Kaufland 450x1010

Kaufland 450x1010

Kaufland

Trend digitalizácie mení aj predaj na splátky

Splátkový predaj je na Slovensku bežnou záležitosťou už veľa rokov, hoci teraz nastali niektoré zmeny. V poslednej dobe Slováci viac nakupujú na splátky aj v e-shopoch, pričom častejšie využívajú výpredaje a rôzne akcie.

 splatkovypredaj

 


Na splátky sa na Slovensku nakupujú najčastejšie televízory, mobily s príslušenstvom, notebooky, chladničky a práčky, ale aj nábytok, športové potreby, zariadenia do domácnosti alebo záhrady. Priemerne za jeden takýto nákup našinci vynaložia vyše 500 €, v susednej Českej republike je to ešte o niečo viac. Podľa staršieho prieskumu spoločnosti Home Credit ide o rozdiel na úrovni takmer 100 €.


Aj tento predaj má svoje špecifiká a prechádza určitým vývojom. V súčasnosti sa už dá kúpiť predovšetkým v e-shopoch na splátky takmer čokoľvek. Spotrebitelia však na splátky nakupujú viac menej praktické tovary, za bežné alebo aj výpredajové ceny. Obľúbeným artiklom je aj luxusnejší tovar, ale skôr ten, ktorý je práve ponúkaný za akciovú cenu.

 

Aktuálna situácia


Splátkový predaj ovplyvnilo v posledných rokoch niekoľko zmien. Jednou z nich je sprísňujúca sa legislatíva. „Veľký vplyv na splátkový predaj majú striktné pravidlá Národnej banky Slovenska. Navyše aktuálne sa vplyvom nepriaznivej pandemickej situácie prepad splátkového predaja ešte viac prehĺbil. Niektorí maloobchodníci vykazujú až 30 %-ný medziročný pokles tržieb, ktorý je realizovaný prostredníctvom splátkového predaja,“ uvádza pre RETAIL magazin.sk Oliver Vališ, manažér odboru B2B v spoločnosti Cetelem.

 

Komplikácie v tejto oblasti potvrdzuje aj Linda Bilal, hovorkyňa Home Credit pre SR a ČR. „Za posledné mesiace splátkový trh utrpel najmä poklesom, ktorý spôsobil nižší pohyb zákazníkov v predajniach v dôsledku pandémie koronavírusu. K tomu sa pridali aj niektoré obmedzenia zo strany štátu. Ďalším dôvodom bolo zvýšené zamietanie úverov, ktoré bolo spôsobené „vankúšom“ NBS a menej bonitnou klientelou v predajniach (poklesli celkové dopyty a tým pádom rastie podiel menej bonitných klientov),“ vysvetľuje L. Bilal.

 

Najžiadanejšie tovary


Najdlhšou históriou, pokiaľ ide o predaj na splátky, sa môžu pochváliť segmenty elektro a nábytok. V posledných rokoch sa ale rozsah tovarov a služieb, ktoré sú týmto spôsobom predávané, značne rozšíril. Aktuálne rastú najviac segmenty hobby a šport, zaujímavý vývoj zaznamenáva aj segment starostlivosti o zdravie. Priemerná hodnota nákupu na splátky sa podľa slov O. Vališa pohybuje aktuálne na úrovni 550 €, pričom sa ale môže významne líšiť v závislosti od konkrétnych druhov tovarov. Zároveň nastáva aj postupné vyrovnávanie sa hodnôt pokiaľ ide o výšku priemerného nákupu na splátky v kamenných predajniach a v online prostredí.


„Výrobky zo segmentu elektro patrili medzi tie, ktoré splátkový predaj ťahali najviac. V tohtoročnom sezónnom období dosiahol významný podiel predaj bicyklov na splátky (celkovo bol väčší záujem o bicykle ako segment v tomto roku, vrátane elektrobicyklov ),“ uvádza L. Bilal. Dopĺňa, že priemerná hodnota nákupu na splátky bola, pokiaľ ide o značku Home Credit, v minulom roku na úrovni 413 €.

 

Silná sezóna


Silnou sezónou sú pre splátkový predaj už tradične predvianočné týždne. Vianoce v maloobchode začínajú často už v októbri a vrcholia tesne pred sviatkami. Pre splátkový predaj išlo vždy o veľmi kľúčové obdobie. „Významným obdobím z pohľadu nákupu na splátky sú však aj jarné mesiace. Ide o obľúbené obdobie renovácií, stavieb a riešení nového bývania. V jarných mesiacoch preto rastie podiel nákupov na splátky predovšetkým v segmente nábytku a hobby sortimentu,“ uvádza O. Vališ.


L. Bilal hovorí, že vianočná sezóna, resp. posledný štvrťrok, sú pre splátkový predaj síce každoročne najsilnejšou sezónou, v tomto roku tomuto obdobiu ale prekvapivo konkurovalo leto. „Po znovuotvorení predajní významne narástol záujem o nákup bicyklov, elektrobicyklov, menších motocyklov či elektrokolobežiek na splátky,“ dodáva.

 

Trendy


Splátkový predaj zaznamenáva, tak ako iné oblasti, niekoľko trendov. Nepriaznivá pandemická situácia napríklad vo všeobecnosti nahráva digitálnym riešeniam, dotklo sa to samozrejme aj oblasti predaja na splátky.


Predaj sa podľa vyjadrenia L. Bilal presúva z menších predajní do väčších obchodných centier s dobrou možnosťou parkovania a komplexnými službami pre celú rodinu. „Pribúda viac internetových obchodníkov, ktorí svojou činnosťou reagujú na aktuálnu situáciu,“ dopĺňa.


Podiel nákupov na splátky, ktoré sú realizované v kamenných predajniach, v posledných obdobiach klesá, hoci stále im patrí významný podiel. Zo staršieho prieskumu spoločnosti Cetelem z roku 2018 vyplynulo, že splátkový predaj tejto spoločnosti využilo v kamenných predajniach 62 % zákazníkov a v e-shopoch 38 % zákazníkov. Rozdiel medzi kamennými predajňami a e-shopmi v roku 2018 pri takomto nákupe, pokiaľ ide o výšku priemernej útraty, už predstavoval len 117 €, keď bol priemer hodnoty nákupu 627 €, resp. 510 €. Je viac než isté, že aktuálne číslo by bolo úplne iné.


„Zaznamenávame oveľa väčší tlak na riešenia v oblasti e-commerce. Momentálne sú tieto uprednostňované pred kamennými maloobchodnými predajňami. Zákazníci častejšie požadujú elektronický „paperless“ proces, vnímame rastúci dôraz na rýchlosť vybavenia, vrátane elektronického podpisu zmluvnej dokumentácie či OCR identifikácie klienta a pod. Vplyvom aktuálnej pandemickej situácie dokonca aj tradiční maloobchodníci masívne investujú do digitálnych riešení, aby dokázali, či už dnes, alebo v prípade podobnej situácie v budúcnosti, kompenzovať straty z predaja v kamenných predajniach,“ vysvetľuje O. Vališ.

 

Typický zákazník


Spokojní zákazníci sa ale k nákupu na splátky s obľubou vracajú a tiež využívajú spoločnosti, s ktorými majú opakovane pozitívne skúsenosti. Typický je dokonca v tejto oblasti vyšší podiel lojálnych a zároveň aj viac obozretnejších zákazníkov.


„Tak, ako sa mení trh, mení sa aj správanie zákazníkov. Vo všeobecnosti platí, že finančná gramotnosť v oblasti úverového financovania rastie, preto aj pri nákupe na splátky sú zákazníci obozretnejší než v minulosti,“ dodáva O. Vališ.

 

Pohľad obchodníkov


Ako vnímajú zmeny v oblasti splátkového predaja obchodníci? „Splátkový predaj je v posledných rokoch ovplyvnený legislatívnymi zmenami. Ide najmä oi sprísnené podmienky pre poskytovanie úverov bankami. Najdôležitejšou zmenou bola úprava, ktorá je platná od 1. 1. 2020. Tá určuje, že výška splátok úverov klienta môže dosiahnuť maximálne 60 % z jeho čistého príjmu, a to už po odrátaní životného minima (do 1. 1. 2020 to bolo 80 %). Táto zmena spôsobila pokles poskytnutých splátkových úverov až o 15 %,“ uvádza pre RETAIL magazin.sk Michal Halás z oddelenia služieb zákazníkom v sieti elektropredajní NAY.


Predaj tovaru na splátky sa aj podľa obchodníkov presúva stále viac do online sveta. Inak to zrejme nebude ani v nasledovných obdobiach.


„Elektronické podpisovanie zmlúv už v tejto dobe prevláda nad klasickým podpisovaním na papieri. Napríklad pri overovaní klienta online sa používa tzv. „Penny transfer“, kedy klient pošle banke a späť 1 cent. Na základe tejto transakcie je identita klienta dostatočne overená. Napriek tomu, že záujem o nakupovanie na splátky z dlhodobého hľadiska klesá, stále tvorí nezanedbateľnú časť zo všetkých možností platieb za tovary. Zákazníci majú o splátky záujem predovšetkým počas akcií s 0 % úrokom. Očakávame, že v tomto roku bude podiel nákupu na splátky tvoriť približne 15 % z celkového predaja. Podiel online síce stále rastie, hoci podiel v predajniach je zatiaľ stále väčší,“ vysvetľuje M. Halás. Pokiaľ ide o najviac nakupované tovary na splátky v predajniach NAY, sú to predovšetkým mobilné telefóny, televízory, notebooky, práčky a kombinované chladničky.


O možnosti nákupu na splátky sa zákazník siete predajní NAY dozvie napríklad z internetovej stránky www.nay.sk, kde je pri každom produkte aj splátková kalkulačka, v ktorej si zákazník môže pozrieť konkrétne možnosti nákupu na splátky. Potrebné informácie získa aj osobne od predavačov na predajnej ploche. V NAY tiež pripravujú aj komunikačné kampane na niektoré splátkové produkty. „V predajniach máme pre nákup na splátky vyhradené miesta. Na týchto miestach predavači sprostredkujú pre zákazníka splátkový úver prostredníctvom webovej aplikácie banky. Každý predavač má oprávnenie sprostredkovať splátkový úver,“ dodáva M. Halás.

 

Čo región, to iný záujem


To, že na záujem Slovákov nakupovať tovary na splátky má výrazný vplyv aj pandémia koronavírusu, potvrdzujú zhodne aj obchodníci. ,,Od znovuotvorenia predajní pred letom sme zaznamenali pokles záujmu o financovanie prostredníctvom spotrebiteľských úverov. Dotklo sa to našich e-shopov aj kamenných predajní DATART. Súčasný stav pripisujeme pretrvávajúcej finančnej neistote, ktorá po skončení prvej vlny pandémie dopadla aj na našich zákazníkov. Primárny vplyv na momentálnu situáciu má však skutočnosť, že pre poskytovateľov splátok sú v súčasnosti viacerí zákazníci nefinancovateľní,“ vysvetľuje Sabina Boudová, marketingová manažérka DATARTu a internetového obchodného domu Hej.sk. Dodáva, že v ich predajniach patria k najviac nakupovaným na splátky veľké domáce spotrebiče a IT produkty.


Splátkový predaj poskytujú, ako dodáva, zákazníkom online, kedy si môžu splátkový produkt zvoliť priamo pri spôsobe platby a rovnako túto službu ponúkajú v predajniach, kde sa záujemcom venujú odborne vzdelaní zamestnanci, ktorí absolvovali potrebné finančné vzdelávanie.


„O možnosti nákupu na splátky informujeme zákazníkov priamo na našich e-shopoch v sekcii Služby, kde nájdu vždy aktuálne informácie o splátkových produktoch, a taktiež v akciových letákoch a v predajniach DATART formou POS materiálov,“ špecifikuje S. Boudová.


A v akých regiónoch Slovenska je záujem o takýto nákup momentálne najvyšší? Podľa slov S. Boudovej je momentálne záujem intenzívnejší na východnom Slovensku a najmenší naopak v Bratislave.

 

 

Pripravil: Daniel Košťál
Ilustračné foto: Shutterstock.com/Cetelem

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW