COOP Jednota Slovensko si pripomenula dôležitosť družstevníctva

Pri tejto príležitosti usporiadala 29.10.2019 slávnostné podujatie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých spotrebných družstiev COOP Jednoty aj pozvaní hostia z radov odborných zväzov, komôr, únií, asociácií a iných spolupracujúcich inštitúcií zo Slovenska i zahraničia.

 

coop jednota druzstevnictvo v

 

Podujatie, ktoré sa v oslavnom duchu nieslo v znamení 150. výročia založenia spotrebných družstiev na Slovensku sa uskutočnilo v hoteli Holiday Inn Bratislava. Súčasťou bola oficiálna časť s pestrým kultúrnym programom.

 

V rámci programu podujatia zaznel príhovor predsedu predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Gabriela Csollára a v závere aj príhovor generálneho riaditeľa COOP Jednoty Slovensko Jána Bilinského. Počas pripraveného kultúrneho programu sa účastníci mohli započúvať do prednesu lyrickej básne Petrom Rúfusom. Pôsobivé bolo vystúpenie detského tanečného súboru Kremienok, tria Cinnamon alebo tiež súboru Lúčnica s hudobným doprovodom Zlaté husle. Po skončení oficiálnej časti nasledovalo zasadnutie Predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

 

coop jednota

 

 

Atraktívna publikácia a 150 rokov spotrebných družstiev za 4 minúty


Pri príležitosti tohto veľkolepého podujatia pripravila COOP Jednota Slovensko aj publikáciu s názvom Spotrebné družstvá na Slovensku. S využitím atraktívnej formy, prehľadne usporiadaného textu a s použitými historickými fotografiami kniha odhaľuje zaujímavé a určite aj veľmi málo známe míľniky vývoja spotrebných družstiev na Slovensku. Tie začali niekedy v 40 rokoch 19. storočia, naplno sa však vyvinuli o 20 rokov neskôr a pokračujú dodnes.

 

V publikácii sú prezentované významné postavy družstevníctva – Samuel Jurkovič a Samuel Ormis a tiež to, že na území Slovenska sa spočiatku vyvinuli dva typy spotrebných družstiev – potravné družstvá a robotnícke konzumné družstvá. Prvé potravné družstvo bolo založené v roku 1869 v Revúcej, prvé robotnícke konzumné družstvo v roku 1876 v Hronci.

 

Najmä mladšiu generáciu chce slovenský reťazec osloviť pripraveným štvorminútovým animovaným videom mapujúcim vznik a vývin spotrebných družstiev. 

 

 

 

Svetlá aj temnejšia história

 

Z prezentovaných informácií v publikácii vyplýva aj to, že družstevníctvo na Slovensku prechádzalo chudobnejšími, svetlejšími a aj temnejšími obdobiami. Základným poslaním však vždy zostávalo slúžiť svojim členom a pomáhať ich ekonomickému a spoločenskému rozvoju. Súčasne bolo vždy prvoradé prispievať k rozvoju vidieka a jednotlivých regiónov Slovenska. Táto úloha zostala aj v súčasnosti a COOP Jednota (bez Slovensko) ju chce plniť aj v budúcnosti.

 

coop jednota


Družstevníctvo je celosvetový funkčný fenomén, ktorý má aj dnes opodstatnenie a nemalou mierou ovplyvňuje ekonomiku vo svojich krajinách. Hoci si to mnoho ľudí na Slovensku naplno neuvedomuje, vo svete existujú obrovské družstvá podnikajúce v rôznych oblastiach. Na Slovensku sa po roku 1989 podarilo vyprofilovať spotrebné družstvá tak, že v súčasnosti sú jasným garantom zásobovania obyvateľstva základnými potravinami, najmä na vidieku.

 

Slovenské spotrebné družstvá zároveň postupne realizovali poznatky zo svetového spotrebného družstevníctva, išlo najmä o vytváranie nového imidžu spotrebných družstiev. V súčasnosti ide o moderný systém s premysleným fungovaním, ktorý sa môže pochváliť mnohými úspechmi a napriek silnej tradícii aj intenzívnym využívaním moderných poznatkov a technológií.

 

Zdroj a foto: COOP Jednota Slovensko

 

PR 

 

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW