robert kicina mRobert Kičina

1. viceprezident, Potravinárska komora Slovenska.

Prečo mať v regáloch značkové výrobky?

V poslednej dobe sme svedkami zvyšovania podielu privátny potravinárskych produktov reťazcov. Nezastupiteľné miesto však majú v regáloch najmä značkové potravinárske produkty. Značkoví výrobcovia výrazne podporujú rozvoj potravinárstva, sú ťahúňmi inovácií v potravinárskom priemysle. Vyznačujú sa tým, že prinášajú originálne produkty, nové postupy, testujú, objavujú a uspokojujú nové potreby čoraz náročnejších spotrebiteľov. Spomenúť v tejto súvislosti treba aj kopírovanie úspešných značiek, ktoré ale potravinársky priemysel dopredu neposúva.

 

Osvedčení a tradiční výrobcovia sú tiež zväčša pre spotrebiteľa vyššou garanciou kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, a udržania tradičných výrobných postupov, pretože si uvedomujú hodnotu svojej značky u spotrebiteľov, sú ľahko a jednoznačne identifikovateľní a zároveň vedia, že o dôveru spotrebiteľa môžu prísť veľmi rýchlo.

 

Spomenúť treba aj skutočnosť, že v prípade značkových výrobcov platí vyššia garancia stálosti receptúry a senzorických profilov, pretože výroba nemigruje medzi rôznymi výrobnými zariadeniami. Sú stabilnejší z hľadiska fungovania, zamestnanosti, vzťahov s dodávateľmi, pretože majú spravidla vyššiu mieru diverzifikácie.

 

Značkoví výrobcovia využívajú širšiu formu komunikácie svojich značiek a reklamu mnohokrát využívajú aj na edukáciu spotrebiteľa, informovanie o inováciách, vrátane tých, ktoré sa týkajú reformulácií výrobkov. Prostredníctvom svojich značiek priamo komunikujú so spotrebiteľom, ktorí sa pri svojom rozhodovaní o kúpe výrobku rozhodujú čoraz viac aj vzhľadom na udržateľnosť a komunikáciu spoločenskej zodpovednosti, ale aj s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti s danou značkou, alebo inou značkou toho istého výrobcu.

 

Značkové výrobky v neposlednom rade prinášajú do regálov rozmanitosť chutí, obalov a príbehov jednotlivých značiek a teda širší výber pre spotrebiteľov. Najmä z pohľadu atraktívnosti obalov majú často výrazne vyššiu šancu upútať zákazníka, vzhľadom na skutočnosť, že privátne značky majú väčšinou jednotný dizajn obalov.


Značkové výrobky sú tak užitočné pre spotrebiteľa, obchodníka, ale aj ekonomiku krajiny a tiež ďalšie napredovanie potravinárskeho priemyslu. Naďalej na trhu dominujú, a ich trojštvrtinový podiel na regáloch je znakom toho, že spotrebiteľ vníma a uvedomuje si ich pridanú hodnotu.

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk