Ako znížiť zásoby a zároveň rozšíriť sortiment?

Odpoveď na túto otázku si môžete nájsť napríklad v konkrétnej prípadovej štúdii spoločnosti NuSpring s. r. o. Zaoberá sa predajom bio kozmetiky, prevažne prostredníctvom internetového obchodu. Spoločnosť sa dostala do fázy, kedy bola nevyhnutná zmena doterajšieho fungovania.

 

biokozmetika pripadovka v

 

Hlavné dôvody, prečo sa v NuSpring rozhodli robiť veci inak a oslovili špecializovanú spoločnosť boli:

 

 

Spolupráca spoločnosti Simplicity consulting s.r.o. so spoločnosťou NuSpring priniesla zakrátko výsledky. Okrem iného:

 

  • 53,8%- né zníženie zásob
  • 3x navýšenú obrátku tovaru
  • 98%-nú dostupnosť tovaru*
  • 58%-né rozšírenie sortimentu

 *pri dostupnosti tovaru u dodávateľa

 

Čo predchádzalo výsledkom?

 

Projekt riadenia zásob bol rozdelený do dvoch hlavných krokov.

 

Prvý krok

 

V rámci prvého kroku dochádza k stabilizácii zásob v celom systéme, to znamená k zníženiu nedostatkov a prebytkov. Do systému doplňujeme len také množstvo zásob, aké je potrebné na vykrytie aktuálnej spotreby.

 

Prvý krok mal štyri fázy. Implementácia štyroch fáz trvala celkom dva mesiace. Dosiahnutie vyššie spomínaných výsledkov, spolu s implementáciou štyroch fáz, trvalo šesť mesiacov.

 

1.Fáza: Získanie voľnej kapacity dostupných zdrojov

 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zdrojov v spoločnosti sme sa od začiatku začali zameriavať na činnosti, ktoré boli v rámci riadenia zásob a celej spoločnosti najdôležitejšie. Vytvorili sme Pareto zoznam činností, ktoré sme zoradili podľa priorít. Odstránili sme Multitasking na každom oddelení, znížili sme množstvo otvorených projektov zlepšenia. Týmito činnosťami, a hlavne zameraním pozornosti pracovníkov NuSpring len na dôležité činnosti, sme získali potrebnú voľnú kapacitu, bez ďalších investícií.

 

2.Fáza: Nastavenie počiatočných Bufferov

 

Buffer rovná sa cieľová úroveň zásob. Pri každej jednej SKU (angl. Stock Keeping Unit = skladová jednotka) sme aj v tomto prípade nastavili počiatočné hodnoty Bufferu. Zohľadnili sme aktuálnu spotrebu, aktuálny stav zásob a tiež tovar na ceste.

 

3.Fáza: Úprava frekvencie objednávania a doplňovania zásob

 

Upravili sme frekvenciu objednávania a doplňovania zásob, aby sme zrýchlili tok tovaru. Rýchlejšie doplňovanie zabezpečilo len nie zvýšenú dostupnosť, ale aj potrebu držať menej zásob. V tomto kroku bola dôležitá transformácia myslenia v rámci celej spoločnosti a to prechod z nákladového do prietokového účtovníctva. To neznamená zmenu klasického účtovníctva (to funguje ako doteraz), ale skôr zmenu pohľadu na náklady, prietok, teda mieru, v akej systém vytvára peniaze prostredníctvom predaja.

 

Ďalším dôležitým krokom v transformácii je prechod z lokálneho pohľadu na spoločnosť (napríklad náklad na jedno SKU) na globálny pohľad (výnosy a zisk spoločnosti ako celku a nie jednej SKU). Teda, aký dopad majú jednotlivé lokálne rozhodnutia na organizáciu ako celok.

 

4.Fáza: Rýchla reakcia na aktuálny dopyt

 

Zmena výšky zásob na každej SKU, v celej spoločnosti, prebieha na základe aktuálneho dopytu. Zmenou dopytu danej SKU sa mení úroveň zásob. Aj v prípadoch, kde pohyb, respektíve dopyt do danej SKU nenastane, pracovníci NuSpringu pomocou Buffer managementu aj napriek tomu upravujú úroveň zásob. Žiadna spotreba tiež indikuje príliš vysoké zásoby danej SKU (zelená časť).

 

vizaul1

 

 

Ako pracuje NuSpring v súčasnosti?

 

Každý pracovník má limitovanú kapacitu, ktorú vie za svoj pracovný čas premeniť na hodnotu. Preto je dôležité, aby pracovníci robili tie činnosti, ktoré sú pre cieľ spoločnosti podstatné.


Pomocou Buffer managementu všetci pracovníci spoločnosti NuSpring vedia, čo je ich prioritou a na čo v rámci riadenia zásob majú zamerať svoju pozornosť (čierna najvyššia priorita - zásoby sú vypredané, červená vysoká priorita - blíži sa vypredanie zásob, žltá - zásoby sú v poriadku a zelená nízka priorita indikuje zásobu nad). Zameriavajú svoju pozornosť zo všetkých SKU len na tie podstatné. Podľa priority čierne, červené a následne zelené. Takto majú prehľad o zvýšenom dopyte danej SKU, oneskorenej dodávke tovaru, vedia,  čo má prioritu pri expedícii, a iné.

 

NuSpring v súčasnosti vie rýchle reagovať na aktuálny dopyt, respektíve na zmeny v dopyte. V spoločnosti NuSpring presne vedia, u ktorých SKU sa aktuálne dopyt zmenil. Využívajú takzvaný PULL systém doplňovania zásob (doplní sa len toľko zásob, koľko spotreba vyžaduje).

 

Buffer management – denný prehľad priorít

 

vizual2

 

Buffer management – mesačný prehľad priorít

 

vizual3

 

Druhý krok

 

Aktuálne je doplňovanie zásob v NuSpringu stabilizované, preto sa v súčasnosti venujeme druhému kroku a tým je manažment riadenia sortimentu. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu SKU, po ktorých je vysoký dopyt oproti SKU s nízkym dopytom, zavádzanie noviniek, neustála obnova sortimentu a pracovanie so životným cyklom produktov, od zaradenia SKU, až po jej vyradenie.

 

Projekt je založený na odmene od dosiahnutých výsledkov, takzvaný „Results Based Fee“.

www.nuspring.cz

 

 

andrej catajsky

Andrej Čatajský

Simplicity consulting s.r.o.

 

 

 

 

Zdroj: Simplicity consulting s.r.o., www.simplicityconsulting.sk

Foto a grafy: Unsplash, autor

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW