Automatizácia mení doterajšie logistické operácie

Mieru jej zintenzívnenia podporujú stále nižšie náklady a rýchlejšia návratnosť investícií. Prechod na vyšší stupeň automatizácie v logistických nehnuteľnostiach je spojený s tromi faktormi.

 

automatizacia prologis v

 

 

Prvým faktorom je, že v dôsledku hrozby šírenia koronavírusu na pracoviskách chýbajú zamestnanci, čo ešte viac prehlbuje všeobecný problém s nedostatkom pracovnej sily. Druhým, že dochádza k neustálemu zdokonaľovaniu technológií, ktoré otvárajú nové možnosti a znižujú náklady. Ako tretie možno uviesť, že odvetvia s vysokou potrebou pracovnej sily, konkrétne e-commerce, sú momentálne v štádiu rýchleho vzostupu. Spoločnosti s týmto zameraním nachádzajú v automatizačných technológiách mnoho výhod a stávajú sa zároveň hlavnými pioniermi ich využívania v praxi. Zaujímavosťou je, že premena prostredia, ku ktorej malo dôjsť počas niekoľkých rokov, sa odohrala len v priebehu pár mesiacov.


Možnosti automatizácie


Možnosti implementácie automatizačných systémov sú ale momentálne v logistických nehnuteľnostiach obmedzené. Dôvodom sú vysoké náklady, nízka flexibilita a pomalá návratnosť investície. Náklady na zriadenie úplne automatizovanej budovy sú konkrétne 4 až 5x vyššie ako v prípade prevádzkovania budovy úplne bez, alebo len s obmedzeným množstvom automatizačných prvkov [1].


Zohľadniť treba aj faktory ako náročné plánovanie a potreba prevádzkovej flexibility, vrátane prestojov, ku ktorým môže dochádzať počas inštalácie takýchto systémov.


K automatizácii dochádza momentálne najmä v oblasti e-fulfillmentu. E-commerce si vyžaduje viac než trikrát toľko pracovnej sily než tradičné logistické operácie [2]. V porovnaní s kamennými predajňami je volatilita predajov online dvojnásobná [3] a vzhľadom k tomu, ako rýchlo e-commerce napreduje, sa stáva prostredím investícií cielených na zlepšenie produktivity práce, či umožňujúcich plynulé zvládnutie nákupných špičiek.


Automatizácia ale môže otvoriť cestu k využívaniu cenných lokalít v blízkosti koncových zákazníkov a viesť k rozšíreniu možností dopravy zásielok priamo do domácností. V mnohých prípadoch je voľba lokality logistickej nehnuteľnosti kompromisom medzi dostupnosťou pracovnej sily a blízkosťou ku koncovému zákazníkovi.


Akonáhle automatizácia výraznejšie pokročí, druhý z faktorov môže pri rozhodovaní získať prednosť. Pre zákazníkov to prinesie kratšie dodacie lehoty a optimalizáciu nákladov na dopravu.


Je jasné, že automatizácia slúži na zvýšenie efektivity. V prípade úspešnej realizácie sa automatizované prevádzky vyznačujú vyššou produktivitou, plynulejším chodom, rýchlejším spracovaním jednotlivých operácií, vyššou bezpečnosťou práce a vyššou efektivitou z hľadiska celkových nákladov (prevádzkových a kapitálových).


Nezávislosť od človeka


Všetky logistické prevádzky musia svoje zdroje a nároky rozvrhnúť do konkrétnych činností príslušným spôsobom. V tomto odvetví sa dlhodobo využíva rozličné vybavenie, ktoré slúži na zvýšenie produktivity jednotlivých operácií – napríklad regálové systémy či vysokozdvižné vozíky.


Kľúčovým faktorom, ktorý v definícii oddeľuje automatizačné technológie od iných typov skladového vybavenia, je nezávislosť na ovládaní človekom. Opäť je potrebné uviesť, že niektoré z týchto riešení zvyšujúcich produktivitu prevádzky, vrátane zložitých dopravníkových systémov, pneumatických dopravníkových pásov či automaticky riadených vozíkov, nie sú v logistických prevádzkach novinkou.


Miera adopcie automatizácie


Užívatelia logistických nehnuteľností využívajú automatizáciu primárne na zlepšenie produktivity práce a na zvýšenie objemu toku tovaru, avšak napríklad nie na zmenšenie podlahovej plochy. V dôsledku toho je miera adopcie automatizačných technológií spojená s dostupnosťou pracovnej sily. V prevádzkach obsluhujúcich e-commerce spravidla pracujú viac ako traja zamestnanci na 93 m2 [4].


Väčšina zákazníkov zo segmentu e-commerce, ktorí si do polovice roku 2020 prenajímali približne 15 % logistických priestorov [5], už niektorú z foriem automatizácie implementovali do svojej prevádzky. Oproti tomu v priestoroch prenajatých spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú tradičným fulfillmentom, pripadá na približne 93 m2 v priemere jeden zamestnanec. Osvojenie si automatizácie je v prípade týchto zákazníkov skôr výnimkou. Celkovo jeden alebo viac druhov automatizačných technológií využíva v 20 až 25 % logistických nehnuteľností. Väčšia koncentrácia prevádzkových aktivít môže byť vedľajším dôsledkom automatizácie, avšak nie je jej primárnym cieľom a ani nie je bežná. Naopak dosiahnutie menej hustej premávky v budove býva výhodou plynúcou z implementácie radu automatizačných technológií. Aktuálne sa miera adopcie automatizácie sa líši v závislosti od konkrétnych technológií.
V súčasnosti je automatizácia celej prevádzky, či plná miera osvojenia si automatizačných technológií výnimkou, najmä v prípade fixných riešení.


Na budove nezáleží


Automatizácia otvára viac možností pre výber lokality situovania nehnuteľnosti pričom väčšina technológií môže byť inštalovaná v akejkoľvek modernej budove. Fyzické požiadavky na automatizáciu neovplyvnia funkčný vek budovy. S posunom k mobilným automatizačným riešeniam, modulárnym fixným technológiám, čiže k flexibilnejším technológiám, sú fyzické vlastnosti budov menej dôležité. Kľúčové prvky možno dodatočne upravovať (napríklad s ohľadom na požiadavku vyššej spotreby energie).


Automatizácia sprístupňuje nové, lukratívnejšie lokality. Akceleruje príležitosti expanzie na trhoch s obmedzenou dostupnosťou pracovnej sily. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nesúlad medzi potrebami logistických prevádzok a dostupnosťou pracovníkov sa týka odľahlých nehnuteľností. Znížiť dopravné náklady a skrátiť cestu ku koncovým zákazníkom je pritom hlavným záujmom väčšiny užívateľov logistických priestorov. Prejavujú preto väčší záujem o to, aby im automatizácia sprístupnila výplňové či mestské lokality, kde sú tradičnými prekážkami dostupnosť a cena pracovnej sily.

 

Zdroje:
1. Prologis Research
2. Prologis Research, výskum o pracovnej sile medzi zákazníkmi v USA, 2019
3. Verejne dostupné dáta spoločnosti Prologis Research
4. Prologis Research, výskum o pracovnej sile medzi zákazníkmi v USA, 2019; Prologis Research, výskum o pracovnej sile medzi zákazníkmi v Európe, 2018

 

redakcia
Ilustračné foto: Prologis

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk