Čo je nové v oblasti logistiky?

Odvetvie logistiky má toho aj v druhej polovici tohto kalendárneho roka veľa nového. Počas jesene a adventného obdobia sme zaznamenali niekoľko zaujímavých informácií. Niektoré z nich vám prinášame v stručnom prehľade.

 logistika 1222 v

 

Ponuka voľných logistických nehnuteľností v Európe medziročne poklesla o 50 %


Zistenia CBRE ďalej ukazujú, že príležitosti na trhu logistického realitného trhu pre potencionálnych nájomcov obmedzuje nedostatočný počet nehnuteľností v tomto segmente. Preto zostali mnohé požiadavky nájomcov nesplnené. Aj napriek tomu, že v 3. kvartáli tohto roka boli v Európe dosiahnuté nižšie hodnoty, rozloha prenajímaných logistických priestorov dosiahla úroveň takmer 19,56 miliónov m². V medziročnom porovnaní ide podľa CBRE o pokles o 2,2 %. Na Slovensku je situácia po 3. kvartáli diametrálne odlišná. V rámci mesiacov júl až september 2022 sa u nás prenajalo o 90 % viac m² ako v rovnakom období minulého roka. Nájomná aktivita tohto roka prekonala celoročné hodnoty piatich posledných rokov, pričom je zrejmé, že pôjde o historicky najsilnejší rok pokiaľ ide o množstvo prenajatých m². Zároveň, najdominantnejší bude tento rok aj z hľadiska skolaudovaných m².


Spomínaná nerovnováha medzi dopytom a ponukou na trhu logistických nehnuteľností v Európe vytvára tlak aj na výšku nájomného. Viaceré európske krajiny už zaevidovali, počas 3. kvartálu tohto roka, jeho rapídne zvýšenie. Najvyšší medziročný nárast výšky nájmov v regióne západnej Európy zaznamenal napríklad Amsterdam, a to až o 25 %. Podľa CBRE expertov nasledovali mestá Lyon (13 %), Bristol (12 %) a Kodaň (8 %). Na Slovensku stúplo, v medziročnom porovnaní, priemerné nájomné o 17 %.


„Mnohé časti Európy čelia historicky nízkej úrovni neobsadenosti. Dôvodmi sú, okrem iného, vysoké náklady na pôžičky, ale aj stavebné materiály. Tieto faktory spôsobujú pozastavenie vývojových trendov a tiež vyššie náklady firiem kvôli rastu nájmov, a indexácie,“ uviedol Simon Blake, Chairman, EMEA Industrial and Logistics v CBRE.


„Počas posledných dvoch rokov sme boli svedkami mnohých rekordných kvartálov. Aj preto sme neočakávali, že by sa tento mimoriadny trend udržal. Aj napriek tomu je dopyt po logistických nehnuteľnostiach v Európe, v porovnaní s inými sektormi komerčných nehnuteľností, stále vyšší. Kvôli aktuálnemu stavu makroekonomického prostredia sme však svedkami určitej opatrnosti zo strany nájomcov,“ uzatvára Joerg Kreindl, Head of EMEA Occupier Industrial and Logistics v spoločnosti CBRE.

 

 

Do flotily FM Logistic pribudlo 100 moderných návesov


Spoločnosť FM Logistic rozvíja svoje prepravné aktivity, modernizuje a rozširuje svoj vlastný vozový park v strednej Európe. Ešte začiatkom jesene napríklad prevzala 100 nových návesov. Vozidlá sú priebežne prenajímané subdodávateľom a sú určené na obsluhu vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy. Modernizovaný vozový park zabezpečí optimalizáciu prevádzkových nákladov a lepšie služby pre zákazníkov.


Všetky nové návesy majú pevnú karosériu. Polovica z nich sú izotermické, vrátane niektorých s výťahmi, kým druhá polovica sú chladiace návesy s jednou alebo dvoma komorami. Budú určené najmä pre zákazníkov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

 

fm logistic december


Prevažná väčšina nových vozidiel, približne 70 %, bola dodatočne vybavená mechanizmom s dvojitou podlahou, takzvaným "DOPPELSTOCK". Toto riešenie dokáže zdvojnásobiť kapacitu návesu, t. j. až do 66 paliet, čo následne znižuje náklady na prepravu. Tento typ návesu je prevádzkovateľom určený najmä na obsluhu zákazníkov v oblasti distribúcie a vnútroštátneho všeobecného nákladu, najmä v linkovej doprave.


Ďalším inovatívnym riešením je systém solárnej inštalácie, ktorým sú vybavené všetky novo zakúpené chladiace návesy. Toto riešenie sa používa na nabíjanie štartovacej batérie, ktorá zabezpečuje prevádzku všetkých elektronických a telematických systémov vrátane GPS v týchto typoch návesov. Zabraňuje sa tak úplnému vybitiu batérie a jej zlyhaniu, ktoré by mohlo mať za následok potrebu výmeny, a teda odstávku návesu.


„Vozový park spoločnosti FM Logistic v strednej Európe v súčasnosti tvorí približne 2 500 000 vozidiel vrátane približne 400 vlastných návesov, ktoré sú prenajímané dopravcom. V súlade s naším strategickým plánom rozvoja plánujeme v nasledujúcich rokoch zvýšiť podiel vlastných návesov na 40 %,“ uvádza Pavel Ruda, vedúci dopravy pre Českú republiku a Slovensko spoločnosti FM Logistic.

 

 

Výstavba VGP Parku Zvolen začala. VGP pripraví najskôr halu pre spoločnosť Packeta Slovakia


VGP sa rozrastá v regiónoch. Po uzatvorení dohody s prepravnou spoločnosťou Packeta Slovakia o budúcom prenájme 2 500 m2 skladových priestorov začína s výstavbou prvej haly v novom areáli VGP Park Zvolen v Banskobystrickom kraji. Ten vznikne na severozápadnej hranici mesta, necelý 1 km od rýchlostnej cesty R1 Bratislava – Zvolen s priamym napojením na cestu I-66 (Zvolen – Banská Bystrica). Prvá hala bude disponovať prenajímateľnou plochou 8 100 m2, Packeta Slovakia využije 2 500 m2 a o 5 600 m2 sa aktuálne rokuje s potenciálnymi nájomcami. Dokončenie úvodnej haly je naplánované na 3. štvrťrok 2023.

 

vgp december 2022


„V lokalite už máme všetky platné povolenia na realizáciu troch rôznych hál s celkovou prenajímateľnou plochou 52 000 m2. Park je situovaný v retailovej zóne, navyše samotné mesto Zvolen leží uprostred významného dopravného uzla, čo z neho robí veľmi atraktívne miesto nielen pre logistiku a e-commerce nájomcu,“ komentuje Erik Křižan, obchodný riaditeľ VGP pre Slovensko.


VGP Park Zvolen je navrhnutý v súlade s dlhodobou firemnou politikou VGP stavať udržateľné a energeticky efektívne budovy. Jeho výstavba preto bude prebiehať s cieľom získať medzinárodne uznávaný certifikát BREEAM vo vysokom stupni Excellent. V novo budovanej hale bude realizovaná rozsiahla zelená strecha a zelená fasáda. Vegetácia na streche bude zahŕňať trávu, byliny, mach a bude mať významný pozitívny vplyv na biodiverzitu a uhlíkovú stopu v tejto oblasti. Zároveň ochladzuje interiér a tiež okolie budovy, znižuje hluk a pohlcuje prachové častice vo vzduchu, čím zaisťuje príjemné pracovné podmienky a znižuje náklady za energie. Realizované bude aj zachytávanie dažďovej vody, ktorá bude využívaná na zalievanie zelenej fasády a niekoľkých záhrad v parku. Inštalovať sa tu budú aj fotovoltaické panely prispievajúce k znižovaniu nákladov za energie, ktoré budú okrem iného slúžiť aj na ohrev teplej vody pre kancelárske priestory.

 

 

P3 oficiálne otvorila novú halu v parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne


Najnovšia hala DC7B v logistickom parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne je oficiálne v plnej prevádzke. Priestor pre expanziu svojho podnikania v nej našli dlhodobí klienti spoločnosti P3 Logistic Parks. Sú nimi IHLE, európsky veľkoobchodník s automobilovými pneumatikami a diskami a MX Logistika SL, distribučný sklad pre sieť obchodov s nábytkom MÖBELIX. Tá je zároveň najväčším nájomníkom P3.

 

p3 december 2022


Hala DC7B s plochou 21-tisíc m2 je pokračovaním expanzných zámerov v rámci logistickej budovy DC7. S jej výstavbou začala P3 ešte v septembri minulého roka s cieľom vyhovieť požiadavkám na rozšírenie dlhodobého klienta IHLE. Tá si prenajíma priestory v parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne už od roku 2011 a spolu s P3 absolvovala dovedna tri relokácie. V rámci celkovej výmery novej haly IHLE podniká na približne tretine celkovej plochy, teda zhruba na 6 500 m². Ďalším dlhodobým a po novom už aj najväčším nájomníkom P3 Logistic Parks a parku P3 Bratislava D2 je spoločnosť MX Logistika SL, ktorá je distribučným skladom pre sieť obchodov s nábytkom MÖBELIX. Tovar vyváža popri Rakúsku aj do Česka a Maďarska, pričom v rámci veľkého rozšírenia priberie onedlho do svojho distribučného portfólia ďalšiu krajinu. V novej hale DC7B podniká spoločnosť na ploche takmer 13 500 m². V logistickom parku P3 Bratislava D2 si prenajíma priestory však aj v iných halách. Celková prenajímateľná plocha tohto nájomníka v parku je tak dovedna približne 69 000 m².


Nová hala DC7B v logistickom parku P3 Bratislava D2 je expanziou siedmej nehnuteľnosti, ktorú P3 Logistic Parks v tomto areáli s celkovou plochou 236 890 m² spravuje. Ide o modernú nehnuteľnosť najvyššej kvalitatívnej úrovne A s certifikáciou BREEAM Very Good, ktorá spĺňa prísne environmentálne kritériá. Unikátom v parku pri Lozorne je aj 300-ročný dub, ktorému P3 prispôsobila plány výstavby novej haly a zmenšila úžitkovú zastavanú plochu o približne 3 000 m².

 

 

Košický DACHSER prepája východnú Európu od Balkánu až po Pobaltie


DACHSER Slovakia aj tento rok rozšíril svoju sieť zberných služieb. S pomocou troch nových denných liniek skompletizoval tranzitný koridor spájajúci regióny severovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Kľúčovú úlohu pritom zohráva pobočka DACHSER v Košiciach.


Od marca tohto roka premávajú z Košickej pobočky DACHSER dve nové denné linky zbernej služby. Jedna smeruje na sever do Poľska a druhá na juh do Rumunska. Sieť zbernej služby spoločnosti DACHSER tým získala významnú posilu, ktorá v spolupráci s pobočkami v týchto krajinách umožňuje prepojenie naprieč celou východnou Európou od Estónska až po Chorvátsko.

 

dachser december 2022


Nová denná linka na trase z Košíc do poľského Rzešova a späť premáva od 1. marca 2022. Vďaka nej trvá doručovanie z východného Slovenska do celého Poľska len 24 až 48 hodín, vzdialenejšie lokality, ako napr. pobočka v Štetíne, sú obslúžené do 72 hodín. Nové dopravné spojenie pomáha šetriť čas a náklady.


„Linka smerujúca do Poľska je aktuálne vyťažená na cca 80 %, čo znamená, že funguje efektívne a zároveň ponúka priestor pre nových záujemcov o prepravy,“ uvádza Stanislav Balog, Branch Manager Košice, DACHSER Slovakia a dodáva: „Jej benefitom je, že lepšie sprístupňuje aj vzdialené lokality v Pobaltí. V spolupráci s kolegami z poľských pobočiek DACHSER organizujeme prepravy do a z krajín ako je Estónsko, Litva či Lotyšsko. Vďaka zavedeniu tejto linky sme už získali nový biznis a aktuálne riešime ďalšie nádejné projekty.“


Ďalšia nová linka zbernej služby DACHSER, ktorá funguje od 21. marca 2022, smeruje z Košíc do novej pobočky v rumunskom Arade. Trasa tejto linky nadväzuje na existujúcu, zákazníkmi obľúbenú zbernú linku do Maďarska, ktorá je dlhodobo vyťažená na vyše než 90 % a niekedy je potrebné pridávať ešte ďalšie vozdilo s extra kapacitou. Spojenie s novou pobočkou v Arade, ktorá bola otvorená v januári tohto roku, je v oboch smeroch na dennej báze stabilné.


„Celá trasa novej linky križuje Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko, pričom cesta do rumunského Aradu netrvá dlhšie ako 24 hodín. Tranzitný čas sa tak skratil z troch na jeden deň a rovnako sa znížili náklady a emisie,“ približuje Stanislav Balog. „Od začiatku našej spolupráce s Maďarskom v septembri 2021 naše depo v Košiciach zabezpečuje aj prekládky zásielok smerujúcich na juh. Túto službu predtým zabezpečoval eurohub v Lozorne. Sprístupnili sa tak nové možnosti, ktoré oslovujú potenciálnych zákazníkov, pretože prispievajú k zefektívneniu ich prepráv s ohľadom na čas, peniaze aj ekológiu,” uzatvára.


Vrátane dennej linky na trase Lozorno − Budapešť, ktorá bola spustená 1. februára 2022, logistická spoločnosť DACHSER Slovakia v priebehu tohto roka rozšírila a posilnila svoju sieť zbernej služby o tri nové linky, ktoré doplnili tranzitný koridor spájajúci regióny východnej Európy od Pobaltia až po Balkán.

 

 

STILL ako prvý vo výrobe vodíka v intralogistike


STILL je priekopníkom v oblasti alternatívnych energií a napreduje tiež vo využívaní vodíka v intralogistike. Od budúceho roka bude hamburská spoločnosť nielen vyrábať systémy palivových článkov vo svojom vlastnom závode, ale nadviazala spoluprácu, vďaka ktorej bude vedieť ponúknuť zákazníkom všetko z oblasti vodíkovej infraštruktúry z jedného zdroja.
STILL uvedie budúci rok na trh vlastný 24-voltový systém palivových článkov pre vysokozdvižné vozíky. Vyrábať sa bude v hlavnom závode v Hamburgu. Vďaka tomu bude STILL prvým výrobcom originálnych zariadení na európskom trhu, ktorý bude vyrábať systémy palivových článkov – takzvané moduly na výmenu batérií – vo vlastných výrobných prevádzkach. „Technológia palivových článkov je v súčasnosti určite najinovatívnejším pilierom spoločnosti STILL. Najmä vzhľadom na súčasnú energetickú krízu veríme, že táto technológia má veľkú šancu uspieť,“ vysvetľuje Frank Müller, senior viceprezident STILL Brand Management z nemeckého STILL.

 

still december 2022


STILL uzavrel partnerstvo s firmou Hydrogentle GmbH, inžinierskou firmou so sídlom v Hamburgu, ktorá plánuje výstavbu špeciálnych zariadení, pripravuje analýzy uskutočniteľnosti a radí zákazníkom v tejto oblasti. Spoločnosť chce zabezpečiť komplexné služby pre svojich zákazníkov aj v otázkach technológie palivových článkov. „S podporou špecialistu na vodík Hydrogentle môžeme v záujme našich zákazníkov ponúknuť komplexný prístup k téme palivových článkov,“ pokračuje F. Müller. Znamená to, že zákazníkom bude stačiť jeden kontakt - spoločnosť STILL, na to, aby sa dostali k vysokokvalitnej manipulačnej technike, palivovým článkom, servisu a celej vodíkovej infraštruktúre – to všetko od jednej spoločnosti.


Individuálny prístup k zákazníkovi nadobúda v kontexte vodíka osobitný význam. Celý reťazec od výroby až po tankovanie vodíka je dlhý a zložitý. Rôzni dodávatelia a obchody musia byť navzájom koordinovaní ako švajčiarske hodinky. Hydrogentle kladie dôraz na technickú, právnu i ekonomickú realizovateľnosť projektov a konceptov. „Spolupráca medzi našimi dvoma spoločnosťami našim zákazníkom výrazne zjednoduší konzultácie, inštalovanie infraštruktúry a prevádzku vysokozdvižných vozíkov poháňaných palivovými článkami," dodáva F. Müller.


Spolupráca s firmou Hydrogentle je posledným a rozhodujúcim pilierom pre STILL, ktorý začína proaktívne uvádzať technológiu palivových článkov na trh. Technika od STILL už nie je len „Li-Ion ready“, teda plne funkčná s lítiovým pohonom, ale aj „Fuell Cell ready“ – pripravená na pohon vodíkom. Zákazníci si môžu vyberať medzi rôznymi zdrojmi energie bez toho, aby sa museli rozhodnúť pre konkrétny vozík. STILL tiež ponúka svojim zákazníkom kompletný servis techniky a batérií alebo palivových článkov, veľmi robustnú architektúru systému a nízke prestoje.

 

 

IKEA, Volvo Trucks a Raben Group spojili svoje sily, aby urýchlili zavedenie prepravy bez emisií


Spoločnosti IKEA Industry, Volvo Trucks a skupina Raben Group podpísali dohodu o spolupráci na dosiahnutie bezemisnej nákladnej prepravy v Poľsku. Spoločnosť IKEA využije služby Raben Group pri prevádzke dvoch ťažkotonážnych elektrických nákladných vozidiel Volvo na vnútropodnikovú prepravu medzi dvoma továrňami IKEA Industry v Poľsku. Poznatky z tohto pilotného projektu sa využijú pri elektrifikácii prepravy vo väčšom rozsahu v prepravnej sieti.

 

raben december 2022


IKEA je z hľadiska prepravy významným zákazníkom s viac ako 2 miliónmi zásielok na celom svete ročne. Na dosiahnutie strategického klimatického cieľa spoločnosti, aby sa pri preprave produktov znížili emisie skleníkových plynov o 70 % na zásielku , je použitie elektrických nákladných vozidiel kľúčové. Elektrifikácia prepravy je jedným zo spôsobov, ako pristúpiť k hlavnej príčine klimatických zmien.


V súčasnosti spoločnosti IKEA Industry, Volvo Trucks a skupina Raben Group spájajú v Poľsku svoje sily, aby nasadili do prepravy elektrické nákladné vozidlá Volvo FM s nulovými emisiami. Tieto nákladné vozidlá sa využijú na prepravu vnútorného toku tovaru medzi dvomi továrňami IKEA Industry, ktoré sú od seba vzdialené 14 kilometrov a nachádzajú sa v obciach Zbąszynek a Babimost na západe Poľska.


Nákladné vozidlá sa budú nabíjať vo výrobných závodoch IKEA Industry obnoviteľnou elektrickou energiou z externého zdroja. Prvé elektrické vozidlo sa má začať používať na jeseň a na základe zistených poznatkov z pilotného projektu sa plánuje rozšírenie flotily.

 

 

Novinky v oblasti logistiky v sieti dm drogerie


V rámci obchodného roku 2021/22 bolo v logistike u tohto reťazca realizovaných viacero testovaní nových pracovných pomôcok, ktoré by mali uľahčiť prácu spolupracovníkov tak v centrálnom sklade, ako aj na filiálkach, a to najmä pri spracovávaní tovaru, ktorý smeruje z centrálneho skladu do filiálok.


V obchodnom roku sa podarilo v rámci e-shopu prejsť od poskytovateľa logistických služieb GEIS do centrálneho skladu dm, kde bol ako v pilotnej krajine v rámci koncernu dm zavedený nový informačný skladový systém vychystávania objednávok pre online zákazníkov. Ďalej sa realizovali prípravy na sťahovanie centrálneho skladu do nových skladových priestorov, kde sa počíta s dvojnásobnou skladovou plochou 30 000 m2 a veľkosťou plochy kancelárskych priestorov až 3 200 m2.


V obchodnom roku 2022/23 bude ukončený projekt sťahovania centrálneho skladu. V novom centrálnom sklade bude inštalovaný automatický baliaci stroj, od ktorého sa očakáva jednak zrýchlenie procesu balenia, úspora baliacej fólie a aj odbremenenie spolupracovníkov, ktorých bude možné nasadiť v rámci centrálneho skladu na iné činnosti. Navyše budú v kancelárskych aj skladových priestoroch namontované SMART senzory, vďaka ktorým dôjde k úspore elektrickej energie v celom spravovanom objekte. Nový sklad bude disponovať najnovšou technológiou vyhovujúcou najvyšším štandardom efektívnej skladovej logistiky a súčasne zabezpečí spolupracovníkom efektívne plnenie pracovných úloh. Zároveň sa sklad v porovnaní s obdobnými stavbami vyznačuje vysokou triedou energetickej efektívnosti.

 

 

Kuriéri SPS majú nové nabíjacie stanice


Slovak Parcel Service má šesť nových nabíjacích staníc pre elektromobily. Nachádzajú sa v areáloch distribučných stredísk SPS v Ivanke pri Dunaji, Trnave a Trenčíne. Popredná slovenská kuriérska spoločnosť inštaláciou nabíjacích staníc pokračuje vo svojej dlhodobej stratégii ochrane životného prostredia a udržateľnosti. Tá zahŕňa modernizáciu vozového parku v podobe nových elektrických dodávok a v nadväznosti na túto akvizíciu spoločnosť buduje aj potrebnú infraštruktúru. Prvé nabíjacie stanice vyrástli v hlavnej centrále v Ivanke pri Dunaji a v dvoch nových doručovacích centrách v Trnave a Trenčíne.


„Inštalácia nových nabíjacích staníc je ďalším krokom k udržateľnému doručovaniu zásielok a zlepšeniu zelenej infraštruktúry. V tomto trende budeme pokračovať, pretože chceme aj naďalej ponúkať prvotriedne kuriérske služby, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Aj z tohto dôvodu v nasledujúcich obdobiach vybudujeme nabíjacie stanice pre elektromobily v bratislavskej Petržalke, Strečne, Banskej Bystrici a Budimíre,“ vysvetľuje zámery spoločnosti Ján Ťurek, konateľ Slovak Parcel Service.


Budovanie nabíjacích staníc v okolí doručovacích stredísk realizuje SPS v spolupráci so spoločnosťou AgeVolt Slovakia, ktorá je popredným dodávateľom týchto riešení. Nabíjacie stanice dokážu nabíjať dva elektromobily súčasne, pričom jeden port má výkon 22 kw.


V kontexte udržateľnej stratégie kuriéri SPS podporili lokálne samosprávy výsadbou stromov, modernizujú vozový park elektrickými dodávkami a už niekoľko rokov využívajú zákazníci SPS elektronický príjmový doklad či technológiu biometrického podpisu.

 

redakcia
Zdroje a foto: FM Logistic, Slovenská batériová aliancia (SBaA), VGP, DACHSER, STILL, CBRE, P3, dm drogerie, SPS

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk