Cigaretové ohorky a tabakové náplne na zem nepatria

Až 35,8% dospelých fajčiarov cigaretové ohorky na zem zahadzuje. Užívatelia nahrievaného tabaku pristupujú k životnému prostrediu a ekológii pritom oveľa zodpovednejšie než fajčiari. Tabakové náplne zahadzuje na zem polovica z nich v porovnaní s fajčiarmi klasických cigariet.

 

EcoButt v 

Vyplynulo to z rozsiahlej celoslovenskej ankety zameranej na rôzne druhy závislostí vrátane fajčenia. Do ankety sa zapojilo viac ako 21-tisíc Slovákov. Výsledky z nej tiež ukázali, že až 76,3% Slovákov vníma najviac cigaretového odpadu paradoxne na miestach, kde je fajčenie zakázané, teda v okolí zastávok verejnej hromadnej dopravy. No množstvo cigaretového odpadu je typické napríklad aj pre parkoviská obchodných centier. Vedeli ste, že ročne sa na celom svete vyhodí až 4,5 bilióna použitých cigaretových filtrov?


Vedomie o recyklácii


Výsledky ankety tiež potvrdili, že osveta o škodlivosti cigaretových náplní v prírode je stále potrebná. Ako sú na tom Slováci s prístupom k recyklácii cigaretových ohorkov a tabakových náplní?

 

 

 

„Takmer 60% Slovákov stále netuší, že ohorky a tabakové náplne je možné recyklovať. Isté je, že ohorky z cigariet a tabakové náplne odhodené na zem znečisťujú životné prostredie.“

 

 

Slovenský technologický startup – EcoButt má riešenie pre všetky zvyšky tabakových výrobkov. Prináša kampaň „EcoButtni svet svojou cestou“, ktorej cieľom je predstaviť verejnosti možnosti recyklácie tabakových filtrov a motivovať tak k zodpovednejšiemu prístupu k svojmu okoliu. Zaujímavú myšlienku podporujú aj osobnosti ako stand-up komička Simona Salátová a influenceri Natália Pažická či Radoslav Hoppej.


Rizikový materiál


„Cigaretové ohorky a tabakové náplne nepatria na zem, ale do cesty,“ to je hlavné motto Huga Repáňa, zakladateľa projektu EcoButt. Slovenský technologický startup založil ešte ako študent a navrhol spôsob využitia tohto odpadu. V súčasnosti má za sebou prvé úspechy a buduje infraštruktúru s cieľom vytvoriť čo najviac možností, aby ľudia neodhadzovali cigaretové ohorky do prírody.


„Cigaretový ohorok obsahuje približne 7 000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré vznikajú pri horení tabaku. Akonáhle fajčiar hodí cigaretový ohorok na zem a zaprší, všetky toxické látky sa dostávajú do podzemných vôd a pôdy a kontaminujú tak postupne celý ekosystém,“ vysvetľuje H. Repáň a dopĺňa: „Niektoré výskumy dokonca tvrdia, že už jeden cigaretový ohorok kontaminuje až 5 litrov vody, čo je neskutočne veľa pri množstvách, ktoré každý deň skončia na zemi. Treba si uvedomiť ten environmentálny aspekt. Preto mi napadlo, že ak by sme fajčiarom vyrobili dostatok zberných nádob, tak by ohorky jednoducho nehádzali na zem.“

 

 

Hugo Repáň

 

Pre fajčiara odpad, pre EcoButt materiál


H. Repáň prišiel s nápadom využiť odpad z cigariet pri budovaní ciest. Takto totiž už nie je nebezpečenstvom pre prírodu. Čierne spojivo, ktoré spája asfalt dokopy, uzatvára toxické látky a tie sú bezpečne zakonzervované v asfaltovej zmesi. V októbri 2022 sa EcoButt-u podarilo vyasfaltovať v Žiari nad Hronom prvú cestu a v súčasnosti už okrem klasických ohorkov recykluje aj náplne zo zariadenia na nahrievanie tabaku. Vďaka partnerstvám so spoločensky zodpovednými firmami objem recyklácie stále rastie.


„Dnes vyzbierame a spracujeme mesačne len v spolupráci s Philip Morris viac ako pol tony tabakových náplní zo zariadení na nahrievanie tabaku, čo vystačí približne na 1000 m² cesty. Práve spoločnosť Philip Morris motivuje svojich zákazníkov zbierať použité tabakové náplne, ktoré my na predajniach pravidelne vyzdvihneme a recyklujeme. Vďaka ich aktivite a spolupráci je to číslo tak významné,“ hovorí H. Repáň.

 

 

Unikátna spolupráca


Philip Morris motivuje a učí svojich zákazníkov, aby tabakové náplne zbierali do špeciálnych uzatvárateľných vrecúšok a nosili ich na recykláciu do predajní.


„Spoluprácu s EcoButt sme začali v júni 2022, zbierali sme použité náplne zo zariadenia na nahrievanie tabaku v troch predajniach na Slovensku. Pilotne sme spustili „tichú” iniciatívu, bez komunikačnej podpory. Zamestnanci v predajniach len šírili informácie o možnosti priniesť použité náplne na recykláciu. Doteraz sme vyzbierali 2,3 tony tabakových náplní a dnes už zber prebieha na všetkých predajniach na Slovensku. Ľudia sú čoraz citlivejší na ochranu životného prostredia a sú ochotní prispievať na projekty, ktoré sa snažia minimalizovať negatívne vplyvy na planétu a my sme urobili všetko pre to, aby sme im to umožnili,“ vysvetlila Lucia Blahová, Suistainability Lead Philip Morris Slovensko.

 

EcoButt vrecuska

 

Ako dlho trvá rozklad?


Vzdelávaciu kampaň v boji proti ohorkom realizovala v minulosti neformálna iniciatíva zodpovedného priemyslu, ktorá sa následne formalizovala, ako Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami, v skratke SPAK-EKO. Jej cieľom je osveta spotrebiteľov o správnom nakladaní s odpadom pochádzajúcim z tabakových produktov.


„Vo voľne pohodenom odpade končia výrobky z materiálov, ktoré sa v prírode vôbec alebo len veľmi ťažko rozkladajú. Problémom filtrov z tabakových výrobkov je plast, acetát celulózy, z ktorého sú vyrobené. Tento plast je vyrobený na prírodnej báze z drevnej buničiny, avšak jeho rozklad v prírode trvá roky, a preto nepatrí na zem, ale do koša, či popolníka,“ hovorí Miroslav Jurkovič, projektový manažér SPAK-EKO.


Z ankety tiež vyplynulo, že 56,9% Slovákov nevie, ako dlho sa cigaretový ohorok alebo použitá tabaková náplň rozkladá v prírode. „A viac ako 50 % fajčiarov verí, že cigaretové ohorky sú biologicky rozložiteľné a rovnaké množstvo nevie, že obsahujú plasty. Filter obsahuje plasty a rozkladá sa až 15 rokov,“ doplnil M. Jurkovič.

 


Zberné nádoby


Množstvo odhodených ohorkov eviduje aj občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré od začiatku vzniku motivuje ľudí upratovať Slovensko. Do ich akcií sa zapojilo viac ako 60 000 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali doposiaľ takmer 1 000 ton odpadu.


„Zbierame cigaretové ohorky a tabakové náplne a vnímame to ako problém hlavne v mestách. Vidíme potrebu spätného zberu s motivovaním ľudí, aby vyzbierali napr. PETku ohorkov a dostali za to nejakú odmenu. V Estónsku majú verejné stojany s malými nádobami na ohorky, ktoré si môžu zadarmo so sebou zobrať a do nich potom vkladať ohorky,“ hovorí Veronika Repiská, spoluzakladateľka občianskeho združenia Upracme Slovensko. 


EcoButt preto plánuje aj naďalej rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať cigaretový odpad a spoločne vymyslieť pre samosprávy funkčný model, ktorý by bolo možné realizovať naprieč Slovenskom. Vrátane osvetovej činnosti, aby ľudí informovali o tom, čo ohorky spôsobujú nášmu ekosystému a zároveň rozširovali samotné osádzanie zberných nádob a popolníkov. Zber cigaretového odpadu prebieha zhruba rok napríklad aj pred obchodným centrom Aupark, kde je 10 zberných nádob a tiež pri centre Vivo. Predpokladá sa, že časom sa zapoja aj ďalšie obchodné centrá a iné inštitúcie.

 

redakcia

 

Zdroj a foto: EcoButt

 

PR

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk