Prekvapia obchodníkov dopytové systémy v budúcnosti?

K efektívnym prostriedkom na dosiahnutie stanovených cieľov v podnikaní patria aj dopytové systémy. Do malého a stredného podnikania priniesli najmä možnosť čiastočne riešiť často problematické získavanie nových zákaziek. Dopytové systémy predstavujú akúsi styčnú platformu pre tých, čo potrebujú nakúpiť (dopytujúci) a tých, čo dodávajú (dodávatelia- firmy). Zo služby profitujú obe strany, pretože značne zjednodušuje získanie zákazky (na strane firmy) a nájdenie vhodného dodávateľa služby alebo produkty (na strane zákazníka – dopytujúceho). Možnosť zjednodušiť si cestu k zákazke najviac využívajú na Slovensku práve malé a stredné firmy a tiež živnostníci. Veľký vplyv na počet získaných zákaziek má i to, ako firma, ktorá sa do systému registruje, službu využíva. Na informáciu o dopyte treba totiž aktívne reagovať. Tí najaktívnejší vedia získať objem zákaziek, ktoré tvoria i desiatky percent ich ročného obratu. Výhodami tohto typu služieb je okrem reálneho získavania zákaziek najmä obrovská úspora času stráveného pri ich hľadaní. Dnes dopytové systémy fungujú predovšetkým ako notifikátory, ktoré dodávateľov informujú o potenciálnych zákazkách, ale ďalej do samotného priebehu obchodu. V budúcnosti sa dá predpokladať vývin viac smerom k on-line platforme, v rámci ktorej bude prebiehať celý obchod, vrátane komunikácie medzi oboma stranami. Tá v súčasnosti prebieha mimo dopytový systém. V budúcnosti teda nepôjde len o zabezpečenie prvotného kontaktu medzi dopytujúcim a potenciálnym dodávateľom, ale o komplexný systém. Zároveň sa dá očakávať vyšší počet nových dodávateľov, najmä z radov malých živnostníkov, ktorí ešte nie celkom využívajú potenciál on-line služieb ako zdroja nových zákaziek. Vyšší počet dodávateľov tak dopytujúcim zabezpečí vyšší počet ponúk od dodávateľov, čo podporí ďalší rozvoj dopytových on-line služieb.

Otto Kočí, riaditeľ B2M.CZ

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW