Etiketa onedlho prezradí zákazníkom viac

etiketyJasne, zrozumiteľne a čitateľne. Presne takto si predstavuje Európska únia označovanie potravín po novom. Zákazníci si budú môcť lepšie kontrolovať životosprávu, zistia čo konzumujú a v neposlednom rade sa aj výber kvalitnejších výrobkov zjednoduší. Také sú aspoň najdôležitejšie očakávania...

 

 

Zmeny v označovaní potravín vyplývajú z nariadenia vydaného Európskou úniou (EÚ). V týchto dňoch sa končí prechodné obdobie a už od 13. decembra bude nariadenie uplatňované. Výnimku bude tvoriť len uvádzanie výživových hodnôt. To bude povinné až od roku 2016. Niektorí výrobcovia sa však pre uvádzanie výživových hodnôt rozhodli už teraz. Dôvod je zrejmý. Vyhnú sa tým zbytočným komplikáciám a hlavne výrobe nových etikiet o dva roky. „Na doplnení nutričných hodnôt pracujeme, avšak pri vybraných produktoch už tento údaj spotrebiteľ má k dispozícii. Nutričné hodnoty budeme uvádzať postupne, podľa stavu zásob obalového materiálu na sklade. Výhľadovo do konca roku 2015 budú nutričné hodnoty uvádzané na všetkých obaloch," hovorí Judit Šipekiová zo spoločnosti Mecom Group. S dvojročným predstihom sa rozhodla uvádzať výživové hodnoty aj spoločnosť Hamé. Oslovení potravinári sa zhodujú na tom, že nové opatrenia sa výrazne do cien finálnych produktov nepremietnu.

 

Povinné informácie

 

Čo všetko musia potravinári uviesť na obal, alebo etiketu svojich výrobkov? Rozhodne toho nie je málo, a tak v mnohých prípadoch bude nevyhnutné pristúpiť dokonca k zväčšovaniu pôvodných etikiet. Samozrejmosťou musí byť spolu s názvom potraviny aj zoznam a množstvo zložiek a pomocných látok. Pri tomto bode EÚ ale logicky vyňala čerstvé ovocie a zeleninu, vodu, kvasné octy, syry, mlieko, smotanu a ďalšie jednozložkové potraviny. Prepočítať si na etikete mlieka to, že obsahuje mlieko, by bolo prinajmenšom zvláštne. Súčasťou povinného označenia sú napríklad aj netto množstvo potraviny, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, všetky osobitné podmienky skladovania, ako aj podmienky použitia. Kvôli lepšej orientácii zákazníka sa bude uvádzať aj meno alebo obchodné meno a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, v presne špecifikovaných prípadoch aj návod na použitie či obsah alkoholu.

 

Výživové hodnoty

 

Nariadenie definuje aj označenie výživovej hodnoty, ktoré zahŕňa informácie o energetickej hodnote výrobku a prítomnosti určitých živín. Kvôli jednoduchšiemu porovnaniu výrobkov je potrebné uvádzať tieto údaje prepočítané na 100 g (100 ml) výrobku, alebo na jednu porciu. Povinnosť uvádzať výživové hodnoty ale začne platiť až od 13. decembra 2016, pričom sa nebude týkať malých remeselníkov a výrobcov menších množstiev potravín. Výnimku majú aj potraviny, ktoré disponujú plochou na označenie menšou ako 25 cm2. Ako to bude prebiehať v praxi? „Nová legislatíva pre nás, ako veľkého výrobcu, so stovkami rôznych produktov znamenala nutnosť upraviť zhruba 2500 druhov etikiet, ktoré sa týkajú nášho portfólia predávaného v krajinách EÚ. V súčasnosti už s úpravami finišujeme, máme hotové takmer všetky etikety a všetko stihneme včas, i keď to pre nás bolo vzhľadom na extrémne množstvo náročné," uvádza Petr Kopáček z Hamé. Ako ďalej hovorí, náklady spojené s novou legislatívou dosahujú takmer 300-tisíc eur. Odzrkadlila sa v nich konkrétne príprava úplne nových litografií na potlač „sleevov" či plechoviek, ako aj rozdelenie etikiet na dvoj- alebo dokonca len jednojazyčné verzie. „Vždy sme sa usilovali, aby si etikety aj po ich prispôsobení novej legislatíve zachovali funkciu prehľadného zdroja informácií pre spotrebiteľa. V niektorých prípadoch – najmä pri menších výrobkoch to bolo celkom zložité," dodáva P. Kopáček.

 

Na veľkosti záleží

 

Jednou zo zásadných zmien je aj presne určená veľkosť písma uvádzaných informácií. „Museli sme upraviť veľkosť písma na etiketách a rovnako sme upravili aj informácie uvádzané na etiketách podľa prijatého nariadenia," uvádza Mikuláš Šranko zo spoločnosti Hyza. Pri nebalených potravinách síce odpadá boj o každý centimeter obalu na úkor marketingu, no potravinári musia zabezpečiť, aby sa všetky povinné informácie dostali ku konečnému spotrebiteľovi. Pri označovaní potravín sa musí prihliadať aj na jeho kvalitu, nielen kvantitu. EÚ určuje napríklad aj veľkosť písma – tá musí byť rovná alebo väčšia ako 1,2 mm. V prípade menších etikiet stačí minimálna veľkosť 0,9 mm. Špeciálne – nemej prísne pravidlá platia pre výrobky, ktoré majú k dispozícii na označenie plochu menšiu ako 10 cm2, stále však platí, že ostatné informácie musia byť spotrebiteľovi dostupné na vyžiadanie.

 

Do vypredania zásob

 

Z nariadenia EÚ ďalej vyplýva, že za informácie o potravine je zodpovedný ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, pod ktorého menom alebo obchodným menom sa potravina umiestňuje na trh, alebo aj dovozca na trh EÚ. Treba upozorniť, že nové nariadenie rozhodne nespôsobí stav, že už od 12. decembra nájde zákazník v predajniach len správne označené potraviny. Tie, ktoré boli už vyrobené, zabalené a označené alebo umiestnené na trh pred uvedeným dátumom, nikto preznačovať nemusí. Výrobcovia môžu používať a baliť potraviny do obalov s označením podľa pôvodnej legislatívy do polnoci 12. decembra 2014, tak to uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR). Všetky tieto potraviny sa budú predávať až do vyčerpania zásob. Nie je ale možné odhadnúť, kedy z pultov úplne vymiznú výrobky označované podľa starých pravidiel. „Potraviny majú rôznu trvanlivosť a nikto neočakáva, že v noci z 12. na 13. decembra 2014 budú všetky potraviny označené podľa starej legislatívy nahradené potravinami označenými podľa nového nariadenia," informuje na svojej internetovej stránke ŠVPS SR.

 

Ako zareagujú zákazníci?

 

Zmení sa v dôsledku nového nariadenia spotrebiteľské správanie? Budú si zákazníci vyberať len¸ to najkvalitnejšie. „Nemyslím si. Chýba tu najmä dlhodobé objektívne informovanie spotrebiteľov, ako majú s informáciami o výžive zaobchádzať," uvádza pre odborný portál retailmagazín.sk Zdeněk Kvinta zo spoločnosti Dr. Oetker. Táto spoločnosť pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov uvádza dobrovoľne na obaloch svojich výrobkov aj niektoré informácie nad rámec zákona. Podobný názor ako spoločnosť Dr. Oetker zastávajú aj ďalší výrobcovia. Katarína Sonlajtnerová zo spoločnosti Penam Slovakia uvádza, že väčšina ich výrobkov balených v potlačených obaloch už informáciu o výživových údajoch obsahuje. „Neočakávame radikálnu zmenu v návykoch spotrebiteľov. V rámci nadchádzajúcej platnej legislatívy sme výživové údaje doplnili o ďalšie povinné položky ako soľ a sacharidy," dopĺňa K. Sonlajtnerová. Ako vyplýva z aktuálneho prieskumu spoločnosti Mecom Group, 9 z 10 spotrebiteľov číta etikety pravidelne. Respondenti v prieskume uviedli, že informácií na obaloch je vo všeobecnosti dostatok a žiadne ďalšie im významným spôsobom nechýbajú. Až 78 % opýtaných deklaruje, že informácie na etiketách sú zrozumiteľné alebo prevažne zrozumiteľné. Zvlášť dôslední sú spotrebitelia pri čítaní informácií na obaloch šuniek, párkov a výrobkov určených pre deti. „Rezervy vidíme v označovaní mäsových výrobkov pri pultovom predaji, kde sa spotrebiteľ k základným informáciám nedostane bezprostredne. Túto problematiku však dané nariadenie nerieši," dodáva J. Šipekiová.

 

Poradie dôležitosti informácií na obale mäsových výrobkov očami spotrebiteľa:
1. doba trvanlivosti,
2. podiel mäsovej zložky,
3. zloženie,
4. obsah prídavných látok
5. krajina pôvodu

Zdroj: Prieskum spotrebiteľského správania pri nákupe mäsových výrobkov realizovala Gfk Slovakia pre spoločnosť Mecom Group v septembri 2014.

 

Lucia Kovarovič
Zdroj: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW