Zákazníci nám dlžia takmer tri tisícky eur. Čo máme robiť?

exekucie 2018Až 2,7 milióna eur chýba podnikateľským subjektom na Slovensku kvôli meškajúcim úhradám od ich klientov. Naozaj nemalé peniaze strácajú podnikatelia na Slovensku aj v celej Európe kvôli tomu, že ich zákazníci im neplatia načas za poskytnuté tovary a služby.


Štúdia „European Payment Practices“ 2017 ukázala, že spoločnosti pôsobiace na Slovensku s ročným obratom viac ako 10 miliónov € čakajú na sumu v priemere 2,3 milióna € od zákazníkov, ktorí meškajú s platením faktúr. K 400 tisícom € sa kvôli nedobytným pohľadávkam spoločnosti nedostanú vôbec. Prípadov, kedy má podnikateľ takéto finančné problémy a nemôže sa naplno venovať svojej podnikateľskej činnosti kvôli dieram v cash flow, je aj u nás nespočetne veľa.


Otázka z praxe: Už celkovo 3 000 eur mi dlhujú moji zákazníci. Neplatia, ako bolo pôvodne dohodnuté. Niekedy sú v omeškaní nad rámec splatnosti faktúr desiatky dní, no mám aj takých, ktorí meškajú s úhradami už pol roka. Poraďte prosím, čo mám robiť. L. B., Bratislava.


Odpoveď odborníka: Stabilný peňažný tok a zaistenie likvidity sú základom každého podnikateľského subjektu. Pokiaľ sa deje niečo také, ako opisujete, isto vás to brzdí v rozvoji vašej podnikateľskej činnosti. Záruka dlhodobého úspechu absolútne závisí od vášho peňažného toku. Keďže máte problémy s nedisciplinovanými klientmi a meškajúcimi úhradami faktúr, odporúčam obrátiť sa na služby profesionálnej spoločnosti v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Môže výrazne prispieť k solventnosti daného podnikateľského subjektu, keďže pomáha vysporiadať záväzky bez komplikovaných súdnych procesov či exekúcií.


V poslednej dobe rastie počet firiem aj samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré outsourcujú správu svojich pohľadávok. Na trhu existuje množstvo spoločností venujúcich sa správe a manažmentu pohľadávok, ktoré v tomto smere dokážu výrazne pomôcť. Profesionálny manažment pohľadávok udržiava peňažný tok klienta, vybaví všetky nepríjemnosti za neho a dovoľuje klientovi naplno sa venovať jeho hlavnej podnikateľskej činnosti.


Medzi hlavné výhody spolupráce s externým partnerom by som ešte zahrnul redukciu nedoplatkov, zabezpečenie likvidity a zvýšenie kredibility, tiež profit z vyššieho stupňa zabezpečenia. Pripomínam, že aby nedochádzalo k nabaľovaniu ďalších problémov a sfunkčnili ste opäť vaše cash flow, je nevyhnutné situáciu čím skôr riešiť. Aby sa náhodou nestalo, že vaše pohľadávky sú z dôvodu vypršania lehôt už nevymožiteľné.

 

Pripravil: Michal Šoltes
autor je konateľom spoločnosti EOS KSI Slovensko
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

Fashion Retail