Čo všetko treba vedieť o elektronických cenovkách?

Odborný portál RETAIL magazin.sk položil Michalovi Malému, špecialistovi predaja elektronických cenoviek zo spoločnosti VKF Renzel, niekoľko najčastejších otázok obchodníkov, ktoré sa týkajú elektronických cenoviek. Odpovede odborníka vám pomôžu vytvoriť si lepší prehľad, prípadne poslúžia pri konečnom rozhodovaní.

 elektronicke cenovky perex v

 

 

Aké sú najdôležitejšie prínosy elektronických cenoviek?

 

Je to najmä skutočnosť, že ceny uvedené na elektronických cenovkách sú vždy aktuálne a rovnaké ako v pokladničnom systéme. Ceny tovarov sa navyše dajú rýchlo a kedykoľvek zmeniť. A nielen ceny. Zmeniť sa dá aj celý vzhľad cenoviek. Celý proces pritom môže prebehnúť počas niekoľkých sekúnd.


Elektronické cenovky šetria náklady na pracovnú silu a papier, odstraňujú chybovosť. Zároveň sa dajú, vďaka integrovanej technológii NFC a zobrazovacím metódam nadstavbových aplikácií, uplatniť aj pri rôznych marketingových akciách.

 

Na čo všetko môže obchodník elektronické cenovky využiť?


Elektronické cenovky, konkrétne troniTAG, sa osvedčujú v rôznorodých oblastiach. Dôvod ich inštalácie je vždy iný, v závislosti od požiadaviek obchodníka:

 

• Nepotravinový tovar – tam, kde je časté striedanie tovarov a nutnosť preceňovania. Základnou požiadavkou je rychlost priraďovania nových cien a ceny korešpondujúce s pokladničným systémom (sieť predajní Tchibo).


• Elektronika – tam, kde se často menia ceny v e-shope a je nutné ich okamžite zobraziť v showroome. (Alza)


• Potraviny – každodenná zmena cien, akciové ponuky v rámci dňa.


• Skladové priestory - označenie regálových pozicií aktualizácia počtu kusov.


• Výroba – priebežná zmena informácií v jednotlivých sekciách výrobnej linky.

 

Čo nasleduje po tom, ako sa obchodník pre elektronické cenovky rozhodne?


Po prvej informačnej schôdzke medzi klientom a zástupcom firmy VKF Renzel / troniTAG, kde je podrobne predstavený systém a zistené potreby zákazníka, sa uskutoční tzv. storecheck priamo v predajni. Na jeho základe je následne vypracovaný návrh vhodného riešenia. Klient sa na celom procese tvorby samozrejme detailne podieľa.


Akonáhle klient odsúhlasí základnú koncepciu, nasleduje vytvorenie grafickej podoby cenoviek podľa zadania klienta. V predajni je zároveň nasimulovaná ich reálna prevádzka. V ďalšom kroku je vytvorená finálna ponuka a zrealizovaná objednávka. Celý proces môže byť relatívne rýchly a pohybovať sa v časovom rozmedzí niekoľkých týždňov. Príprava zložitejších inštalácií v obchodných reťazcoch môže trvať aj niekoľko mesiacov.


Ako prebieha inštalácia elektronických cenoviek?


Najprácnejšia je vždy základná príprava dátového napojenia systému elektronických cenoviek na systém klienta. Akonáhle sa pripraví tento základ, samotná inštalácia je jednoduchá. Vopred sú tiež pripravené potrebné upevnenia pre cenovky tak, aby výmena pôvodných uchytení na klasické cenovky, za uchytenie pre elektronické cenovky, bola čo najjednoduchšia. Stavebné úpravy nie sú potrebné, nutný je len na strop pripevniť vysielací modul (gateway). Celá inštalácia trvá pár hodín, samozrejme vždy záleží od veľkosti predajne.


Môže sa obchodník rozhodnúť zaviesť tieto cenovky len na určité miesta v predajni?


Elektronické cenovky je možné nainštalovať aj len do určitej časti predajne. Takéto riešenia sú časté, napríklad v sekcii so zeleninou.


Od čoho závisí cena zavedenia elektronických cenoviek?


Faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu je viac. Jej výška záleží od veľkosti, farebnosti a prevedenia cenoviek, veľkosti predajne s čím súvisí aj počet cenoviek a tiež počet prístupových bodov (gateway). Obchodník neplatí žiadne pravidelné licenčné poplatky. Ide len o jednorazovú investíciu do softvéru, cenoviek a inštalácie.


Aká je približná návratnosť investície?


Z našej skúsenosti vyplýva, že návratnosť investície sa v oblasti retail pohybuje v rozmedzí od 2 rokov vyššie, v závislosti na tom, ako často prebieha zmena cien. Preceňovanie tovarov pomocou elektronických cenoviek ušetrí zhruba 20% pracovnej doby personálu.


Sú elektronické cenovky náročné na údržbu?


Elektronické cenovky nevyžadujú žiadnu špeciálnu ani časovo náročnú údržbu. Starostlivosť o ne je rovnaká ako starostlivosť o bežnú výpočtovú techniku.


Je potrebné mať v tejto súvislosti zodpovedného človeka?


Po inštalácii elektronických cenoviek je potrebné zaškolenie personálu predajne tak, aby tento dokázal pracovať – spárovať tovary s cenovkami, prípadne uskutočniť základnú aktualizáciu cenoviek. Kvôli obsluhe týchto cenoviek však nie je potrebné vyhradiť v predajni žiadneho špecializovaného pracovníka. Po zaškolení zvládne prácu s nimi ktokoľvek z personálu predajne.


Čo v prípade, ak prestane niečo fungovať?


Riešenie vzniknutých problémov je možné realizovať dvoma spôsobmi. Buď si zákazník zaistí servis vlastnými silami. V tomto prípade má pracovníka pre oblasť IT, ktorý dokáže rýchlo vyriešiť vzniknuté softvérové problémy. Rovnako však servis môže poskytovať naša spoločnosť. Príslušné podmienky sú stanovené v servisnej zmluve medzi firmou a zákazníkom. Pokiaľ ide o reklamácie, tie sa riešia automaticky.


V aktuálnej ponuke elektronických cenoviek nie je jednoduché sa vyznať. Ako si vyberať?


Vyberať systém je dobré podľa jeho technologickej vyspelosti s výhľadom do budúcnosti. Mimoriadne dôležitá je tiež možnosť prispôsobenia systému špeciálnym požiadavkám klienta. S týmto samozrejme pomôže obchodný zástupca v rámci predstavenia systému, ktoré je možné urobiť v teréne u existujúcich inštalácii alebo pri návšteve priamo u klienta formou prezentácie a praktickej ukážky.


Aký je trend vo svete, pokiaľ ide o používanie elektronických cenoviek?


Celosvetovo prenikajú elektronické cenovky stále viac aj do bežných predajní. Inštalácie sú motivované možnosťou previazať online obchod s kamennou predajnou, a taktiež ušetriť náklady na personál pri starostlivosti o bezchybné oceňovanie tovaru.


Prečo si na zavedenie elektronických cenoviek vybrať firmu VKF Renzel?


Naše firma ponúka moderný systém elektronických cenoviek troniTAG, ktorý sa neustále vyvíja a prispôsobuje požiadavkám zákazníkov. Cenovky boli vyvinuté v spolupráci s kórejskou firmou LG Innotek, ktorá je sama o sebe zárukou kvality. Disponujeme profesionálnym tímom, ktorý poradí s návrhom a realizáciou od prvých krokov až po inštaláciu systému. Navyše poskytujeme aj následný servis. Náš tým je otvorený akýmkoľvek špecifickým požiadavkám klientov.

 

Pripravil: dk
Zdroj a foto: VKF Renzel

 

PR

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk