V Bratislave sa uskutoční New Retail Summit 2020

V budúcom roku prebehne na Slovensku úplne nové odborné podujatie - New Retail Summit. Hovorili sme s jeho zakladateľom Dr. Tomášom Krásnym, konateľom spoločnosti Blue Events.

 

foto v

 

Príležitostí stretnúť sa s ľuďmi z biznisu a zároveň načerpať hodnotné informácie a inšpirácie nie je nikdy dosť. Čo iniciovalo zorganizovanie tohto úplne nového odborného podujatia? Zaujímavý je už jeho názov...


Spustili sme prípravy vrcholového stretnutia špičiek slovenského maloobchodného spotrebného trhu, ktoré sa pod značkou New Retail Summit 2020 uskutoční v Bratislave dňa 4.3.2020.


Už pomerne dlhú dobu nás oslovujú kľúčoví hráči zo Slovenska, a to ako obchodníci, tak aj ich dodávatelia, či by sme nechceli rozšíriť svoje konferenčné aktivity aj na slovenský trh. A to sa deje práve teraz. Digitalizácia zásadným spôsobom mení ponukovú a dopytovú stranu trhu a vzniká to, čomu sa už v mnohých krajinách začína hovoriť „New Retail“. Ide o kvalitatívne nový maloobchod, naplno využívajúci inovatívne technológie, vytvárajúci nové distribučné a komunikačné kanály a styčné body so spotrebiteľmi aj dodávateľmi. Aj to je dôvod, prečo chystáme toto nové vrcholové stretnutie práve pod týmto názvom.


Akú štruktúru bude mať toto podujatie a na čo bude kladený vyšší dôraz? Máte pripravené aj lákadlá, ktoré doposiaľ slovenská odborná verejnosť nemala možnosť spoznať?


Vieme, že čas vrcholových manažérov je vzácny. Hlavným cieľom je urobiť všetko pre to, aby účastníci strávili na tomto podujatí niekoľko príjemných hodín, nazbierali nové informácie, inšpirácie a energiu pre rozvoj svojho biznisu.

 

 

„ Pripravujeme „kompaktné“ jednodenné stretnutie s veľmi intenzívnym programom, ktorého súčasťou bude ako konferenčná časť so špičkovými rečníkmi, tak časť venovaná neformálnym stretnutiam. “

 

 

Zaujímavosťou bude napríklad možnosť prehliadky expozície zameranej na predajňu budúcnosti. Bude to veľký zážitok. V neposlednom rade to bude veľká oslava toho najlepšieho, čo sa na Slovensku v poslednom roku podarilo. Súčasťou New Retail Summitu 2020 bude totiž i gala večer s odovzdávaním ocenení slovenským víťazom prestížnej súťaže Mastercard Obchodník roka.


Na Slovensku sa každoročne uskutočňuje niekoľko konferenčných projektov pre obchodníkov a ich dodávateľov. Mnohé majú mnohoročnú tradíciu. V čom sa toto podujatie odlíši od už existujúcich projektov? Pôjde o sesterské podujatie k tradičnému Retail Summitu, ktorý sa uskutoční začiatkom roka v Prahe?


Bratislavský New Retail Summit pripravujeme na rovnakých zásadách ako naše pražské obchodné, marketingové a manažérske konferencie. Veríme, že sa nám podarí dodať to, čo je pre nás typické (a odlišuje nás od konkurencie) – profesionálny program svetovej úrovne, bezchybnú organizáciu a reprezentatívnu účasť tých, kto na trhu niečo znamenajú.


Môžete prezradiť mená už známych rečníkov, ktorí vystúpia na New Retail Summit 2020 ? Kto bude kľúčovým rečníkom?


V našom tíme máme množstvo expertov s naozaj rozsiahlymi skúsenosťami s analyzovaním trendov trhu. Priebežne sledujeme nielen to, kam smeruje vývoj v zahraničí, ale aj to, čím žijú naše firmy. S rečníkmi sme preto v dlhodobom kontakte a darí sa nám ich získavať aj do programu.


Pokiaľ ide o New Retail Summit 2020, môžem v tejto chvíli potvrdiť vystúpenie kľúčového rečníka, ktorý „novému retailu“ naozaj skvelo rozumie. Je ním Toby Pickard, ktorý sa v londýnskom IGD (Institute of Grocery Distribution) zaoberá analýzami trendov, budúcnosťou a inováciami. Ďalšími „hviezdami“ programu budú top manažéri aktívni na Slovensku.


Bude mať podujatie medzinárodnejší alebo lokálnejší charakter? Plánujete prezentovať aj témy, ktoré sa budú týkať českého trhu?


New Retail Summit 2020 je pripravovaný ako stretnutie špičiek slovenského trhu. Budeme sa zaoberať tým, čo sa deje a bude diať v SR. Pri tom samozrejme musíme zohľadniť vplyv medzinárodných trendov, ktoré lokálny trh ovplyvnia. Českým trhom sa zaoberať nebudeme, to má v „popise práce“ pražský Summit. V tomto smere ale chystáme zaujímavú novinku.

 

 

„ Mnoho obchodníkov a výrobcov zo Slovenska navštevuje februárový Retail Summit v Prahe. Z tohto dôvodu prichádzame s unikátnou ponukou kombinovaného vstupného na oba Summity. “

 

 

„CZ & SK Special” ponúka atraktívnu zľavu pri účasti na oboch akciách a umožňuje tak získať prostredníctvom jednej vstupenky maximum informácií o vývoji slovenského, českého i medzinárodného retailu.


Plánujete z tohto podujatia urobiť na slovenskom trhu tradíciu?


Áno, cítime totiž veľký dopyt po vytvorení pravidelného stretnutia špičiek slovenského trhu.


Ako vnímate súčasný retail na Slovensku? Ako mu dokáže byť nápomocný projekt, ktorý pripravujete?


Nikdy nevynechám príležitosť, aby som zdôraznil, že náš retail prešiel za 30 rokov veľmi úspešne cestu, ktorá na Západe trvala omnoho dlhšie. Oproti iným odvetviam národného hospodárstva je slovenský maloobchod vpredu v rôznych oblastiach – v zavádzaní technológií, v efektivite procesov, v zamestnávaní rôznych skupín zamestnancov. Dynamika zmien je často až šokujúca a podľa našich skúseností sú stretnutia typu New Retail Summit veľmi potrebné pre získanie orientácie, načerpanie inšpirácie a pre pochopenie, že zmeny nie sú len hrozba, ale predovšetkým príležitosť pre ďalší rozvoj biznisu.


S kým budete spolupracovať pri tvorbe programu? Kto budú odborní garanti a partneri podujatia?


Program tvoríme v spolupráci s významnými reprezentantami slovenského trhu. Odborným garantom je Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), predpokladáme úzku spoluprácu aj so Zväzom obchodu SR, európskym zväzom Eurocommerce, so Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC), so Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) a ďalšími združeniami výrobcov. Prípravy Summitu úzko koordinujeme so spoločnosťou Mastercard, garantom projektu Obchodník roka. Podobne ako na iných konferenciách budeme spolupracovať s radom komerčných partnerov, ktorým ponúkame možnosť predviesť svoje nové produkty a inovatívne riešenia.


Kde sa záujemcovia o tejto akcii dozvedia viac? Kedy približne bude známy skompletizovaný program a kedy bude spustená možnosť registrácie?


Program priebežne diskutujeme s významnými firmami a združeniami a o jeho prípravách budeme informovať prostredníctvom webu a newslettera, ktorý budeme vydávať v spolupráci s odborným portálom www.retailmagazin.sk. Štruktúra programu je už hotová, s kľúčovým rečníkom je podpísaná zmluva. Online predaj vstupeniek preto spúšťame už 24.9.2019 s tým, že včas registrovaným účastníkom ponúkame veľmi atraktívne zľavy.

 

Pripravil: dk
Foto: Blue Events

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk