Kompostovateľné obaly ako nový trend v ekologickom balení

Ochrana životného prostredia sa postupne stáva prioritou číslo jeden vo všetkých oblastiach podnikania. A práve silnejúci tlak na udržateľnosť núti reagovať a prispôsobovať sa trendu aj v oblasti obalového priemyslu.

 

kompostovatelne obaly


Reakciou na záujem spoločností ísť udržateľnou cestou môže byť práve kompostovateľné balenie, ktoré sa stáva trendom v ekologickom balení.


„Obal je, a stále bude, neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Takmer všetok tovar, ktorý denne využívame sa predáva zabalený,“ hovorí Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA. „Výrobcovia a distribútori si však uvedomujú zvyšujúci sa záujem o životné prostredie, to ilustruje aj zvýšený dopyt po ekologických alternatívach baliaceho materiálu,” dodáva.


Čo je kompostovateľné balenie?


O obale sa hovorí, že je kompostovateľný, pokiaľ môže byť za určitých podmienok, ako je napríklad teplota, kyslík alebo vlhkosť, zničený v mikroorganizmoch alebo minerálnych zložkách.


Charakteristiky kompostovateľných obalov sú definované európskou normou EN 13432. Musí teda spĺňať určité požiadavky, akými sú napríklad rozložiť sa z 90 % na zvyšky menšie ako 2 mm počas dvanástich týždňov. Produkt nesmie mať negatívny vplyv na kvalitu kompostu a nesmie prekročiť maximálny obsah ťažkých kovov (meď, zinok, ortuť, nikel atď.) a minerálnych solí (fosfor, dusík, horčík atď.). Kompostovateľné obaly sú vyrobené z materiálov z obnoviteľných zdrojov. Produkty na biologickej báze, ktoré sa všeobecne používajú pri ich výrobe, sú z rastlinných zdrojov ako je kukuričný škrob alebo cukrová trstina.


Aké sú ale výhody kompostovateľných obalov?


Kompostovateľné obaly ponúkajú mnoho výhod, ekologických aj sociálnych. „V dnešnej dobe je pre väčšinu spoločností ekologické myslenie samozrejmosťou. A tak už využívanie obalov napríklad z petrochemického plastu, ako to bolo v minulosti, nie je populárne. Použitím kompostovateľných obalov spoločnosť dosiahne presah, kedy v očiach spotrebiteľov citlivých na dopady životného prostredia produkt získa pridanú hodnotu a povýši spoločnosť na úroveň ekologicky zodpovednej značky, čo so sebou prináša pozornosť stále viac spotrebiteľov.” hovorí G. Fabianová. Podľa štúdie Ipsos vníma 72 % spotrebiteľov zodpovednosť a udržateľnosť firiem ako pridanú hodnotu ich produktov či služieb a 44 % ju považuje za dôležitý aspekt pri nákupe. A preto voľba ekologických obalov je pre spoločnosť silnou devízou, najmä kvôli rastúcim ekologickým požiadavkám nových generácií spotrebiteľov.


Environmentálne a finančné výhody


Voľba používania ekologicky zodpovedných obalov je krok ako prispieť k ochrane životného prostredia. Zaistením likvidácie obalov prostredníctvom kompostu sa znižuje uhlíková stopa, objem vyhodeného odpadu a prispievajú k zníženiu znečistenia vody, pôdy a ovzdušia.


„Kompostovateľné obaly sú vo väčšine prípadov drahšie ako neekologické obaly. Napriek tomu je pozitívna návratnosť investícií skutočná. Zaviazať sa k životnému prostrediu tým, že sa spoločnosť rozhodne pre ekologické obaly, môže ovplyvniť predaj. Pre zákazníkov, pre ktorých je ekológia zásadná, sa stáva produkt v kompostovateľnom balení atraktívny. Vďaka inovatívnemu baleniu sa potom značka odlišuje od ostatných. Vzhľadom na to, že obaly sú teraz dôležitým faktorom pri nákupe, je potom voľba ekologickej cesty odmenená lojalitou a akvizíciou nových zákazníkov.” hovorí G. Fabianová. Podobne, nie je prekážkou ani cena obalov, pretože podľa štúdie Ipsos 65 % opýtaných uviedlo, že sú zákazníci ochotní zaplatiť viac, pokiaľ budú potraviny balené do kompostovateľných obalov.

 

kompostovatelne obaly


Typy materiálov vhodné pre kompostovateľné obaly


Materiály používané pri navrhovaní kompostovateľných obalov pochádzajú prevažne z rastlinných materiálov. Patria medzi ne:


Kukuričný škrob: obnoviteľný, biologicky odbúrateľný a kompostovateľný kukuričný škrob má všetky požadované vlastnosti na to, aby bol na vrchole rebríčka. Tento materiál sa často používa na balenie potravín, ale aj pri výrobe kompostovateľných vriec na odpad.


Zemiakový škrob: zemiakový škrob zmiešaný s vodou umožňuje získať neznečisťujúci, biologicky odbúrateľný a kompostovateľný plast z bio zdrojov.


Cukrová trstina: vláknitý zvyšok z cukrovej trstiny používaný na výrobu kompostovateľných obalov je známy ako „bagasa“. Získava sa po extrakcii šťavy.


Bambusová vláknina: používa sa najmä pri výrobe tácok na jedlo, bambusová vláknina je tiež kompostovateľným materiálom, ktorý je možné použiť ako hnojivo.


Tráva: suché vlákna z trávy sa rozomelú a primiešavajú sa do kaše zo zberového papiera. Papier z trávy je možné použiť v rôznych oblastiach - obaly na potraviny, kozmetiku, cukrovinky aj elektroniku.


Spôsoby kompostovania kompostovateľných obalov


Obaly, ktoré spĺňajú štandardy kompostovania, sú označené ako „kompostovateľné obaly“. Existujú dva spôsoby kompostovania, a to priemyselne alebo v domácnosti. Kompostovateľné produkty spoznáte podľa označenia OK Compost, alebo Ok Compost Home . Tieto certifikácie distribuuje TÜV AUSTRIA a spĺňajú platné európske normy.

 

Produkty s logom OK Compost je možné kompostovať v priemyselnom kompostovom centre. Nemali by sa preto dávať do bežného kompostéru. To vysvetľuje skutočnosť, že vyžadujú vyššiu a konštantnú teplotu, zaisťujúcu proces biologického rozkladu. Aby došlo k rozkladu obalov, priemyselné kompostové centrum musí udržiavať teplotu kompostu medzi 55° a 60°C.


Ďalšie certifikované označenie je OK Compost Home. Ten znamená, že výrobok je ľahko kompostovateľný a je možné ho teda integrovať do domáceho kompostového koša. Na získanie označenia musí byť obal schopný kompostovať pri nižších teplotách a nesmie obsahovať žiadne biologicky nerozložiteľné materiály alebo produkty, ako sú atramenty alebo prísady.


Zdroj a foto: RAJA, redakcia

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk