Spoločnosť dm drogerie markt sa pripája ku kampani na podporu rómskej zamestnanosti

Ide o kampaň občianskeho združenia Divé maky PRIJATEĽNÍ. Jej cieľom je búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny.


Je to aj preto, že ani vzdelanie a dostatočná kvalifikácia Rómom často nestačia a pre mnohých zamestnávateľov zostávajú „neprijateľní“. dm, ktorá sa ako zamestnávateľ hlási k myšlienkam kampane a podporuje rómsku zamestnanosť, sa taktiež pridala do zoznamu zodpovedných firiem.


Spoločnosť dm drogerie markt zamestnáva ľudí bez ohľadu na rasu či sexuálnu orientáciu. V dm si vyberajú ľudí do tímu vedúci pracovníci, ktorí sú zo strany vedenia spoločnosti podporovaní tak, aby sa nepozerali na človeka z pohľadu rasy, ale len z pohľadu osobnosti, kvalifikácie a skúseností vzhľadom na obsadzované miesto.


„Pre vedúcich pracovníkov organizujeme workshopy, ako správne vyberať zamestnancov, a v rámci nich im vštepujeme, aby ľudí netriedili, nerozdeľovali a nepozerali sa na nich inak len z dôvodu, že sú napríklad Rómovia. Na základe signálu, ktorý ako zamestnávateľ vysielate dovnútra firmy, tvoria potom svoj postoj aj jej zamestnanci,“ povedala Zuzana Vinklerová, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt. Najčastejšie pozície, ktoré Rómovia v dm zastávajú, sú skladový operátor v logistike, etiketovač a predavačka a to, samozrejme, za úplne rovnakých podmienok, aké má akýkoľvek iný spolupracovník na danom pracovnom mieste.


Ako v majoritnej, tak ani v prípade minoritnej časti obyvateľov neplatí vždy to, že človek v produktívnom veku má chuť a motiváciu pracovať. Preto je veľmi dôležité spolupracovníkov podporiť, vzbudiť v nich záujem a následne ho udržiavať. Medzi kľúčové motivačné faktory patrí možnosť dobrého zárobku a trvalého príjmu, ako aj osobný rozvoj a vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu dm.


Duálne vzdelávanie pre prácu v dm


dm investuje do vzdelávania svojich spolupracovníkov až pol milióna eur ročne. Mladým ľuďom ponúka vzdelávací program Duálne vzdelávanie pre prácu v dm, ktorý navštevujú aj mladí Rómovia. Napríklad v súčasnosti vedome robí dm akvizíciu medzi ôsmakmi a deviatakmi v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Jej cieľom je zmeniť trom aktuálne vybraným deťom ich budúcnosť tým, že im ponúka kvalitné vzdelanie, možnosť osobného rozvoja a trvalého pracovného pomeru ihneď po úspešnom ukončení štúdia. Tak nie je mladý vzdelaný človek ani jeden deň evidovaný na úrade práce. Spoločnosť dm si je vedomá toho, že inštruktorky, ktoré týchto študentov vedú, resp. budú viesť, musia dostať špeciálny mentoring, aby s nimi vedeli pracovať. Prirodzenou súčasťou celého procesu je, že každá vedúca pracovníčka, ktorá takéhoto študenta vedie, automaticky pozná celú jeho rodinu a je s ňou aj v kontakte.


Podpora ochrany zárobku


Možnosť zarobiť 3 490 € ročne vo vzdelávacom programe v dm je pre mladých Rómov často nepredstaviteľná suma. Preto si dm ako zamestnávateľ uvedomuje, že je potrebné rozvíjať ich finančnú gramotnosť, pomôcť im zabrániť zneužitiu zarobených prostriedkov a šetriť si peniaze na budúcnosť. To v prípade mladých Rómov vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a riaditeľkou školy vníma dm ako veľmi dôležité podporné opatrenie.


Zdroj: dm drogerie markt

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikona


newsletter optin
mecom premium banner

Video

Čo hovoria marketéri o konferencii Brad Management 2019?

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail