Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Kaufland Moja malá záhradka

Ako ďalej malé predajne?

Malé predajne v menších a malých obciach majú na súčasnom slovenskom trhu veľmi sťaženú pozíciu a často krát bojujú s existenčnými problémami. Až na malé výnimky sú prevádzkované slovenskými obchodníkmi. Nadnárodné reťazce majú iné formáty, ktoré sú charakterizované ako stredné a veľké predajne. V malých a menších obciach ich v podstate nenájdete. Problémom malých predajní je skutočnosť, že prakticky pravidelne, až na výnimky, sú v červených číslach a obchodníci neradi vidia takéto výsledky. Ak sa červené čísla opakujú, prichádza k zatvoreniu predajní. Na druhej strane slovenskí obchodníci si mimoriadne uvedomujú svoju spoločenskú spoluzodpovednosť za zásobovanie obyvateľstva v malých a menších obciach. Toto sa dá dokázať jedine prevádzkovaním malých predajní. Aby sa mohla naplniť táto spoločenská zodpovednosť slovenských obchodníkov, musí existovať snaha a spolupôsobenie štátnych orgánov a orgánov miestnej verejnej správy. Pri presadzovaní takéhoto zámeru sme však zatiaľ nenašli pochopenie ani na ministerstvách, ani na úrovni obcí, i keď v poslednej dobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v tejto oblasti aktivizovalo svoju činnosť. Žiaľ, zatiaľ sme stále len na úrovni analýz. Otvorili sme problematiku malých predajní v obciach aj na úrovni Združenia miest a obcí Slovenska, no tu sa ľady ťažko lámu. Malé predajne v uplynulých rokoch postupne ubúdajú, pretože jednak klasickí obchodníci i obchodníci - fyzické osoby, ktorí majú záujem podnikať v uvedenej oblasti, majú problémy s ekonomikou a sú nútení predajne zatvárať. Jednoznačne je preto potrebná spolupráca miestnych orgánov, štátnych orgánov a obchodníkov, ktorí v danej lokalite chcú podnikať. Treba však zdôrazniť, že je obrovský rozdiel medzi malou predajňou v meste a malou predajňou napríklad v obci, kde žije menej ako 250 obyvateľov. Malej predajni v meste sa zvykne dariť. Malá predajňa v obci pod 250 obyvateľov, až na výnimky, má však veľmi ťažké podmienky a malé predpoklady udržať sa.

Video

Aký bol Retail Summit 2022


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk