Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o.

Vyplnením a odoslaním registračného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newslettrov na zadanú e-mailovú adresu. Správcom osobných údajov je RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47834803, DIČ: 2024122914, IČ DPH: SK2024122914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99975/B. Vaše údaje budú spracované dôverne, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Beriem na vedomie, že správca bude osobné údaje spracovávať na základe oprávneného záujmu a v súlade s platnou legislatívou, v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté, a to počas doby trvania tohto súhlasu.

 

Spracovanie osobných údajov


Správca osobných údajov RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47834803, DIČ: 2024122914, IČ DPH: SK2024122914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99975/B (ďalej len správca) vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.


Osobné údaje, konkrétne poskytnutá e-mailová adresa, je spracovaná v rozsahu, v akom bola správcovi poskytnutá, a to v rámci prihlásenia sa k odberu newslettra na stránke www.retailmagazin.sk


Iné osobné údaje nie sú spracovávané.

 

Účelom spracovania uvedených osobných údajov je poskytovanie informácií čitateľom na základe oprávneného záujmu správcu a v súlade s platnou legislatívou. Ide o informácie poskytované formou elektronických newslettrov.


Spracovanie osobných údajov uskutočňuje správca na adrese Biznis Centrum LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava – Kramáre. Pri spracovaní sú dodržané bezpečnostné zásady pre správu a spracovanie osobných údajov, s ohľadom na zamedzenie neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmeny, zničenia či straty, neoprávneného prenosu, neoprávneného spracovania ako aj iného zneužitia osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať v súlade s platnou legislatívou, týkajúcou sa ochrany osobných údajov.


Správca vaše osobné údaje spracováva v súlade s čl. 6 písm. 1 ods. f) nariadenia GDPR, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektov, poskytujúcich osobné údaje.

 

V súlade s čl. 12 smernice GDPR si môžete uplatniť právo na prístup k osobným údajom. Kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovaniu, na základe ktorej nebudú vaše osobné údaje k vyššie uvedeným účelom využívané, prípadne môžu byť odstránené.


Každý subjekt, ktorý správcovi poskytol osobné údaje, v prípade že sa domnieva, že správca alebo spracovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, alebo je v rozpore so zákonom, môže požiadať správcu o vysvetlenie a požadovať, aby správca odstránil vzniknutý stav.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., písomne na adrese RETAIL MEDIA Slovakia, s. r. o., Biznis Centrum LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava alebo prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je súčasťou každého zaslaného newslettra RETAIL INFO.

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk