Nová posila vo vedení Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

Zväz slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov od novembra zastupuje na poste výkonného riaditeľa Milan Lapšanský.

 

Milan Lapsansky

 

Milan Lapšanský je odborník na potravinárstvo, obchod a potravinársku legislatívu, po novom bude hájiť záujmy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).


Zväz, ktorý zastupuje strategický sektor potravinárstva, tvoria firmy s približne 12 000 zamestnancami po celom Slovensku. „Mojim cieľom je zintenzívniť komunikáciu sektora smerom k verejnosti, ale aj k orgánom štátnej správy,“ povedal M. Lapšanský.


Obsadenie funkcie výkonného riaditeľa SZPCC schválilo predstavenstvo SZPCC na svojom zasadnutí 22. októbra 2020.


Zdroj: Zväz slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW