Raben zavádza inováciu v doručovaní

V súčasnej realite sa pocit bezpečia stal obzvlášť dôležitým. Spotrebitelia výrazne zmenili svoje zvyky a správanie. S ohľadom na bezpečnosť väčšina z nich uprednostňuje nákupy cez internet.

 

raben covid v

 

 

Raben Group v tejto súvislosti zavádza novú doplnkovú službu pre zberné zásielky s cieľom zachovať odporúčaný odstup medzi osobami, ktoré sa zúčastňujú doručovania zásielok, a zaistiť komfort a bezpečnosť príjemcov. Služba je založená na bezkontaktnom potvrdení o doručení zásielky pomocou fotografií a je dostupná od začiatku mája.


„Súčasná situácia na trhu predstavuje nemalú výzvu, napriek tomu sme stále pripravení vybavovať zásielky a reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov a príjemcov. Preto v súčasnej dobe hrozby šírenia koronavírusu prichádzame s novým riešením. S ohľadom na ďalšie bezpečnostné opatrenia predstavujeme službu potvrdenia o doručení fotodokumentáciou (Picture Confirming Delivery, skrátene PCD), ktorá umožňuje bezkontaktné doručenie zásielok, prakticky bez zapojenia príjemcu," uvádza Katarzyna Jaeger, obchodná riaditeľka Raben Group.


Ako prebieha spôsob doručenia pomocou služby PCD?


Celý proces je veľmi jednoduchý. Stačí, ak zákazník zadá objednávku do systému myOrder (na platforme myRaben.com), kde označí, že chce využiť bezplatnú doplnkovú službu PCD. Vodič pri doručení nechá tovar na mieste, ktoré uviedol príjemca a vyhotoví 3 fotografie: štítku, zásielky a zásielky so štítkom. Týmto spôsobom pohodlne potvrdí doručenie zásielky bez nutnosti podpisu príjemcu, čo umožňuje zachovať odporúčaný fyzický odstup medzi vodičom a príjemcom. Fotografie sa automaticky uložia do mobilného zariadenia vodiča a spracujú sa do potvrdenia o doručení zásielky. V dokumente sa tiež zaznamenáva evidenčné číslo vozidla, dátum, čas a zemepisné súradnice miesta, kde boli fotografie vyhotovené.


Inovatívne riešenie zaručuje, že boli fotografie vyhotovené na uvedenom mieste a v uvedenom čase. Potvrdenie o doručení zákazník ihneď uvidí na platforme myRaben v module myTrack&Trace. Príjemca si prirodzene môže vybrať aj tradičný spôsob potvrdenia o prevzatí, t. j. podpisom na mobilnom zariadení vodiča alebo na prepravnom doklade.


Výhody pre zákazníka a príjemcu


Nová služba má zjednodušiť proces doručovania, a to aj v prípade, ak príjemca nechce alebo nemôže potvrdiť prijatie zásielky podpisom a zásielku je možné ponechať na ním určenom mieste. Toto riešenie umožňuje bezkontaktné doručenie bez nutnosti kontaktu a interakcie medzi príjemcom a vodičom. Nevyžaduje žiadne zbytočné podpisy a pečiatky.


Zavedenie služby PCD tiež umožňuje možnosť neskoršieho prevzatia zásielky, a to aj osobami, ktoré sú napríklad v karanténe. Vďaka automatickej registrácii údajov nielen o vzhľade zásielky, dátume, čase a mieste doručenia, ale aj o evidenčnom čísle vozidla, potvrdenie o doručení fotodokumentáciou poskytuje odosielateľovi a príjemcovi väčšiu istotu, že bola zásielka doručená na dané miesto a v danom čase.


Nová služba PCD je dostupná v portfóliu služieb skupiny Raben Group pre vnútroštátne a medzinárodné zberné zásielky v krajinách, kde skupina pôsobí.

 

 

Zdroj a foto: Raben Group

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk