Kaufland 450x1010

Kaufland 450x1010

Kaufland

Retail Summit 2017: Nový, prepojený zákazník v centre pozornosti

rs2017Viac než tisíc obchodníkov a ich dodávateľov diskutovalo počas prvého dňa na prestížnom podujatí Retail Summit 2017 o tom, ako obchodovať v dobe, kedy digitálna transformácia mení dopyt a konkurenciu. Najväčšiu pozornosť si získalo vystúpenie venované spotrebiteľom a ich meniacemu sa nákupnému správaniu.

 

Viac než tisíc účastníkov Retail Summitu 2017, ktorý prebehol v dňoch 30.1.-1.2.2017 v pražskom Clarion Congress Hotel intenzívne na začiatku diskutovalo, ako ďalej na trhu, kde pomerne rýchlo miznú tradičné hranice. Digitálna transformácia umožnila zákazníkom nakupovať kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek. Kamenný a internetový obchod sa tak prepájajú, miznú tiež bariéry medzi výrobou a obchodom a je aj ďaleko jednoduchšie prekračovať geografické hranice. To prináša všetkým hráčom nielen nové výzvy a riziká, ale tiež nové príležitosti k rozvoju biznisu.

 

Prichádza kráľ

 

Retail Summit 2017 vyniká nielen historicky najväčšou účasťou, ale predovšetkým výrazným zameraním na spotrebiteľa a jeho meniace sa nákupné správanie. V žiadnom z minulých 22 ročníkov tohto vrcholového stretnutia obchodníkov ešte nikdy nevystúpilo toľko analytikov a ďalších expertov, analyzujúcich a vysvetľujúcich správanie „jeho veličenstva“ – zákazníka.

 

Ako v úvode podujatia zdôraznila Petra Prušová, z prieskumnej skupiny Kantar, nákupné cesty sú v súčasnosti rádovo zložitejšie než v minulosti. Rôzni zákazníci volia odlišné cesty a medzi značkami a spotrebiteľmi je daleko viac miest stretnutí. To vytvára obrovské riziko, že značky nebudú komunikovať konzistentne a svojich zákazníkov stratia.

 

Tim Mason, britský retail marketingový stratég z agentúry Eagle Eye Solutions, v tomto kontexte naznačil, že digitálne a mobilné technológie síce zmenili naše životy vďaka personalizácii, relevancii a pohodliu, ktoré prinášajú, ale maloobchod to zatiaľ využíva len veľmi málo. Digitálne transformácie tak často končia na prahu predajne. Obchodníkom tiež chýba schopnosť orientovať sa v množstve dát, ktoré z online sveta získavajú. Aktivity spotrebiteľov v kamennom svete potom často zostávajú rovnako tajomné, ako v minulých analógových dobách.

 

Časy sa ale v tomto smere menia. Roman Janovič (CISCO) a Michal Tomčík (Pygmalios) názorne ukázali, že internet vecí už teraz môže slúžiť ako zmysluplný kľúč k poznaniu zákazníka v kamennom obchode a umožní vytvoriť personalizovaný zážitok. Vďaka nasadeniu najmodernejších technológií, pokročilých senzorov a behaviorálnej analytiky je možné sledovať komplexné správanie zákazníkov s vysokou presnosťou. To všetko bez nutnosti aktívnej spolupráce zákazníka a samozrejme pri zachovaní akýchkoľvek právnych predpisov.

 

Jeden trh a jeden svet

 

Maloobchod a spotreba domácností sú jedným z hlavných motorov národnej ekonomiky. Trh spotrebného tovaru je tak logicky zásadný pre generovanie príjmu štátu a je predmetom maximálnej pozornosti z hľadiska výberu daní. Nikoho teda neprekvapilo, že práve túto tému si vo svojom vystúpení zvolil český minister financií Andrej Babiš. Ten napokon v rámci Retail Summitu 2017 usporiadal aj samostatný EET seminár, kde zástupcom predovšetkým malých a stredných firiem predstavil elektronickú evidenciu tržieb, do ktorej sa český maloobchod zapojí už od marca. Obchod však negeneruje len dane, plní tiež množstvo sociálnych úloh a v prvom rade zamestnáva veľké množstvo ľudí.

 

Ako v rámci nadväzujúcej diskusie zdôraznila prezidentka Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR Marta Nováková, ide o často aj o tých ľudí, ktorí by inak boli len ťažko zamestnateľní. Otázke spoločenskej zodpovednosti obchodu a jeho vzťahu s kľúčovými partnermi, predovšetkým dodávateľmi, sa venoval top-to-top panel. Vďaka skutočne vrcholovému zastúpeniu retailu a výroby bol v tomto roku skutočne zaujímavý.

 

Veľkú tému Retail Summitu 2017 – obchodovanie vo svete bez hraníc – vo svojom vystúpení pokryl Miroslav Hošek, český manažér veľkej americkej firmy, ktorá obchoduje globálne. Účastníkom podujatia priniesol dobrú správu, že aj menší podnik môže na globálnom trhu uspieť, ak bude riadiť svoje podnikanie podľa niekoľkých osvedčených princípov. Medzi najdôležitejší z nich patrí originalita. Aby bola predajná ponuku produktu na globálnom trhu dlhodobo udržateľná, musí byť jedinečná a vychádzať z dobre formulovaných a relevantných kľúčových kompetencií, ktoré si konkurencia na globálnom trhu nemôže hneď tak rýchlo osvojiť .Veľmi dôležitý je aj samotný spôsob vstupu na globálny trh. K jeho úspechu a následnému udržaniu pozície je treba uskutočniť oveľa viac príprav, než len určenie cieľovej skupiny zákazníkov. Je potrebné jasne definovať geografickej stratégie, optimálny spôsob distribúcie, záväzok dlhodobej stratégie, podpory výrobku na trhu a spôsob riadenia rizík.

 

Čo na to obchod?

 

Na úvod programového bloku, venovanému budúcnosti obchodu v prepojenom svete, opäť zaznelo, že zákazník bude najväčšou silou, ktorá bude modelovať podobu súčasného retailu. Podľa prognózy GfK Retail Vision 2020, ktorú prezentovali Tomáš Drtina a Zdeněk Skála, sa tak zameranie na zákazníka stane hlavnou príležitosťou pre ďalší rozvoj obchodu. Ten však musí reagovať úpravou interných procesov na strane predaja a marketingu. Nové technológie na predajnej ploche, zásadná zmena obchodných formátov a omnichannel komunikácie, budú významnými prvkami týchto zmien. Najväčšou bariérou a súčasne aj príležitosťou je rozvoj ľudí v obchode. Na jednej strane dramaticky rastie ich cena a klesá ich dostupnosť, na druhej strane rastú nároky na ich úlohy v obchode, a to na všetkých úrovniach. Nájdenie a výchova správnych ľudí pre správne pozície bude podstatne ovplyvňovať konkurencieschopnosť spoločností aj celého odboru.

 

Ako potvrdil Stanislav Zrcek z Wincor Nixdorf, technológie sú momentálne menšou výzvou než ľudia. Sú na prepojený svet dobre pripravené a umožňujú „connected commerce“, a to za ekonomicky reálnych podmienok. Platformy prepájajúce fyzické a digitálne svety môžu ušetriť náklady v kamenných predajniach a umožňujú tak investovať do rozvoja digitálnych obchodných kanálov. Ďaleko menej sú však pripravené vlastné firmy a ich interné štruktúry. Čaká nás preto nepochybne množstvo organizačných zmien, vrátane novej masívnej vlny konsolidácie. Jitka Dvořáková z vedenia Mall Group vo svojom príspevku odkryla, čo ku konsolidácii vedie investorov, čo zakladateľov, a čo internetových vizionárov. Naznačila, že v prepojenej dobe konsolidácia len ťažko zostane obmedzená výlučne na e-Commerce a zasiahne celý biznis.

 

Základné údaje o Retail Summite 2017

 

- Retail Summit 2017, bol pripravený Zväzom obchodu a cestovného ruchu ČR, VŠE Praha a spoločnosťou Blue Events. V jeho priebehu sa okrem veľkého plenárneho rokovania uskutočnilo aj 12 špecializovaných diskusných sekcií a špecializovaný seminár o EET.
- Retail Summit je spojený s udeľovaním významných ocenení najúspešnejším obchodníkom – pod patronátom spoločnosti Mastercard boli počas slávnostného večera udelené ceny Obchodník roka 2016. Rozhodnutie o víťazovi kategórie Nový zákaznícky zážitok ovplyvnili svojim hlasovaním účastníci summitu.
- Tohtoročný 23.ročník bol z hľadiska účasti najúspešnejší v histórii. Na stretnutiach organizovaných v priebehu troch dní spolu vrátane EET seminára sa zúčastnilo cez 1500 reprezentantov firiem a inštitúcií. Zúčastnili sa všetky firmy z kategórie TOP 10 českého retailu.
- Summit sa koná vďaka podpore niekoľkých desiatok firiem a inštitúcií, najväčšiu podporu poskytli spoločnosti Mastercard, Plzeňský Prazdroj, CISCO a Pygmalios a ďalej spoločností BEL Sýry, Deloitte, GS1, Kofola, Nielsen, TCC a Wincor Nixdorf.

 

Pripravil: dk
Zdroj a foto: Blue Events, redakcia

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW