Zrušiť mýty o obchode a zamerať diskusiu na fakty

Aj o tom bola panelová diskusia v úvode konferencie NEW RETAIL SUMMIT 2020, ktorá nedávno prebehla v Bratislave. Diskutujúci prejavili jednoznačnú a jednomyseľnú vôľu po zmene v podnikateľskom prostredí na Slovensku.

 

panelovadiskusiaNRS v

 

 

Menej regulácie, viac priestoru na férovú konkurenciu, podpora podnikateľského prostredia, zjednodušenie legislatívy, zníženie administratívneho zaťaženia. To všetko boli témy, v ktorých sa prelínal dialóg a diskusia medzi zástupcami potravinárskej sféry, výrobcov, obchodníkov a služieb v obchode.

 

Diskusie sa na tomto podujatí zúčastnili zástupcovia Slovenskej asociácie pre elektronický obchod, spoločnosti Mastercard, Zväzu obchodu SR a Slovenskej aliancie moderného obchodu, Slovenské združenie pre značkové výrobky a Únia potravinárov Slovenska.

 

Aké sú aktuálne trendy rozvoja slovenského maloobchodu?

 

V prvej časti diskusie sa panelisti zamerali na aktuálnu situáciu na Slovensku a nadviazali tak na dve úvodné prezentácie spoločností INESS a Nielsen o trendoch a vývoji na slovenskom trhu.

 

„Nie sme iba tlačiareň letákov“, povedal na začiatku diskusného bloku Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu a dodal: „Tlak na obchod, aby splnil zákaznícke želania je momentálne obrovský. Nároky zo strany zákazníkov sú a budú stále väčšie. Prostriedky, ktoré musí obchod vynakladať na inovácie, na zlepšenie zážitku z nakupovania, odrážajú následne krivky rastu tradičného či moderného obchodu. Trh bude ovplyvňovaný rozvojom inovácií a technológií. A obchod je práve tým článkom, ktorý môže inšpirovať okolie.“

 

Spotrebiteľ sa mení a trh tiež. Je cítiť posun v myslení. Nejde už prvoplánovo o cenu. Spotrebiteľské správanie ukazuje dôležitú spojitosť kvalita - cena a v neposlednom rade má v nákupnom košíku prioritné miesto čerstvosť a bezpečnosť potravín. „Podiel slovenských potravín na pultoch predajní sa odrazil z dna. Máme pozitívny výhľad do budúcnosti v oblasti sebestačnosti a vo zvyšovaní podielu slovenských potravín na pultoch predajní i na celkovej spotrebe. Veľmi dúfame a veríme, že sa na Slovensku končí obdobie legislatívnych výčinov a tiež koniec pomyselného boja dodávateľov s obchodníkmi, ktorý je tak často prezentovaný,“ konštatuje Stanislav Voskár, predseda Únie potravinárov Slovenska.

 

Trendové zmeny nastávajú v čase, kedy to najmenej čakáme

 

Prieskumy renomovaných spoločností a samotná realita trhu ukazujú, že správanie spotrebiteľov sa mení s ohľadom na ich zodpovedný a ekologický prístup, no tiež vplyvom výrazného nástupu technologického pokroku, inovatívnych riešení a digitalizácie.

 

„Naši členovia stále viac cítia akcent a dopyt po produktoch, ktoré spĺňajú nové trendy a štandardy akými sú udržateľnosť, recyklácia, ekologické obaly, cirkulárna ekonomika, spoločenská zodpovednosť atď. Celý maloobchod by mal tieto trendy uchopiť čo najlepšie a konať proaktívne, aby rastové čísla pokračovali aj do budúcna,“ uvádza Martin Mittner zo Slovenského združenia pre značkové výrobky.

 

K nakupovaniu neodmysliteľne patria aj služby, ktoré zahŕňajú rôzne riešenia platieb v obchode. „Ľudia radi nakupujú rýchlo a pohodlne. S tým súvisí aj možnosť rýchlej platby. Spotrebitelia na Slovensku, ale rovnako tak v Česku, Maďarsku a Poľsku stále viac obľubujú bezkontaktné platby. Zákazníci sú hladní po inováciách, trend digitalizácie sa prejavuje naplno,“ hovorí Katarína Kakalíková zo spoločnosti Mastercard.

 

Bezkontaktné platby a inovatívne platobné riešenia sú trendom v celej strednej Európe. Technologická revolúcia v týchto krajinách nastala neskôr, čo sa prejavuje i na správaní zákazníkov. Vo všeobecnosti rastie taktiež podiel nakupovania cez internet.

 

„Internetový obchod má za sebou úspešný rok a možno povedať aj posledné desaťročie. Na Slovensku je približne 12 600 internetových obchodníkov, ktorí za minulý rok generovali obrat cca 1,4 mld. €. Predaj v tomto segmente dynamicky rastie ročne o 15 až 20%. S tým určite musia byť obchodníci spokojní. A tiež sú určite spokojní s tým ako ich hodnotia zákazníci. Prieskum, ktorý realizujeme každý rok ukazuje, že zákazníci sú s nakupovaním cez internet spokojní, dokonca veľmi spokojní. Vyjadruje sa tak 95 – 97% z opýtaných,“ uzatvára  Jozef Dvorský zo Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.

 

Úspechy a výzvy tradičného a moderného maloobchodu

 

Podľa Martina Katriaka zo Zväzu obchodu SR (ZO SR) si tradičný slovenský maloobchod drží svoj status quo. Trvalou snahou ZO SR je ochraňovať práva a záujmy svojich členov.

 

„ZO SR reprezentuje tradičný slovenský obchod, ktorý si dlhodobo drží stabilnú pozíciu a miesto na trhu. To považujeme za úspech. Čo sa nám však nedarí je, že nevieme podnietiť záujem štátnych orgánov o podporu pri napĺňaní úloh obchodníkov v zásobovaní malých a menších obcí na Slovensku. Obchodníci nedokážu udržať postavenie malých predajní na trhu bez podpory štátu. Chceme túto situáciu zmeniť, aby nemusel klesať počet malých predajní v malých obciach. A toto je pre nás naozaj veľká výzva,“ zdôrazňuje M. Katriak.

 

Reprezentantom moderného obchodu je na Slovensku Slovenská aliancia moderného obchodu. V úvodnej diskusii z jednotlivých príspevkov vyplynulo, že práve zlé regulačné prostredie na Slovensku zomklo a spojilo obchodníkov a napomohlo k lepšiemu dialógu.

 

„Regulačné snahy a tlaky zo strany štátu nás spojili. To nás teší. Chýbala a nefungovala tu komunikácia nielen v rámci obchodu, no taktiež s potravinárskym sektorom, výrobcami a štátom. Dnes máme veľmi dobré vzťahy so Zväzom obchodu SR aj s ďalšími účastníkmi trhu. Posilnenie komunikácie v obchode viedlo k lepším vzťahom a konštruktívnemu dialógu s dodávateľmi i potravinárskymi zväzmi. Dôležitosť sa pripisuje práve diskusii, pretože iba spolu dokážeme riešiť podstatné. A regulačné prostredie sa môže meniť k lepšiemu. Očakávania z našej strany sú jednoznačné. Budeme sa naďalej snažiť zrušiť mýty o obchode a zamerať diskusiu na fakty,“ uzatvára M. Krajčovič.

 

Spoločná výzva trhu – zabezpečiť potravinovú sebestačnosť

 

Únia potravinárov Slovenska veľmi pozitívne vníma obnovenie a zintenzívnenie spoločných rozhovorov s obchodom.

 

„Začali sme komunikovať s obchodom a dostali sme sa na jednu vlnu. Máme pred sebou spoločný cieľ. Spolu s alianciou SAMO a ZO SR sa nám podarilo zrušiť osobitný odvod a to je pre nás veľký úspech. Máme pred sebou ďalšiu výzvu. Nároky spotrebiteľov rastú, nastáva zmena spotrebiteľského správania, zákazníci chcú vedieť viac o pôvode potravín, ako potravina vznikla, kde bola vyrobená a ďalšie transparentné informácie. Spoločná výzva potravinárov a maloobchodu je: čeliť kríze a zabezpečiť potravinovú sebestačnosť na Slovensku,“ hovorí S. Voskár.

 

Rastie priestor pre značkové výrobky a nové technológie

 

Najsilnejšou výzvou pre všetkých obchodníkov spoločne samozrejme zostáva, aby do predajní chodili zákazníci, nakupovali, odchádzali spokojní a mali dôvod sa opäť vrátiť. „Sme radi, že po niekoľkých rokoch začal klesať podiel privátnych značiek a väčší priestor dostávajú práve značkové produkty. Stále platí, že biznis značkových výrobcov je ťahaný inováciami. Podarilo sa nám vytvoriť sekciu pre výrobu produktov rastlinného pôvodu. Vnímame to ako veľkú príležitosť, no zároveň veľkú výzvu,“ uvádza M. Mittner.

 

Vo svete internetového obchodu má pohľad na výzvy svoje špecifiká. „Našou najväčšou výzvou je konkurencia. V on-line obchode je sila konkurencie obzvlášť citeľná a výrazná. V e-commerce nemajú zákazníci žiadne obmedzenia. Môžu nakupovať kdekoľvek v jednom momente a v rovnakom čase,“ vysvetľuje J. Dvorský.

 

Spoločnosť Mastercard si ako svoju osobnú výzvu na slovenskom trhu kladie cieľ, aby bezhotovostné platby boli bežnou možnosťou nielen vo veľkých obchodných sieťach, ale tiež u malých obchodníkov a vo verejnej sfére (napr. MHD).

 

„Prebieha niekoľko pilotných aktivít v tejto oblasti a rokovania na pôde Bratislavy. Veríme, že sa naše predstavy podaria dostať do roviny reality,“ konštatuje K. Kakalíková.

 

Článok bol spracovaný z podkladov a informácií, ktoré odzneli na konferencii NEW RETAIL SUMMIT 2020. Uskutočnila sa 4.3.2020 v Bratislave.

 

Pripravili: jk, mk
Ilustračné foto: Blue Events

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk