Zálohový systém odštartoval úspešne

Systém zálohovania nápojových plastových fliaš a plechoviek platný od 1. januára 2022 sa na Slovensku stretol so všeobecnou pozitívnou odozvou. Pozorujeme veľmi pozitívny trend v akceptácii systému spotrebiteľmi a zaznamenávame obrovský nárast návratnosti nápojových obalov. Od spustenia zálohového systému Slováci vyzbierali už viac ako 4 milióny nápojových obalov. Slovenský zálohový systém je na najlepšej ceste stať sa ukážkovým príkladom pre celú Európu!


Silné partnerstvo a dôsledná príprava sa prejavili už vo fáze implementácie nového systému a pri plánovaní a inštalácii zálohomatov. Snahu maloobchodníkov zodpovedných za zavedenie nového zálohového systému treba oceniť. O ich aktívnom záujme a ústretovom prístupe svedčí napríklad aj to, že niekoľko retailerov a reťazcov spustilo po dohode so Správcom zálohového systému pilotné projekty ešte pred oficiálnym rozbehom systému.


Maloobchodníci chcú poskytovať kvalitné služby pre zákazníkov a riešenie zálohovania by nemalo byť chaotické. K automatizovanému riešeniu by mal obchodníkov prirodzene viesť dopyt po extra zákazníckom servise a spoľahlivom zabezpečení procesu manipulácie so zálohovým poplatkom. Výhody automatizácie spočívajú v lepšej používateľskej skúsenosti, lepšej možnosti zabezpečenia reportingu a účtovania zálohu a lepšej možnosti optimalizácie práce v predajni. Automatizácia tiež umožňuje predajni obsluhovať svojich zákazníkov oveľa rýchlejšie, dokonca aj počas najviac vyťažených časov.


Zálohomaty vyplácajú zálohový poplatok, takže celé riešenie musí byť dôveryhodné. Zálohomat je investícia na dlhé obdobie, ktorá sa maloobchodníkovi vráti, predstavuje tiež spôsob, ako ponúknuť zákazníkom dobre fungujúci a nadštandardný servis. Moderné zálohomaty sú pripravené aj na prichádzajúce technologické inovácie a budúcnosť. Tou najdôležitejšou je „digitálny megatrend“, ktorý prináša interaktívne cloudové riešenia s vernostnými programami pre väčšie zapojenie spotrebiteľov.

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk