Preverte si dobre svojho obchodného partnera

preverenie 4Mať všetky potrebné informácie o budúcom obchodnom partnerovi je v dobe globalizácie dokonca nevyhnutnosťou.


Možno ani netušíte, že obchodujete s niekým, kto už dlhodobo zaznamenáva finančné problémy. Často krát sa to stáva aj v prípadoch, že obchodní partneri pôsobia za hranicami Slovenska, čo v čase momentálnej úrovne globalizácie ekonomiky nie je nič výnimočné. Zohnať potrebné informácie o ich platobnej disciplíne môže tak byť o to náročnejšie.

 

Keď dôjde k termínom platieb, zrazu sa neviete dočkať, kedy dostanete zaplatené za tovary či služby. Ešte ťažšie je od nedisciplinovaného odberateľa vymôcť prípadné dlhy. Komplikáciám sa ale dá predísť. Dôležité je uistiť sa, že dostatočne poznáte všetkých svojich odberateľov, aby ste vedeli odhadnúť hroziace riziko. Práve preto existujú mnohé metódy slúžiace na preverenie bonity klientov a potrebných obchodných informácií o nich.

 

Otázka z praxe: Som živnostník a svoju produkciu aj vyvážam. Mám tak niekoľko obchodných partnerov v zahraničí. Keďže chcem expandovať ďalej, poraďte mi, prosím, ako si čo najlepšie preveriť, s kým obchodujem. Nerád by som totiž zistil, že som vyviezol tovar na druhý koniec sveta, no nedostanem zaplatené.
M.Z., Kysucké Nové Mesto

 

Odpoveď:
Predtým, ako sa pustíte do akéhokoľvek obchodného vzťahu, prvým krokom by malo byť zhromaždenie si dostatku informácií o budúcom obchodnom partnerovi bez ohľadu na to, či pôsobí na Slovensku alebo za hranicami. Je dobré vedieť všetko dostupné o jeho podnikateľských spôsoboch, platobnej disciplíne, jeho záväzkovej spoľahlivosti, či sa napríklad nenachádza v zozname dlžníkov, najmä v súvislosti s daňovými povinnosťami, či platí zdravotné poistenie a odvádza sociálne odvody. Treba tiež vedieť, či sa nenachádza na zozname exekučných konaní, alebo, či voči nemu nebol podaný návrh na konkurz.


Informácie ohľadne obchodného partnera možno získať prostredníctvom obchodného registra, no aj katastra nehnuteľností či registra záložných práv. Ďalej sa oplatí preskúmať, či jeho web stránka alebo inzercia zodpovedá skutočnosti, či u neho neprišlo k náhlym zmenám v spoločnosti ako napríklad výrazný pokles klientov, úbytok zamestnancov a pod.


Existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú preverovaním informácií o podnikateľských subjektoch; majú tiež pobočky v mnohých krajinách sveta, takže dohľadanie informácií o zahraničných subjektoch nie je problém. Sú tiež také, ktoré vedia naraz preklepnúť všetky registre a dať kompletnú informáciu o potenciálnom obchodnom partnerovi.
Odporúčam permanentné monitorovanie pohľadávok, ich lehôt splatnosti, úhrad, resp. ich neuhradenia v termíne, pričom je dobré vyhodnotiť všetky dostupné informácie a následne rozanalyzovať potenciálne riziko. V prípade potreby je užitočné zamyslieť sa nad spoluprácou so spoločnosťou venujúcou sa manažmentu pohľadávok. Rovnako tak totiž zvykne vo svojom portfóliu mať aj služby týkajúce sa preverenia bonity, hodnovernosti a platobnej disciplíny akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

 

Pripravil: Michal Šoltes
autor je konateľom spoločnosti EOS KSI Slovensko
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk