úrovni 9% priemeru EÚ. V absolútnom vyjadrení na hračky, hry a hobby najviac minú domácnosti v Dánsku a v krajinách na Britských ostrovoch – v Írsku a Veľkej Británii. Prekvapivo šetrné v tejto oblasti sú nemecké a talianske domácnosti, kde absolútne výdavky na hračky u priemernej domácnosti zaostávajú za priemerom EÚ približne o 5-10%. Výdavky na hračky vo väčšine krajín strednej a východnej Európy (SVE) výraznejšie zaostávajú za priemerom EÚ.


Najmenej minú na hračky domácnosti v Chorvátsku, Bulharsku a Rumunsku (15-25% priemeru EÚ). Slovenské domácnosti dávajú na hračky v absolútnom vyjadrení po očistení o rozličné ceny len 29% priemeru EÚ. České domácnosti sú v tomto smere predsa len o niečo štedrejšie a spolu s Estónskom sú lídrom regiónu SVE, stále však minú na hračky o 11% menej ako priemer EÚ.

 

Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Ilustračné foto: Pixabay

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW