Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Inflácia v apríli prekvapila silným rastom

Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli zvýšili až o 0,6%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,4% až na 2,9%. Slovensko si pripísalo najvyššiu medziročnú infláciu od decembra 2012.


Priemerné trhové (aj naše) očakávania pritom predpokladali stagnáciu medziročného rastu cien, resp. len veľmi mierne zrýchlenie (t.j. 2,4-2,5%). Zvýšenie cien v apríli prechádzalo naprieč položkami spotrebného koša. A kým zvýšenie cien pohonných hmôt bolo viac menej očakávané, pokračujúce zrýchľovanie rastu cien potravín (aj napriek ďalšej korekcii cien masla a vajec), či výrazné zrýchlenie dopytovej inflácie prekvapili.


Aj napriek tomu, že spotreba domácnosti začína vykazovať prvé známky pozvoľného schladzovania, inflačné dopytové tlaky sa v apríli rozhoreli naplno. Dopytová inflácia meraná indexom cien obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného nájmu) – prepočet UniCredit Bank – v apríli vzrástla až o 0,7% (najrýchlejší medzimesačný nárast za posledných viac ako 10 rokov) a dynamika jej medziročného rastu tak poskočila z 2,0% až na 2,6% (rovnako najrýchlejší rast za viac ako 10 rokov).


Aprílové čísla nepotvrdili naše očakávania o predsunutej sezóne zvyšovania cien odevov a obuvi. Ich ceny sa ďalej zvyšovali aj v apríli a dynamika ich medziročného rastu pokračovala v zrýchľovaní z 2,5% na 2,7%. Zdá sa teda, že tohtoročný nástup jarnej kolekcie priniesol nielen skorší, ale aj silnejší nárast cien ako v minulosti. Slovensko sa tak viac priblížilo štandardom v ostatných krajinách EÚ, hoci sezónny výkyv v cenách ostáva stála miernejší ako v krajinách západnej Európy.

 

K zrýchleniu dopytovej inflácie prispeli aj ďalšie položky spotrebného koša, predovšetkým však ceny služieb. Tie sa v apríli medzimesačne zvýšili o viac ako 1% a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,7% až na 3,6%. Výraznou mierou k tomu prispeli volatilné ceny leteckých služieb (kde sa nedá vylúčiť korekcia v nasledujúcich mesiacoch), ale aj ceny stravovania, do ktorých sa postupne premietajú vyššie ceny potravín. Ceny služieb sú v posledných mesiacoch tlačené nahor aj dynamickým rastom miezd v ekonomike – na jednej strane je cena práce podstatnou zložkou koncových cien niektorých bežných služieb (kaderníctvo a podobne), na druhej strane vyššie mzdy zvyšujú kúpyschopnosť domácnosti a vytvárajú priestor pre rast cien/marží.


V zrýchľovaní dynamiky rastu cien pokračovali, trocha prekvapivo, v apríli aj ceny potravín. Ich ceny sa zvýšili o 0,3%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa ďalej zrýchľovala z 5,7% na 5,8%. Nárast cien potravín je o to prekvapivejší, že ceny mlieka a vajec v súlade s očakávaniami pokračovali v korekcii a ich ceny klesali – kategórií mlieko, syry, vajcia o -0,9% medzimesačne, v kategórií oleje a tuky o -0,5%.


Ceny potravín však v apríli potiahli nahor ceny ovocia, ktoré v jarnom období vykazujú značne nestabilnú sezónu. Tento rok ich ceny ďalej rástli aj v apríli a v medziročnom porovnaní boli vyššie už o 18%. Dynamicky sa v apríli zvyšovali aj ceny pečiva a obilnín – o 1,4% medzimesačne, pričom dynamika ich rastu sa ďalej zrýchľovala (na viac ako 4%). Do cien pečiva sa tak v súlade s očakávaniami postupne dostávajú vyššie ceny obilnín po minuloročnej nižšej úrode.


Ceny ropy na svetových trhoch v apríli ďalej rástli, cenám v eurovom vyjadrení nepomohlo ani mierne slabšie euro. To sa premietlo aj do cenoviek na slovenských čerpacích staniciach. Ceny pohonných hmôt sa v apríli zvýšili o 2,4%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 1,7% na 3,4%.


Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímanej inflácií meranej prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v apríli vzrástol o 0,8%, dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 3,4% až na 4,1%. Dynamický rast cien často nakupovaných tovarov a služieb by pritom mohol mať potenciál k spomaleniu rastu spotreby domácnosti. Na druhej strane, spotrebiteľský barometer Štatistického úradu v apríli nepotvrdil nárast vnímanej inflácie. Na rozdiel od skutočnej inflácie, domácnosti v apríli nezaregistrovali ďalšie zrýchlenie inflácie - vnímanie inflácie podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu sa dokonca mierne zmiernilo z 3,6% na 3,3% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí).

 

Rovnakým smerom sa v apríli vybrali aj inflačné očakávania, ktoré sa zmiernili z 5,7% na 4,9%. Naďalej však ostávajú blízko 4-ročných maxím a mali by naďalej urýchľovať prenos zvyšujúcich sa dopytových tlakov do inflácie.
Očakávame, že inflácia by mala kulminovať v mesiacoch apríl – jún blízko úrovne 3%. Dvíhať ju budú v najbližších mesiacoch najmä rastúce ceny pohonných hmôt reagujúce na drahšiu ropu a slabšie euro.


Na druhej strane, skorší nástup teplého počasia (extrémne teplý apríl) by mohol tento rok urýchliť sezónny pokles cien niektorých druhov zeleniny a ovocia. Očakávame tak, že tradičné májové sezónne zvýšenie cien potravín by mohlo byť miernejšie ako zvyčajne, pričom pokles cien sezónnych potravín by sa mohol dostaviť už v júni. Medziročný rast cien potravín by sa tak mal začať zmierňovať.

 

V závere roka by potom spomaleniu medziročného rastu cien potravín mal výraznou mierou pomôcť aj silný bázický efekt u cien mlieka a vajec. Miernu korekciu v najbližších mesiacoch nie je možné vylúčiť ani v prípade dopytovej inflácie (najmä u volatilných cien leteckých služieb). Naďalej však očakávame, že dopytová inflácia bude rásť mierne rýchlejšie ako celková inflácia, keď ju nahor budú ťahať zvýrazňujúce sa dopytové tlaky v ekonomike podporené dynamickým rastom miezd.


Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

Slovak Retail Summit 2019

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail