Dôvera spotrebiteľov v EÚ je najvyššia za posledných deväť rokov

dovera gfk2017Spotrebiteľská nálada v rámci EÚ sa počas tretieho štvrťroku naďalej zlepšovala a skončila na úrovni 20,9 bodu. To je viac než 19,1 bodu zaznamenaných na konci druhého štvrťroka a teraz dosahuje hodnoty, ktoré boli naposledy dosiahnuté na konci roka 2007.


Rolf Bürkl, expert spoločnosti GfK zaoberajúci sa spotrebiteľmi hovorí: „Ukázalo sa, že v poslednom štvrťroku bola hlavným pilierom hospodárstva EÚ súkromná spotreba, pretože v niekoľkých krajinách sa ukazovateľ "ochoty nakupovať " buď zlepšil, alebo zostal stabilný. To je však v rozpore s výsledkami jednotlivých krajín, keď v porovnaní s druhým kvartálom 2017 vo Francúzsku, Nemecku a Portugalsku klesli ekonomické očakávania a vo Francúzsku, Rakúsku a Nemecku sa znížili príjmové očakávania."


Slovensko


Nehľadiac na určité turbulencie vo vývoji ekonomických očakávaní slovenských spotrebiteľov, zaznamenali všetky tri ukazovatele na konci kvartálu nárast vďaka stabilnému rastu ekonomiky a znižujúcej sa miere nezamestnanosti.

 

Potom, keď počas prvých mesiacov roka ekonomické očakávania postupne klesali, začalo Slovensko od mája zažívať 'jo-jo' efekt, kedy došlo k ich skokovému zvýšeniu a ďalší mesiac opäť k poklesu. To pokračovalo aj počas tretieho kvartálu s tým, že v septembri ukazovateľ skončil na úrovni 22,8 bodu. To je o 5,5 bodu viac ako koncom Q2, ale o 5,8 bodu menej ako koncom tretieho štvrťroka predchádzajúceho roka.


Príjmové očakávania, ktoré koncom Q2 skončili v danom roku na najnižšej úrovni, v septembri vystúpili na 28,2 bodu. To predstavuje od konca druhého kvartálu nárast o 2,8 bodu a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka len malý pokles o 1,8 bodu.


Tiež ochota nakupovať sa počas mesiaca september významne zlepšila. Potom, keď na konci Q2 skončila na najnižšej úrovni od začiatku roka 2016, jej ukazovateľ v septembri podstatne vzrástol a na konci tretieho kvartálu predstavoval 15,9 bodu. To je o 11,3 bodu viac než na konci Q2 a o 2,3 bodu viac ako vlani v rovnakom čase vlani.

 

Česko


S najnižšou mierou nezamestnanosti v EÚ si spotrebitelia v Českej republike uchovávajú pozitívny pohľad na ekonomiku, aj na ochotu nakupovať. Príjmové očakávania sa však nezvýšili, možno kvôli prebiehajúcim rokovaniam o brexite, ktorého dopady na českú ekonomiku zatiaľ nie sú známe (Veľká Británia je pre Česko štvrtým najväčším exportným trhom a mnohí občania ČR žijú v Británii).


Vysoké ekonomické očakávania zaznamenané v prvom štvrťroku trochu poklesli počas Q2, ale v treťom kvartáli sa čiastočne zlepšili. Koncom septembra bol ukazovateľ na úrovni 27,6 bodu, a to je oproti Q2 o 9,5 bodu viac. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to však stále o 8,8 bodu menej.


Príjmové očakávania, ktoré vykazovali počas prvých dvoch štvrťrokov klesajúci trend, sa začali ku koncu tretieho štvrťroka zvyšovať. Skončili na úrovni 39,9 bodu, čo je len o 0,9 bodu menej ako koncom druhého štvrťroka, ale o 12,2 bodu menej ako v rovnakom čase predošlého roka.

 

Ochota nakupovať sa tiež trochu zvýšila oproti celkovému negatívnemu vývoju v predchádzajúcom štvrťroku a na konci Q3 dosiahla 20,4 bodov. To je o 5,7 bodov viac ako koncom druhého kvartálu, ale o 6,8 menej ako v rovnakom období vlani.


Rakúsko


Vzhľadom na to, že Rakúsko zažíva rast ťahaný spotrebou a investíciami, spotrebitelia majú aj naďalej dôveru v pozitívny ekonomický vývoj svojej krajiny.


Počas tretieho štvrťroka pokračoval vytrvalý rast ekonomických očakávaní a koncom septembra dosiahol ukazovateľ hodnotu 32,9 bodov, čo je najviac od začiatku roka 2011. V porovnaní s koncom Q2 je to o 14,2 bodu viac a o významných 40,2 bodu viac oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.


Príjmové očakávania po veľkom celkovom zvýšení v druhom kvartáli zaznamenali v júli aj v auguste pokles, ale počas septembra sa ich rast obnovil a dosiahol úroveň 22,4 bodu. To je v porovnaní s Q2 zníženie o 8,2 bodu a oproti rovnakému obdobiu vlani zníženie o 2,0 bodu.


V júli pokračoval plynulý rast ochoty nakupovať, ale v auguste jej ukazovateľ zaznamenal prudký pokles a koncom tretieho kvartálu skončil na hodnote 19,8 bodu. Od konca Q2 ide o zníženie o 3,0 bodu a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hodnota ukazovateľa len o 1,9 bodu vyššia.


Poľsko


Po nepokojnom druhom štvrťroku zaznamenalo Poľsko v treťom kvartáli plynulý pozitívny vývoj ekonomických očakávaní, ktorý bol zrejme ťahaný súčasným vysokým rastom HDP. V septembri skončil ich ukazovateľ na hodnote 34,3 bodu, čo je najviac od roku 2008. V porovnaní s Q2 je to zvýšenie o 15,4 bodu a oproti minulému roku o 10,6 bodu.
Tiež príjmové očakávania počas predchádzajúceho štvrťroka vytrvalo stúpali a na konci obdobia dosiahli 36,7 bodu. To je o 11,7 bodu viac než na konci Q2, ale oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka ide o mierny pokles o 6,0 bodov.


Po prudkom poklese ochoty nakupovať, ku ktorému došlo počas Q2, sa tento ukazovateľ v auguste výrazne zvýšil a potom v septembri opäť mierne zoslabol. Na konci štvrťroku dosiahol 19,3 bodu, a to predstavuje v porovnaní s Q2 zvýšenie o 12,7 bodu a s Q3 minulého roka zvýšenie o 7,8 bodu.


Zistenia GfK Consumer Climate Europe sú vybraté z prieskumu uskutočneného vo všetkých krajinách Európskej únie v mene Európskej komisie. Tohto prieskumu sa zúčastňuje každý mesiac asi 40 000 osôb z 28 krajín, ktoré predstavujú dospelú populáciu EÚ.Ukazovatele GfK Consumer Climate Europe vychádzajú z prieskumov uskutočňovaných raz mesačne a zameraných na spotrebiteľskú náladu. Odrážajú celkovú ekonomickú situáciu v jednotlivých krajinách a takisto situáciu konkrétnych domácností.Otázky sú predkladané raz mesačne, predovšetkým metódou omnibus. Je to prieskum zisťujúci odpovede na niekoľko otázok, ktorý sa robí buď telefonicky, alebo v priamom rozhovore.Vypočítajú sa tri vybrané ukazovatele: ekonomické, cenové a príjmové očakávania, ochota nakupovať a tendencia sporiť. 

 

Zdroj: GfK, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

facebook-ikonagoogle-plus-ikonatwiter-ikonayoutube-ikonaVideo

RETAIL INNOVATIONS conference 2018


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

Packaging Herald

Fashion Retail


banner kniha co nemame neprodame